Archiwum wydarzeń

26.02.2014godz. 12.00-13.00

wykład:„Objawy reumatologiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych.”Prof.Lidia Rutkowska-Sak, Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego IR.

Prezentacja przypadku dr Piotr Gietka, Klinika i PoliklinikaReumatologii Wieku Rozwojowego.


UWAGA

ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wykład „Systemic lupus erythematosus: from

pathogenesis to new therapies” Profesora Ricarda Cervery z Klinicznego Szpitala

w Barcelonie – gościa specjalnego czasopisma Reumatologia – odbędzie się

w Instytucie Reumatologii w dniu 06.12.2013 r. o godzinie 10.00 w sali wykładowej IR.

Serdecznie zapraszamy!

Komunikaty/wydarzenia



Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej



Uwaga ! Zapowiadane posiedzenie naukowe Warszawskiego Oddziału PTR w dniu 15.05.2013 roku i wykład Prof. Ricarda Cervery odwołane, o nastepnym terminie powiadomimy.

W dniu17.05.2013r. (piątek !)

posiedzenie naukowe w godzinach od 12:30 do 14:00.

  1. 12.40 – 13.20 wykład: „Role of immunogenicity in practical aspects of AS and RA treatment” - prof.Jan Van Breemen J. Wolbink; Department of Rheumatology, Amsterdam
  2. 13.20 – 13.50 wykład: „Pacjenci leczeni anty TNFα, specyficzne sytuacje kliniczne. Przegląd aktualnej literatury.” – dr Ewa Stanisławska-Biernat Klinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

4. 13-50 - 14.00 zakończenie i podsumowanie, catering

W związku z powyższym posiedzenie planowane na 29 zostaje odwołane.