Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Siedziba Zarządu PTR

Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

zobacz na mapie

NIP 52135 10472

Regon 000802739

Adres korespondencyjny

Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147; 61-545 Poznań

+61 831 02 44