Konferencje 2013-2016

Konferencje odbyte (w latach 2013-2016)

 

Rok 20165

4-5.11.2016r.ogólnopolska Konferencja pt: "10 LAT LECZENIA BIOLOGICZNEGO CHORÓB REUMATYCZNYCH W POLSCE 10-LECIE ODDZIAŁU KLINICZNEGO, KLINIKI REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. DR. JANA BIZIELA w BYDGOSZCZY, COLLEGIUM MEDICUM UMK w TORUNIU" - pod przewodnictwem dr hab.n.med. Sławomira Jeki, prof. UMK (informacje z przebiegu Konferencji)

16.06.2016r.
- dr n.med. Joanna Zalewska, lek.med. Tacjana Barczyńska, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
"Twardzina układowa-metody i skale badania skóry zgodnie z zaleceniami ACR/EULAR /aspekty praktyczne użycia zmodyfikowanej skali Rodnana/"
 
- dr hab.n.med. Sławomir Jeka, lek.med. Rafał Wojciechowski
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
"Nowe zasady kierowania pacjentów do Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Bydgoszczy, zgodnie z wytycznymi NFZ"

 

17.03.2016.

 

Prof. dr hab. Justyna Zajdel, Zakład Prawa Medycznego UM w Łodzi "Co lekarz Reumatolog powinien wiedzieć o prawie medycznym w 2016 roku"

 

Rok 2015

 

17.12.2015.

Prof. dr hab.n.med. Marek Brzosko, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie "Aktualny podział zapaleń naczyń. Mabthera w leczeniu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) i mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) w oparciu o bieżący stan wiedzy", Dr n.med. Aleksandra Juszkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie "Monitorowanie skuteczności leczenia lekiem RoActemra za pomocą ultrasonografii, w oparciu o obowiązujące kryteria ACR i EULAR", Dr hab. n.med. Sławomir Jeka, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki Nr 2 w Bydgoszczy "Terapeutyczny Program Zdrowotny leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów w oparciu o obowiązujące zalecenia EULAR".

 

26.11.2015r.
- prof.dr hab.n.med. Alina Borkowska, Zakład Neuropsychologii Klinicznej, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy "Zaburzenia neuropsychiatryczne w wybranych chorobach reumatologicznych"
 
24.09.2015r.
- dr n.med. Andrzej Dmietriew, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu "Zespół Sjogrena-diagnostyka i leczenie"
- dr Dorota Musiał, Euroimmun Polska "Genetyczna diagnostyka spondyloartropatii"
- dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Skuteczne leczenie RZS lekami modyfikującymi przebieg choroby"
 
18.06.2015r.
- prof dr hab.n.med. Brygida Kwiatkowska, Instytut Reumatologii w Warszawie "Sarkoidoza problem diagnostyczno-terapeutyczny dla reumatologów"
 
Rok 2014
 
20.11.2014r.
- prof.dr hab.med. Stefan Mackiewicz "Geneza współczesnej reumatologii"
- dr Tadeusz Frankiewicz "Leki a suplementy diety-praktyczne różnice"
 
30.10.2014r.
- prof. dr hab. Maria Majdan "Toczeń rumieniowaty układowy-współczesna diagnostyka i nowe opcje terapeutyczne"
- dr n.med. Piotr Ligocki "Mykofenolan mefetylu w praktyce lekarza reumatologa-opisy przypadków"
 
02.10.2014r.
- dr hab.n.med. Mariusz Korkosz, Ordynator Oddziału Reumatologii, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Szpital Uniwersytecki w Krakowie "Leczenie osteoporozy-czy poza bisfosfonianami są aktualnie leki do wykorzystania w reumatologii"
 
26.06.2014r.
- dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Skuteczność i bezpieczeństwo Golimumabu dodanego do terapii lekami modyfikującymi przebieg choroby (DMARD) u nieleczonych dotychczas lekami biologicznymi pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów"
 
29.05.2014r.
- dr hab. n. med. Sławomir Jeka "Wybrane sytuacje kliniczne u chorych leczonych inhibitorem TNF-l"
- dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat "Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania etanerceptu na podstawie wieloletnich badań obserwacyjnych"
 
Rok 2013
 
14.11.2013r.
- dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Od DAS 28 do SAS1 - ocena aktywności RZS"
- dr Rafał Wojciechowski, "Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych w praktyce reumatologa. Jak skutecznie z niego korzystać w diagnostyce spondyloartropatii"
- dr Karol Kończak "TRU współistniejący z zespołem antyfosfolipidowym powikłany zapaleniem płuc i sepsą - opis przypadku"
 
04.07.2013r.
- dr hab.n.med. Sławomir Jeka, "Czy warto rozważyć terapię tocilizumabem (RoActemra) u chorych po niepowodzeniu leczenia inhibitorem TNF-a"
- dr n. med. Katarzyna Kolossa, "Czy tocilizumab (RoActmera) może stać się lekiem z wyboru w monoterapii leczenia biologicznego RZS"
- dr n. med. Marcin Stajszczyk, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, "Miejsce tocilizumabu (RoActemra) w Programie Lekowym w 2013r."
 
20.06.2013r.
- prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Instytut Reumatologii w Warszawie, "Reumatoidalne zapalenie stawów 2013"
- dr hab.n.med. Sławomir Jeka, "Znaczenie obrazowania w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia RZS"
- dr n. med. Katarzyna Kolossa, "Długofalowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów"