Aktualności

Wrocław, dnia 23.09.2016

Głównym tematem spotkania Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy podczas VI Krajowych Dni Reumatologicznych była działalność edukacyjna sekcji. W toku dyskusji wytyczono kierunki kształcenia kadr medycznych, wybrano formę poszczególnych aktywności oraz stworzono zarys planu wydarzeń.

Tradycyjnie już, członkowie naszej sekcji, z jej przewodniczącym Piotrem Leszczyńskim oraz wiceprzewodniczącym Mariuszem Korkoszem, wzięli udział w corocznym biegu promującym zdrowy tryb życia, pod hasłem "Move Improve", poraz kolejny zajmując czołowe miejsca w klasyfikacji – zwycięzcą wyścigu zodstał Tomasz Jankowski a Piotr Ignaczak zajął III miejsce w kategorii lekarzy.


Zapraszam serdecznie na posiedzenie, które odbędzie się podczas Krajowych Dni Reumatologicznych we Wrocławiu,tak jak zapowiadałem we wcześniejszym komunikacie.

Czas spotkania: 23 września 2016r. godz. 12.40-13.30

Miejsce spotkania: Sala 353-354 (łączonej) w miejscu obrad w Hali Stulecia.

Jest przewidziany catering dla wszystkich.

Tematem będą bieżące sprawy związane z aktywnością naszej Sekcji.

Pozdrawiam serdecznie i proszę o potwierdzenie przybycia.

Pozdrawiam,

dr hab. med.Piotr Leszczyński


26.08.2015r.

Zapraszam na spotkanie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się 18 września (piątek) podczas Krajowych Dni Reumatologicznych odbywających się w Lublinie w godzinach 13.30-14.30 w sali konferencyjnej na terenie Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w obrębie Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 4 na ul. Jaczewskiego 8, prawe skrzydło, 4 piętro.
Tematem spotkania będzie podsumowanie napisanych rekomendacji PTR w diagnostyce i leczeniu osteoporozy oraz inne sprawy bieżące.

Pozdrawiam,

dr hab. med.Piotr Leszczyński


2.04.2015r.
KomunikatMinistra Zdrowia w sprawie refundacji denosumabu - do przeczytania tutaj
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nie brało udziału w pracachZespołu Ekspertów ds. Osteoporozy, który działa przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii.

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


15.09.2014r.
Komunikat
Jak informowaliśmy wcześniej, wSekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozytrwają prace nad stanowiskiem ekspertów PTR w sprawie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Podczas spotkania Sekcji 04.09.2014 w trakcie XXII Kongresu PTR w Katowicach podsumowano aktualny stan prac nad projektem. Mamy nadzieję zakończyć prace nad stanowiskiem i opublikować jego założenia w 2015 roku.
Piotr Ignaczak - członek sekcji

15.09.2014r.
Komunikat
Członkowie naszej sekcji biorą czynny udział nie tylko w naukowych wydarzeniach. Staramy się aktywnie uczestniczyć także w wydarzeniach sportowych. Podobnie jak rok wcześniej członkowie naszej sekcji licznie uczestniczyli w biegu masowym pod hasłem "Move Improve" organizowanym w trakcie XXII Kongresu PTR. W biegu uczestniczył jak poprzednio sam przewodniczący sekcji Piotr Leszczyński, a jedno z czołowych miejsc zajął członek sekcji Tomasz Jankowski.
Piotr Ignaczak - członek sekcji


08.09.2014r.

Komunikat

Na spotkaniu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy podczas XXIII Kongresu PTR w dniu 4 września 2014r. wybrano ponownie na dalszą kadencję 2014 – 2017r. przewodniczącego dr hab. med. Piotra Leszczyńskiego oraz wice-przewodniczącego i dr hab. med. Mariusza Korkosza.

Pozdrawiam,

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


Zmiany Kryteriów Refundacyjnych Preparatu Prolia

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2014 dotyczącego wykazu leków refundowanych od 1.09.2014 zostały rozszerzone kryteria refundacji leku Prolia w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej.

Od dnia 1.09.2014 refundacja leku Prolia w wysokości 70% dotyczy pacjentek spełniających wszystkie poniższe kryteria:

  • osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA)
  • u kobiet w wieku powyżej 60 lat,
  • ze złamaniem osteoporotycznym,
  • po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania.


Uprzejmie informuję o spotkaniu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się podczas XXII Kongresu PTR,który odbędzie się w Katowicach.

Spotkanie Sekcji odbędzie się w dniu 4 września w godzinach 15.00-16.00 w sali numer 2.25. (II piętro Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego – miejsce obrad).

Obecność obowiązkowa.

Plan spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności Sekcji podczas kadencji 2011-2014.
  2. Wybór przewodniczącego oraz wice-przewodniczącego Sekcji na lata 2014-2017.
  3. Dyskusja na temat opracowania rekomendacji Sekcji dla reumatologów dotyczących diagnostyki i leczenia osteoporozy

Pozdrawiam,

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się podczas trwania IV Krajowych Dni Reumatologicznych w Sopocie. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Sheraton w Sali Vasco da Gama w godzinach 9.00-10.00. Wszystkie informacje są zamieszczone na stronie internetowej PTR, Skolamed oraz w powstającej w trudzie i znoju stronie internetowej Sekcji w zakładce aktualności.

Plan spotkania:

  1. Rola Sekcji w kształtowaniu opinii naukowej na temat chorób metabolicznych kości w środowisku reumatologicznym i nie tylko
  2. Dyskusja na temat przygotowania i opublikowania Stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznegow sprawie diagnostyki i leczenia osteoporozy w roku 2014
  3. Plany Sekcji – organizacja kolejnych warsztatów i kursów DXA (Starachowice) oraz 5 edycji Konferencji Zdrowe Kości 2014, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 6-8 marca 2014.

Zapraszam serdecznie,

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


18.07.2013r.

Komunikat

Podczas IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych organizowanych w Sopociew dniach 12-14 września 2014 r. odbędzie się kurs wykonywania i interpretacji badań kostnych metodą DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry).

Praktyczne warsztaty oraz zajęcia seminaryjno - wykładowe zakończą się egzaminem testowym oraz wydaniem certyfikatu umiejętności Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Miejsce kursu: Pracownia Densytometrii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3, budynek Balneologii (parter)

Termin kursu: 12 września 2013r. (czwartek) godzina: 8.00 – 11.30

Prowadzący: dr hab. med. Piotr Leszczyński, dr n. med. Małgorzata Bykowska, mgr Tomasz Kostyk (technik DXA), Irena Buraczewska (technik DXA)

Zapisy i wpłaty: www.ereumatologia.pl

Informacja na stronie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz organizatora IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych.

Uwaga: Kurs jest przeznaczony dla lekarzy medycyny, a ilość miejsc jest ograniczona!

Szczegóły organizacyjne: dr n. med. Małgorzata Bykowska