Konferencje 2006-2012

Data publikacji:
01 stycznia 1970

Konferencje odbyte (w latach 2006-2012)

Rok 2013
w dniu 28.02.2013r.
dr hab.n.med. Sławomir Jeka "Zamiana antagonisty TNFαna inny lek aTNF w leczeniu RZS: przegląd literatury i doświadczenia własne"
dr n.med. Paweł Bogdański "Zasady wyboru farmakoterapii chorób towarzyszących u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego."
Rok 2012
w dniu 22.11.2012r.
prof. Piotr Wiland " Nowoczesne podejście do leczenia tocznia układowego"
w dniu 10.05.2012r.
dr Agnieszka Kęsiak "Certolizumab pegol - nowy inhibitor TNF pozwalający na uzyskanie szybkiej poprawy u pacjentów z RZS-opis przypadku"
dr Magdalena Banaszek-Mućka "Infekcje oportunistyczne w przebiegu terapii inhibitorem TNF na przykładzie chorej z przebytą infekcją Herpes Zoster w trakcie terapii certolizumabem pegol"
dr n.med.Katarzyna Kolossa "Pacjent z RZS, postać agresywna, zdiagnozowany wg kryteriów ACR z 2010r., leczony zgodnie z rekomendacjami EULAR-opis przypadku"
Jacek Santorski, Laboratorium Psychologii Zdrowia, "Jakość życia pacjenta - jakość życia lekarza"

w dniu 19.01.2012r.
prof dr hab.med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Instytut Rematologii w Warszawie "Aktualne rekomendacje postępowania terapeutycznego u chorych na RZS, a praktyka kliniczna"

Rok 2011

w dniu 13.01.2011r.
Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski, Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, "Reumatoidalne zapalenie stawów na początku 2011 roku. Jak diagnozować i jak leczyć".

w dniu14.04.2011r.
Prof. dr hab.n.med. Witold Tłustochowicz Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, "Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w osteoporozie - aktualny konsensus 2011r.".

w dniu28.04.2011r.
dr n.med. Piotr Sobański, Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy "Tętnicze nadciśnienie płucne u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej".

w dniu05.05.2011r.
prof. dr hab.n.med. Marek Brzosko "Co wiąże chorobę Alzheimera z chorobami tkanki łącznej"
dr n.med. Sławomir Jeka "Doświadczenia ośrodków polskich i własne w leczeniu leflunomidem pacjentow z aktywną postacią RZS"

w dniu19.05.2011r.
dr n.med. Sławomir Jeka "Jak uzyskać szybką odpowiedź w leczeniu RZS? Co nam mówią rekomendacje EULAR" /częśc kliniczna
dr Jacek Santorski " Odpowiednie leczenie, we właściwym momencie, czyli jak wygrać wyścig z czasem w terapii pacjentów z RZS? Inspiracje psychologiczne dla lekarzy"

w dniu02.06.2011r.
prof. dr hab.n.med. Włodzimierz Samborski, Kierownik Zakładu Fizjoterapii i Reumatologii AM w Poznaniu "Diagnostyka różnicowa miopatii u chorych z podejrzeniem zapalenia mięśnia"

w dniu14.07.2011r.
dr n. med. Sławomir Jeka „Reumatoidalne zapalenie stawów – konsekwencje późnej diagnozy i zagrożenia nieskutecznej terapii. Czy leki biologiczne są szansą dla pacjentów z agresywnym RZS?”; „Gdy leki modyfikujące przebieg choroby nie wystarczają. Kiedy pacjent z RZS powinien być leczony terapią biologiczną?”
dr n. med. Katarzyna Kolossa „Terapia RZS z zastosowaniem leków modyfikujących przebieg choroby. Czy to optymalna opcja terapeutyczna dla każdego chorego z RZS?”

w dniu15.09.2011r.
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice: „Miejsce Leflunomidu we współczesnej terapii chorych na RZS?”; „Choroby sercowo – naczyniowe u chorych na RZS”

w dniu27.10.2011r.
dr Magdalena Banaszek-Mućka, dr Agnieszka Kęsiak „Kapilaroskopia w układowych chorobach tkanki łącznej – wskazania oraz interpretacja badań”
dr n. med. Magdalena Żbikowska – Gotz „Diagnostyka immunologiczna w chorobach układowych tkanki łącznej”
dr n. med. Krzysztof Pałgan „Rola angiogenezy w patologii wybranych chorób”

w dniu17.11.2011r.
dr hab. med. Piotr Leszczyński ( Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ): „Niepowodzenie leczenia osteoporozy” ;
dr n. med. Katarzyna Pawlak – Buś „Zdania pacjenta, lekarza i płatnika w utrzymaniu ciągłości i skuteczności terapii”

w dniu 24.11.2011r.
dr Agnieszka Kęsiak „Polimorfizm obrazu klinicznego Ziarniniaka Wegenera na przykładzie dwóch pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala uniwersyteckiego Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
dr Magdalena Banaszek-Mućka „Odmienny obraz kliniczny postaci ograniczonej twardziny układowej na przykładzie dwóch mężczyzn z twardziną dorosłych i typem młodzieńczym”
dr Kinga Kościńska-Ilczyszyn „Hemochromatoza pierwotna z zajęciem stawowym”
dr Ryszard Wiącek „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Leflunomidu u pacjentów Poradni Reumatologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy leczonych wg programu lekowego NFZ w latach 2008-2009”

w dniu 08.12.2011r.
dr Iwona Dankiewicz-Fares „Agresywna postać łuszczycowego zapalenia stawów”

w dniu15.12.2011r.
dr n.med. Sławomir Jeka „Spondyloartropatie zapalne-najczęściej spotykane powikłania pozastawowe”
dr n.med. Katarzyna Kolossa „Leczenie modyfikujące przebieg choroby pacjenta z RZS z zastosowaniem MTX i leków biologicznych”


Rok 2010

w dniu25.02.2010r.
- prof. dr hab. Anna Filipowicz – Sosnowska „Wczesne zapalenie stawów – diagnostyka i terapia”

w dniu11.03.2010r.
- prof. dr hab. Irena Zimmermann - Górska „Aspekty kliniczne hiperurikemii”

w dniu 08.04.2010r.
- prof. dr hab. Stefan Marchiewicz „Nowe spojrzenie na terapię glukokortykoidami w reumatologii”

w dniu 13.05.2010r.
Konferencja Reumatologicznaz okazji uroczystej inauguracji pierwszego w Polsce programu: "WYKRYWANIA WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW" realizowanego w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

w dniu 10.06.2010r.
Dr hab. med. Mariusz Puszczewicz - Kierownik Kliniki Reumatologiczno - Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, „Trudności diagnostyczne w reumatologii”

w dniu 21.10.2010r.
Prof. dr hab. Piotr Głuszko - Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie, "Aspekty kliniczne niedoboru witaminy D"

w dniu 25.11.2010r.
Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński - Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, "Zapalenie naczyń z punktu widzenia lekarza praktyka"

w dniu 09.12.2010r.
Prof. dr hab.med. Jacek Pazdur - Instytut Reumatologii im. prof. dr hab.med. Eleonory Reichert w Warszawie, "Zagadnienia hematologiczne w zapalnych i układowych chorobach tkanki łącznej"

Rok 2009

w dniu15.01.2009r.
- dr n. med. Sławomir Jeka "Kwalifikacja pacjentów do leczenia lekami biologicznymi"
- dr n. med. Ludomira Wejs – Rzepecka, dr n. med. Marek Hołoweńko "Biopsje pod kontrolą USG", "Techniki iniekcji dostawowych"

w dniu12.02.2009r.
- dr n. med. Ewa Stanisławska – Biernat "Spondyloartropatie w 2009"

w dniu18.03.2009r.
- prof. dr hab. Marek Brzosko "Aspekty leczenia lekami biologicznymi, teraźniejszość i przyszłość"

w dniu02.04.2009r.
- prof. dr hab. Piotr Wiland, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii "Postępowanie w przypadku niepowodzenia terapii inhibitorami TNF – alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów"

w dniu30.04.2009r.
- prof. dr hab. Leszek Szczepański, Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTR "Znaczenie badań wieloośrodkowych we współczesnej medycynie", "Leki biologiczne – przełom w leczeniu chorób a autoagresji"

w dniu04.06.2009r.
- dr n. med. Sławomir Jeka ”Kwalifikacja chorych na reumatoidalne zapalenie stawów do leczenia leflunomidem ( Arava )”
- dr n. med. Sławomir Jeka „Przegląd polskich doświadczeń w leczeniu leflunomidem chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i łuszczycowym zapaleniem stawów”
- lek. med. Katarzyna Kobusińska „Zespół aktywacji makrofaga – interdyscyplinarny problem reumatologiczno – hematologiczny. Prezentacja przypadku”

w dniu18.06.2009r.
- prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski „Fibromialgia – trudności diagnostyczne, postępowanie”
- dr Ewa Majs „Diagnoza psychologiczna i psychoterapia fibromialgii”
- dr n. med. Katarzyna Kolossa „Opis przypadków pacjentów leczonych Mabtherą”

w dniu17.09.2009r.
- dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz „IL – 6 w aspekcie RoActemry”

w dniu19.11.2009r.
- dr n. med. Lidia Ostanek „Zespół antyfosfolipidowy – nowości w patogenezie, implikacje kliniczne i terapeutyczne”

Rok 2008

w dniu 24.01.2008r.
- dr n. med. Katarzyna Kolossa "Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów seronegatywna i seropozytywna a zmiany w górnym odcinku przewodu pokarmowego ze współistniejącą lub nie kolonizacją Helicobacter pylori"

w dniu6.03.2008r.
- prof. dr hab. med. Maria Majdan "Toczniowa choroba nerek" oraz "Własne doświadczenia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów Leflunomidem".

w dniu23.04.2008r.
- prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski "Twardzina układowa - zasady diagnostyki i leczenia"
- prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz "Opcje leczenia RZS po niepowodzeniu terapii inhibitorami TNF alfa".

w dniu15-17.05.2008r
Kołobrzeg, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Szczecińsko Poznańskie Spotkania Reumatologiczne
- Sławomir Jeka, Katarzyna Kolossa, Tomasz Jankowski, Piotr Ignaczak, Władysław Lasek, Małgorzata Burzyńska - Makuch: "Toczeń rumieniowaty układowy z ostrym poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego - rzadko spotykany problem kliniczny".
- Sławomir Jeka, Agnieszka Murawska, Halina Reszkowska, Joanna Zalewska, Joanna Mykowska: "Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem centralnego układu nerwowego, zespołem płucno-nerkowym i DIC w przebiegu choroby - opis przypadku".
- Sławomir Jeka, Piotr Ignaczak, Katarzyna Kolossa, Tomasz Jankowski, Ewa Ignaczak, Joanna Zalewska: „Zmiany ultrasonograficzne w chrząstkach szklistych stawów kolanowych we wczesnej chondrokalcynozie”.

w dniu29.05.2008r.
- dr n. med. Waldemar Misiorowski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie "Standardy i postęp w terapii osteoporozy".

w dniu06.2008r. Toruń, IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
- Sławomir Jeka, Piotr Ignaczak, Katarzyna Kolossa, Ewa Ignaczak, Krzysztof Buczkowski, Sławomir Czachowski: "Rola ultrasonografii w diagnostyce chondrokalcynozy - opis przypadków".
- Sławomir Jeka, Joanna Zalewska, Władysław Lasek, Agnieszka Murawska: "Ultrasonografia stawów jako metoda obrazowania w zabiegach radiosynowektomii".
- Sławomir Jeka, Joanna Zalewska, Władysław Lasek, Sławomir Czachowski, Agnieszka Murawska: "Zastosowanie badania ultrasonograficznego stawu kolanowego w ocenie skuteczności zabiegu synowektomii radioizotopowej koloidalnym roztworem itru Y-90".

w dniu1-4.10.2008r. Warszawa XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
- Joanna Zalewska, Katarzyna Kolossa, Tomasz Jankowski, Sławomir Jeka, Sławomir Czachowski: "Gruźlica prosówkowa wielonarządowa w przebiegu leczenia inhibitorem TNF-a- opis przypadku".
- Joanna Zalewska, Piotr Ignaczak, Agnieszka Murawska, Sławomir Jeka: "Ocena wpływu radiosynowektomii w przerostowo - wysiękowym zapaleniu błony maziowej stawów kolanowych w wybranych chorobach reumatycznych".
- Agnieszka Murawska, Halina Reszkowska, Joanna Zalewska, Sławomir Jeka: "Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem nerek, wysiękiem do osierdzia, opłucnej i otrzewnej oraz krwotokiem zaotrzewnowym - opis przypadku".
- Piotr Ignaczak, Halina Reszkowska, Katarzyna Kolossa, Sławomir Jeka: "Pierwotne izolowane zapalenie naczyń mózgu - opis przypadku".
- Tomasz Jankowski: " Pierwotne układowe zapalenie naczyń centralnego układu nerwowego indukowane zakażeniem wirusem cytomegalii".

w dniu25.11.2008r.
Przedstawiono doniesienia z IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej (Szczecińsko - Poznańskie Spotkania Reumatologiczne Kołobrzeg 15-17 maj 2008r.)

Rok 2007:

w dniu 08.02.2007r.
- prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz Fabryce "Objawy neuropsychiatryczne w układowych chorobach tkanki łącznej"
- dr n. med. Brygida Kwiatkowska " Rytuksymab. Praktyczne aspekty stosowania MabThery".

w dniu 17.05.2007r.
- prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz "Leczenie spondyloartropatii seronegatywnych"

w dniu25.10.2007r.
- dr hab. med. Mariusz Puszczewicz "Ciąża u chorych na choroby reumatyczne"
- dr hab. med. Jerzy Krysiński "Parenteralne stosowanie Methotrexatu".

w dniu13.12.2007r.
- Prof. dr hab. med. Jan Łącki "Dlaczego stosujemy leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów".

Rok 2006:

w dniu 02.02.2006r wspólne zebranie Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego:
- dr n. med. Sławomir Jeka "Interpretacja badań densytometrycznych w diagnostyce osteoporozy"
- dr n. med. Dariusz Montewski , dr n. med. Krzysztof Olszewski "Analiza porównawcza gęstości masy kostnej u chorych ze złamaniami szyjki kości udowej i zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych"

wdniu 22.03.2006r. z okazji oficjalnego otwarcia wyremontowanego Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy:
- dr n med. Sławomir Jeka, Ordynator Oddziału - referat programowy "Cele i zadania Oddziału Reumatologii"
- prof. dr hab. med. Jacek Szechiński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie. Reumatologii”Reumatoidalne zapalenie stawów mity czy rzeczywistość"

w dniu 11.05.2006r.
- prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego "Współczesne poglądy na patogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów"
- prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz „Racjonalne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów"
- prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski "Miejsce leflunomidu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów"

w dniu 21.09.2006r.
- prof. dr hab. med. Irena Zimmermann Górska "Diagnostyka i klinika zespołu antyfosfolipidowego"

w dniu 19.10.2006r.
- prof. dr hab. med. Anna Filipowicz Sosnowska. "Skuteczność i tolerancja inhibitorów TNF - wyniki randomizowanych badań klinicznych vs długotrwałe badania obserwacyjne"

w dniu30.11.2006r.
- dr Joanna Zalewska "Wprowadzenie do medycyny nuklearnej"
- dr n med. Sławomir Jeka "Kwalifikacja pacjentów z zajęciem stawu kolanowego w przebiegu chorób narządu ruchu do zabiegu radiosynowiortezy - wskazania i przeciwwskazania"
- dr n. med. Bogdan Małkowski "Radiosynowiorteza"