Sekcja Młodych Reumatologów PTR

Zapraszamy Wszystkich, którzy:

  • czują się młodzi i aktywni
  • chcą doskonalić swoje umiejętności kliniczne
  • chcą rozwijać się naukowo
  • pragną zmian tylko na lepsze...

Naszym głównym celem jest reprezentowanie środowiska młodych reumatologów.

Wyobrażamy sobie, że ta sekcja umożliwi integrację naszego środowiska. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, pomagać sobie w rozwoju naukowym i mieć wpływ na sposób kształcenia specjalizacyjnego. Będziemy brać udział w organizacji spotkań naukowych i szkoleniowych pod auspicjami PTR, przygotowywać sprawozdania ze zjazdów i konferencji reumatologicznych, chcielibyśmy wnioskować o nowe zdarzenia edukacyjne, stypendia oraz nagrody.

Przewidujemy regularne spotkania podczas zjazdów i konferencji PTR oraz aktywną wymianę poglądów poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie, lub pobranie go tutaj i odesłanie na adres mailowy mlodzi.reumatolodzy@ptr.net.pl

Zapraszamy również do wstępowania do EMEUNET-u czyli do europejskiej sekcji młodych reumatologów działającej przy EULAR:http://emeunet.eular.org/

Wszystkie zgłoszenia zostaną potwierdzone mailowo. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.

Magdalena Włoch-Targońska
Przewodnicząca Sekcji