Grupa Robocza Sekcji

Magdalena Włoch-Targońska (Katowice)- przewodniczący

Małgorzata Gryka-Marton (Warszawa)– wiceprzewodniczący

Jarosław Sławiński (Szczecin)- sekretarz

Agata Sebastian (Wrocław)

Arkadiusz Koszarny (Lublin)

Bartłomiej Kisiel (Warszawa)

Dorota Suszek (Lublin)

Justyna Fryc (Białystok)

Maciej Leszek (Wrocław)

Małgorzata Chowaniec (Wrocław)

Marcin Milchert (Szczecin)

Marcin Ziętkiewicz (Gdańsk)

Marek Kubis (Szczecin)

Marta Skoczyńska (Wrocław)

Martyna Chmielewska (Szczecin)

Olga Brzezińska-Pawłowska (Łódź)

Patryk Woytala (Wrocław)