Oddział Lubelski PTR

Data publikacji:
08 lutego 2022

Adres oddziału

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4

ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

zobacz na mapie

81 724 47 90

81 724 45 15


Skład Zarządu

 • Przewodnicząca:prof. dr hab. med. Bożena Targońska-Stępniak
 • Wice-Przewodnicząca: dr hab. med. Ewa Wielosz, prof. UM
 • Sekretarz: dr med. Dorota Suszek
 • Skarbnik: dr med. Mariusz Piotrowski
 • Opiekun sekcji społecznej: dr med. Marcin Mazurek

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca: prof. dr hab. Jolanta Parada-Turska
 • Członkowie:

  • dr med. Dariusz Chudzik
  • dr med. Arkadiusz Koszarny

Obecna liczba członków : 93


Działalność

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ukonstytuował się w latach 70-tych ubiegłego wieku przy powstałym w 1973 roku Oddziale Reumatologii Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, który w 1990 roku został przekształcony w Klinikę Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie.

Obecnie siedzibą Zarządu Oddziału Lubelskiego PTR jest Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podczas cyklicznych zebrań naukowo-szkoleniowych prezentowane są aktualne doniesienia naukowe i problemy praktyczne z zakresu chorób reumatycznych. Prezentowane są również prace przygotowane przez lekarzy specjalizujących się w dziedzinie reumatologii.

W 1996 roku Oddział Lubelski PTR był organizatorem XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Lublinie.