Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego

Aktualności Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego

Jubileuszowej konferencji Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej

W dniach 19-20 maja 2023r. w sercu industrialnej Łodzi, w hotelu Loom, odbyła się konferencja z okazji srebrnego jubileuszu istnienia Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, jako jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – „KardioReuma 25-lat razem!” – Stawowe Love.Przewodniczącymi konferencji byli: aktualny kierownik Kliniki - Profesor Elżbieta Smolewska oraz założyciel i wieloletni kierownik Kliniki – Profesor Jerzy Stańczyk – kardiolog dziecięcy, którzy na początku nakreślili rys historyczny Kliniki i kierunki, w które zmierzamy.

Te wspólne 25 lat funkcjonowania kardiologii i reumatologii w obszarze pediatrii  podsumowane zostały prezentacją zdobyczy tych dwóch specjalności w okresie ostatniego ćwierćwiecza. Jubileusz uświetnił swoją obecnością – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Profesor Radzisław Kordek. Swoją obecnością i czynnym udziałem zaszczycili nas, m.in.: Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii – Profesor Brygida Kwiatkowska z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej - dr n. med. Maria Miszczak-Knecht z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Konsultant wojewódzki z dziedziny pediatrii - Profesor Danuta Chlebna-Sokół z naszego szpitala, a także Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego – Profesor Włodzimierz Samborski z Poznania i Prezes elekt – Profesor Zbigniew Żuber z Krakowa. Udział w charakterze wykładowców wzięły uznane autorytety w dziedzinie kardiologii i reumatologii, wybitni specjaliści obu dziedzin, zarówno z naszego rodzimego miasta, jak i z całej Polski, m.in. Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania i Warszawy. Przedstawili najnowsze osiągnięcia ostatnich 25-lat w obu dziedzinach. Nie obyło się również bez gratulacji i życzeń sukcesów na co najmniej kolejne ćwierćwiecze. W drugim dniu konferencji pod patronatem Sekcji Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego odbyły się warsztaty reumatologiczne dotyczące zespołu aktywacji makrofagów (MAS) prowadzone przez Profesor Elżbietę Smolewską, Profesor Violettę Opokę-Winiarską z Lubina, dr hab. n. med. Joannę Lipińską oraz dr n. med. Małgorzatę Biernacką-Zielińską oraz w części kardiologicznej – EKG bez tajemnic – przygotowane przez dr n. med. Piotra Kędziorę, dr n. med. Justynę Zamojską i lek. med. Aleksandrę Stasiak. Na koniec sobotnich obrad najciekawsze przypadki z ostatnich lat przedstawili pracownicy i rezydenci Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej. Interdyscyplinarny i niecodzienny zestaw wykładów z kardioreumy był ciekawy dla osób z tymi specjalnościami, jak i dla pediatrów. Muzyczne doznania wieczorową porą zapewnił koncert „Obywatel Jazz” zespołu Bolewski&Tubis.

Dziękujemy, że byliście z nami w tym szczególnym czasie. Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!

 

Prof. Elżbieta Smolewska
Kierownik Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przewodnicząca Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego PTR


Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Rok 2023 jest dla Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi szczególny, gdyż obchodzimy Srebrny Jubileusz istnienia jako jednostka naszej Uczelni.

Te wspólne 25 lat funkcjonowania kardiologii i reumatologii w obszarze pediatrii wydaje nam się uzasadnioną przesłanką do organizacji konferencji, która będzie podsumowaniem zdobyczy tych dwóch specjalności w okresie ostatniego ćwierćwiecza. Do udziału w charakterze gości i wykładowców zapraszamy uznane autorytety w dziedzinie kardiologii i reumatologii z kraju i naszego rodzinnego miasta- Łodzi. Mamy nadzieję, że ten interdyscyplinarny i niecodzienny zestaw wykładów z kardioreumy będzie interesującą propozycją zarówno dla osób zainteresowanych tymi specjalnościami, jak i pediatrów. W programie przewidujemy warsztaty dotyczące najnowszej wiedzy w zakresie zespołu aktywacji makrofagów (MAS)- konieczna oddzielna rejestracja!

W trakcie naszej 2-dniowej konferencji postaramy się dostarczyć Państwu zarówno wielu ciekawych doznań naukowych jak i możliwości poznania nowych osób, z którymi dotychczas nie było sposobności się bezpośrednio spotkać. Rezydenci naszej Kliniki postarają się aby to również był czas pełen niespodzianek i nieoczywistych punktów programu.

Gorąco zachęcam do udziału w naszym Jubileuszu, świętujcie Państwo z nami!

Do zobaczenia w sercu industrialnej Łodzi 19-20 maja, The Loom Hotel!

Link do strony konferencji i możliwość rejestracji:

https://konferencje.90c.pl/kardioreuma/

Program do pobrania: Program konferencji

Prof. Elżbieta Smolewska
Kierownik Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przewodnicząca Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego PTR


Sprawozdanie z XVI Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Wyzwania w reumatologii dziecięcej” w Lublinie, 6-8 października 2022

W dniach 6-8.10.2022r. w Lublinie odbyła się kolejna XVI Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Wyzwania w reumatologii dziecięcej” zorganizowana przez zespół reumatologów dziecięcych pod patronatem naukowym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Violettę Opokę-Winiarską,

Ponownie mogliśmy spotkać się w naszym niewielkim gronie. Spotkanie było jak zwykle perfekcyjnie zorganizowane i przygotowane pod względem naukowym.

Gościem specjalnym konferencji była Konsultant Krajowa w dziedzinie Reumatologii – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska oraz goście z Ukrainy. Wykład inauguracyjny pt: ”Reumatologia dziecięca na Ukrainie” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Yaryna Boyko z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Podczas konferencji odbyło się zebranie naukowe zarządu Sekcji Wieku Rozwojowego PTR – Przewodnicząca - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Sekcji, w którym podsumowane zostały najważniejsze dokonania członków Sekcji oraz plany działalności na kolejny rok.

Nadrzędną ideą konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących trudności diagnostycznych i terapeutycznych z codziennej praktyki lekarskiej reumatologa pediatry. Odbyły się trzy sesje przypadków i doniesień oryginalnych.

W trakcie konferencji przedstawiono najnowsze doniesienia i rekomendacje w dziedzinie reumatologii wieku rozwojowego. Wśród wykładowców byli koledzy z wiodących ośrodków reumatologii i reumatologii dziecięcej w Polsce, m. in. z Lublina, Warszawy, Krakowa, Szczecina, Poznania, Białegostoku i Łodzi, a także radiolodzy. Tematem wiodącym konferencji był toczeń rumieniowaty układowy - przedstawiono najnowsze rekomendacje dotyczące diagnostyki, monitorowania i leczenia.

Omawiano też problematykę okresu dojrzewania u pacjentów z chorobami reumatycznymi – z uwzględnieniem antykoncepcji, prowadzenia ciąż i leków dopuszczalnych w okresie ciąży i karmienia piersią. Poruszono także temat opieki nad dziećmi z chorobami reumatycznymi, które od wybuchu wojny w Ukrainie są leczone w Polsce.

Przedstawiono również rekomendacje ACR 2021 dotyczące stosowania leków biologicznych w postaci układowej MIZS, postępowania w monogenowych chorobach autozapalnych zależnych od IL-1 oraz leczenia zespołu aktywacji makrofagów (MAS). Dodatkowo, przedstawiono najnowsze rekomendacje PRES i ACR,CDC oraz wytyczne polskie dotyczące szczepień ochronnych u dzieci z chorobami reumatycznymi , w tym też szczepień przeciwko COVID-19.

Jedna z sesji była poświęcona badaniom obrazowym w chorobach reumatycznych – badaniu kapilaroskopowemu, usg i NMR.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, prowadzone przez prof. dr hab. Ewę Mojs odbyły się cenne dla wszystkich warsztaty psychologiczne.

Dodatkowym i niezwykle ciekawym artystycznie wydarzeniem konferencji był wernisaż obrazów naszego kolegi- prof. dr hab. n.med. Jerzego Konstantynowicza z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kurs USG i MRI dla reumatologów dziecięcych - Stop Ehtesitis 2022 - Od diagnostyki do terapii młodzieńczych spondyloartropatii.

W dniach 7 – 8 kwietnia 2022r. w Łodzi, w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM, pod kierownictwem naukowym gospodarza – prof. dr hab. n. med. Elżbiety Smolewskiej oraz gości: prof. dr hab. n. med. Violetty Opoki-Winiarskiej z Lublina i dr hab. n. med., prof. KAAFM Zbigniewa Żubera z Krakowa odbyły się warsztaty „STOP Enthesitis 2022 - OD DIAGNOSTYKI DO TERAPII SpA u dzieci”.

Kurs obejmował zagadnienia teoretyczne nowoczesnej diagnostyki obrazowej (PD USG, MRI) spondyloartropatii zapalnych u dzieci, a także praktyczny kurs medyczny dla lekarzy reumatologów.

Wykładowcami oprócz gospodarza i członków komitetu naukowego byli również wybitni specjaliści diagnostyki obrazowej chorób reumatycznych wieku rozwojowego dr n. med. Tomasz Madej z Lublina oraz dr hab. n. med., prof. UJ Wadim Wojciechowski z Krakowa.

Dziękujemy!

Szanowni Państwo, Zgodnie z naszymi ustaleniami podczas Konferencji „Wyzwania Reumatologii Wieku Rozwojowego w Lublinie (2021) opracowaliśmy ujednolicony wzór Karty Przekazania Pacjenta z MIZS do Ośrodka Reumatologicznego dla Dorosłych. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dla lekarza przejmującego opiekę na naszym pacjentem, co z pewnością będzie dla niego dużym ułatwieniem, które zaoszczędzi mu czasu na przeglądanie obszernej nieraz dokumentacji. Zalecamy, aby wypełniać tę Kartę elektronicznie i zapisywać w bazie danych, może to stanowić dobry materiał do przygotowania ew. doniesień na konferencje czy publikacji naukowych (jeśli połączymy nasze wysiłki). Mamy nadzieję, że przedstawiona propozycja Karty będzie dla Państwa również dużym ułatwieniem, zamiast pisania obszernych epikryz przy transferze pacjenta osiągającego pełnoletność.

Zarząd Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego.

Karta przekazania pacjenta do pobrania tutaj

W dniu 8.10.2021 odbyło się zebranie wyborcze Sekcji Wieku Rozwojowego przy PTR. W wyborach tajnych nową Przewodniczącą została wybrana prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępcą - dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska z Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a sekretarzem – dr hab. n. med. Joanna Lipińska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. O aktualizację strony internetowej zadba dr n.med. Krzysztof Orczyk z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas zebrania Sekcja zyskała również nowych członków spośród lekarzy obecnych na konferencji.

Pragniemy również poinformować o tym, że na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTR w dniu 16.09.2021 Prezesem Elektem PTR na kolejną został dotychczasowy Przewodniczący Sekcji Wieku Rozwojowego PTR - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM.

Sprawozdanie z XV Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Wyzwania w reumatologii dziecięcej" Lublin 7-7.10.2021

W dniach 7-9.10.2021r. w Lublinie odbyła się kolejna XV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Wyzwania w reumatologii dziecięcej” zorganizowana przez zespół Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Emeryka. Przewodniczącymi Konferencji były poza w/w Kierownikiem Kliniki, dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska oraz dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz.

Była to konferencja szczególnie wyczekiwana z uwagi na to, że w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 konferencja odbywała się w formule on-line, a tym razem znów mogliśmy spotkać się w naszym niewielkim, zżytym gronie. Spotkanie było jak zwykle perfekcyjnie zorganizowane i bogate naukowo – tu szczególny ukłon w kierunku organizatorów i gorące podziękowania.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski oraz były Prezes PTR i Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, a także prof. dr hab. n. med. Maria Majdan i prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz.

Nadrzędną ideą konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących trudności diagnostycznych i terapeutycznych z codziennej praktyki lekarskiej reumatologa pediatry.

Celem Konferencji było przedstawienie najnowszych doniesień i rekomendacji w dziedzinie reumatologii wieku rozwojowego. Wśród wykładowców byli koledzy z wiodących ośrodków reumatologii i reumatologii dziecięcej w Polsce, m. in. z Lublina, Warszawy, Krakowa, Szczecina, Poznania, Białegostoku i Łodzi oraz pulmunolodzy, radiolodzy, a także prowadzone były cenne dla wszystkich warsztaty psychologiczne.

Tematem wiodącym konferencji była twardzina młodzieńcza - przedstawiono najnowsze rekomendacje dotyczące diagnostyki, monitorowania i leczenia.

W 2019 roku opublikowano rekomendacje inicjatywy SHARE dotyczące prowadzenia i monitorowania pacjentów z młodzieńczą twardziną miejscową.

Link do rekomendacji: https://ard.bmj.com/content/78/8/1019

W 2021 roku opublikowano rekomendacje inicjatywy SHARE dotyczące prowadzenia i monitorowania pacjentów z młodzieńczą twardziną uogólnioną.

Link do rekomendacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33147624/

Jednak nadal gorącym tematem Konferencji pozostawała pandemia COVID-19 i aktualne informacje dotyczące zakażenia SARS-CoV-2, objawów COVID-19 i powikłań obserwowanych u pacjentów wieku rozwojowego, zespołu PIMS oraz aktualne rekomendacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi.

Poniżej zamieszczamy również podsumowanie przedstawianych przez prof. dr hab. n. med. Elżbietę Smolewską oraz dr hab. n. med. Violettę Opokę-Winiarską aktualnych rekomendacji PReS i ACR orazCDCdotyczących szczepień przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi.

 1. Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi - rekomendacje PReS

  Szczepionki przeciw COVID -19 zatwierdzone przez organy ds. zdrowia dla pacjentów w wieku 12 lat i starszych są również zalecane dla pacjentów pediatrycznych z chorobami reumatycznymi.

  Zaleca się szczepienie pacjentów w wieku 12 lat i starszych z niską aktywnością choroby lub w okresie remisji, także jeżeli otrzymują metotreksat i leki biologiczne. W przypadku stosowania prednizonu > 20 mg/dzień lub powyżej 0,5 mg/kg/dzieńdecyzja o szczepieniu powinna być skonsultowana z reumatologiem.

  Zaleca się konsultację z reumatologiem dziecięcym w celu oceny aktywności choroby i przyjmowanych leków przed podjęciem decyzji o szczepieniu.

  Dziecko, które przebyło COVID-19, może otrzymać szczepionkę co najmniej 3 miesiące od dnia pełnego wyzdrowienia. Dotyczy to zarówno 1. dawki szczepionki, jak i 2. dawki.

  W sytuacjach, gdy dziecko zachorowało na COVID-19 po otrzymaniu 1. dawki, 2. dawkę można podać co najmniej 3 miesiące po dniu pełnego wyzdrowienia.

  Po przebytym PIMS-TS sugeruje się rozważenie szczepień zgodnie z lokalnymi władzami ds. zdrowia.

 2. Zalecany czas pomiędzy szczepionką i podawaniem leku u pacjentów z chorobą reumatyczną (rekomendacje ACR)

  LEK ZALECANY CZAS pomiędzy szczepionką i lekiem
  Hydroksychlorochina IVIG; Prednizon <20mg/d Bez modyfikacji terapii immunomodulacyjnej lub czasu szczepienia
  Sulfasalazyna; Leflunomid;
  Azatiopryna;
  Cyklofosfamid (po) Inhibitory TNF; IL-6R; IL-1 Prednizon ≥ 20mg/d
  Bez modyfikacji terapii immunomodulacyjnej lub czasu szczepienia  
  Mykofenolan mofetylu Doustne inhibitory kalcyneuryny Zakładając, że choroba jest stabilna, wstrzymać przez 1 tydzień po każdym szczepieniu
  Metotreksat Wstrzymać przez 1 tydzień po każdej z 2 dawek szczepionki mRNA, dla osób z dobrze kontrolowaną chorobą; brak modyfikacji harmonogramu szczepień
  Inhibitory JAK   Wstrzymać przez 1 tydzień po każdej z 2 dawek szczepionki mRNA, dla osób z dobrze kontrolowaną chorobą; brak modyfikacji harmonogramu szczepień
  Abatacept sc Wstrzymać na tydzień przed, i tydzień po 1. dawceszczepionki; brak przerwy w okolicach 2. dawki
  Abatacept iv 1. szczepienie 4 tygodnie po wlewie abataceptu i odroczenie kolejnego wlewu o 1 tydzień (tj. całkowita przerwa 5 tygodni); brak dostosowania leczenia dla 2. dawki szczepionki
  Cyklofosfamid iv Podania po 1 tygodniu po każdej dawce szczepionki, jeśli to możliwe
  Rytuksymab (RTX) Jeżeli ryzyko COVID-19 niskie lub można je złagodzić profilaktycznymi środkami zdrowotnymi (np. samoizolacja); Serię szczepień rozpocząć około 4 tygodnie przed kolejnym planowanym cyklem leku; po szczepieniu opóźnić RTX 2-4 tygodnie po ostatniej dawce szczepionki, jeśli pozwala na to aktywność choroby
  Acetaminofen, NLPZ Zakładając, że choroba jest stabilna, wstrzymać 24 godziny przed szczepieniem (brak ograniczeń stosowania po szczepieniu w celu leczenia objawów)
 3. Szczególne sytuacje związane ze szczepieniem przeciw COVID-19 – rekomendacje CDC

  Wcześniejsze lub obecne zakażenie SARS-CoV-2 Szczepionki p/ COVID-19 można bezpiecznie podawać osobom z dowodami wcześniejszej infekcji SARS-CoV-2. Testy wirusowe lub testy serologiczne nie są zalecane do podejmowania decyzji o szczepieniu. Szczepienie osób ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia i zakończenia izolacji. Ryzyko ponownego zakażenia SARS-CoV-2 jest niskie w miesiącach po początkowym zakażeniu, ale może wzrosnąć z czasem ze względu na słabnącą odporność.
  Wieloukładowy zespół zapalny czasowo związany z infekcją SARS-CoV-2 (PIMS-TS) Osoby z PIMS-TS w wywiadzie mogą zdecydować się na szczepienie po powrocie do pełni zdrowia po chorobie (w tym czynności serca). Należy rozważyć odroczenie szczepienia do 90 dni po dacie rozpoznania.