Materiały szkoleniowe

Możliwości leczenia biologicznego w Polsce
prof.dr hab.n.med W.Samborski
dr n.med. W.Romanowski
Sopot 2023

 

Diagnostyka i leczenie osteoporozy. Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Wywiad prof. dr hab. Eugeniusza Józefa Kucharza
z prof. Josephem Floodem, MD

Wywiad prof. Eugeniusza Józefa Kucharza
z prof.Ann K. Rosenthal, MD

The Biology of Gout
Joseph Flood, MD

Calcium Pyrophosphate Deposition (CPPD) : An update
Ann K. Rosenthal, MD

Czynniki biomechaniczne w zapaleniu i osteogenezie
w spondyloatropatiach zapalnych
dr hab. n. med. Mariusz Krokosz

Standardowa terapia, a nowe możliwości leczenia
biologicznego tocznia układowego
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

Leki biopodobne - o czym reumatolog powinien pamiętać
dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

Czynniki złego rokowania u chorych
na twardzinę układową
dr n. med. Anna Kotulska,
prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz

Aktualne zasady (2014) rozpoznawania i leczenia
chorych na toczeń rumieniowaty układowy
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Leczenie narządowo-specyficzne chorych
na twardzinę układową
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

Co reumatolog powinien wiedzieć o zaburzeniach
w krzepnięciu krwi (w aspekcie zespołu antyfosfolipidowego)
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

Współczesna strategia leczenia chorych na RZS i jej
zastosowanie w Polsce
prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz

Witamina D i jej znaczenie w reumatologii
prof. dr hab. med. Ewa Marcinkowska-Suchowierska

Endoprotezoplastyka stawów w chorobach reumatycznych
prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Miopatie Zapalne
prof. dr hab. med. Paweł Hrycaj

Mieszana choroba tkanki łącznej. O czym trzeba pamiętać?
prof. dr hab. med. Marzena Olesińska