Informacja

Data publikacji:
11 maja 2022

Wszyscy Członkowie PTR, którzy opłacili składkę będą otrzymywali „Forum Reumatologiczne”.

Prezesi Oddziałów PTR otrzymali listy osób, które zapłaciły za rok 2021 i te osoby automatycznie otrzymują czasopismo w roku 2022.

Od tego roku otrzymywanie Forum i inne przywileje członkowskie będą przysługiwały osobom, które za dany rok opłacą składkę.

Jeśli w 2022 roku i następnych opłacą Państwo składkę, prosimy wejść tutaj (Dział informacyjny > Linki > Formularz do zbierania danych do wysyłki czasopisma)

Po wypełnieniu formularza należy zaznaczyć „wyślij”.

Via Medica przed drukiem każdego numeru prześle wypełnione Formularze do Sekretariatu PTR.

Sekretariat sprawdzi czy składka została opłacona.

Informacja o wysokości składki, nr konta znajduje się w „dziale informacyjnym”, zakładka członkostwo PTR.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego