Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Aktualności

Wrocław, dnia 23.09.2016

Głównym tematem spotkania Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy podczas VI Krajowych Dni Reumatologicznych była działalność edukacyjna sekcji. W toku dyskusji wytyczono kierunki kształcenia kadr medycznych, wybrano formę poszczególnych aktywności oraz stworzono zarys planu wydarzeń.

Tradycyjnie już, członkowie naszej sekcji, z jej przewodniczącym Piotrem Leszczyńskim oraz wiceprzewodniczącym Mariuszem Korkoszem, wzięli udział w corocznym biegu promującym zdrowy tryb życia, pod hasłem "Move Improve", poraz kolejny zajmując czołowe miejsca w klasyfikacji – zwycięzcą wyścigu zodstał Tomasz Jankowski a Piotr Ignaczak zajął III miejsce w kategorii lekarzy.


Zapraszam serdecznie na posiedzenie, które odbędzie się podczas Krajowych Dni Reumatologicznych we Wrocławiu,tak jak zapowiadałem we wcześniejszym komunikacie.

Czas spotkania: 23 września 2016r. godz. 12.40-13.30

Miejsce spotkania: Sala 353-354 (łączonej) w miejscu obrad w Hali Stulecia.

Jest przewidziany catering dla wszystkich.

Tematem będą bieżące sprawy związane z aktywnością naszej Sekcji.

Pozdrawiam serdecznie i proszę o potwierdzenie przybycia.

Pozdrawiam,

dr hab. med.Piotr Leszczyński


26.08.2015r.

Zapraszam na spotkanie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się 18 września (piątek) podczas Krajowych Dni Reumatologicznych odbywających się w Lublinie w godzinach 13.30-14.30 w sali konferencyjnej na terenie Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w obrębie Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 4 na ul. Jaczewskiego 8, prawe skrzydło, 4 piętro.
Tematem spotkania będzie podsumowanie napisanych rekomendacji PTR w diagnostyce i leczeniu osteoporozy oraz inne sprawy bieżące.

Pozdrawiam,

dr hab. med.Piotr Leszczyński


2.04.2015r.
KomunikatMinistra Zdrowia w sprawie refundacji denosumabu - do przeczytania tutaj
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nie brało udziału w pracachZespołu Ekspertów ds. Osteoporozy, który działa przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii.

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


15.09.2014r.
Komunikat
Jak informowaliśmy wcześniej, wSekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozytrwają prace nad stanowiskiem ekspertów PTR w sprawie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Podczas spotkania Sekcji 04.09.2014 w trakcie XXII Kongresu PTR w Katowicach podsumowano aktualny stan prac nad projektem. Mamy nadzieję zakończyć prace nad stanowiskiem i opublikować jego założenia w 2015 roku.
Piotr Ignaczak - członek sekcji

15.09.2014r.
Komunikat
Członkowie naszej sekcji biorą czynny udział nie tylko w naukowych wydarzeniach. Staramy się aktywnie uczestniczyć także w wydarzeniach sportowych. Podobnie jak rok wcześniej członkowie naszej sekcji licznie uczestniczyli w biegu masowym pod hasłem "Move Improve" organizowanym w trakcie XXII Kongresu PTR. W biegu uczestniczył jak poprzednio sam przewodniczący sekcji Piotr Leszczyński, a jedno z czołowych miejsc zajął członek sekcji Tomasz Jankowski.
Piotr Ignaczak - członek sekcji


08.09.2014r.

Komunikat

Na spotkaniu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy podczas XXIII Kongresu PTR w dniu 4 września 2014r. wybrano ponownie na dalszą kadencję 2014 – 2017r. przewodniczącego dr hab. med. Piotra Leszczyńskiego oraz wice-przewodniczącego i dr hab. med. Mariusza Korkosza.

Pozdrawiam,

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


Zmiany Kryteriów Refundacyjnych Preparatu Prolia

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2014 dotyczącego wykazu leków refundowanych od 1.09.2014 zostały rozszerzone kryteria refundacji leku Prolia w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej.

Od dnia 1.09.2014 refundacja leku Prolia w wysokości 70% dotyczy pacjentek spełniających wszystkie poniższe kryteria:

  • osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA)
  • u kobiet w wieku powyżej 60 lat,
  • ze złamaniem osteoporotycznym,
  • po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania.


Uprzejmie informuję o spotkaniu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się podczas XXII Kongresu PTR,który odbędzie się w Katowicach.

Spotkanie Sekcji odbędzie się w dniu 4 września w godzinach 15.00-16.00 w sali numer 2.25. (II piętro Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego – miejsce obrad).

Obecność obowiązkowa.

Plan spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności Sekcji podczas kadencji 2011-2014.
  2. Wybór przewodniczącego oraz wice-przewodniczącego Sekcji na lata 2014-2017.
  3. Dyskusja na temat opracowania rekomendacji Sekcji dla reumatologów dotyczących diagnostyki i leczenia osteoporozy

Pozdrawiam,

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR, które odbędzie się podczas trwania IV Krajowych Dni Reumatologicznych w Sopocie. Spotkanie będzie miało miejsce w hotelu Sheraton w Sali Vasco da Gama w godzinach 9.00-10.00. Wszystkie informacje są zamieszczone na stronie internetowej PTR, Skolamed oraz w powstającej w trudzie i znoju stronie internetowej Sekcji w zakładce aktualności.

Plan spotkania:

  1. Rola Sekcji w kształtowaniu opinii naukowej na temat chorób metabolicznych kości w środowisku reumatologicznym i nie tylko
  2. Dyskusja na temat przygotowania i opublikowania Stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznegow sprawie diagnostyki i leczenia osteoporozy w roku 2014
  3. Plany Sekcji – organizacja kolejnych warsztatów i kursów DXA (Starachowice) oraz 5 edycji Konferencji Zdrowe Kości 2014, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 6-8 marca 2014.

Zapraszam serdecznie,

dr hab. med. Piotr Leszczyński

przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR


18.07.2013r.

Komunikat

Podczas IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych organizowanych w Sopociew dniach 12-14 września 2014 r. odbędzie się kurs wykonywania i interpretacji badań kostnych metodą DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry).

Praktyczne warsztaty oraz zajęcia seminaryjno - wykładowe zakończą się egzaminem testowym oraz wydaniem certyfikatu umiejętności Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Miejsce kursu: Pracownia Densytometrii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3, budynek Balneologii (parter)

Termin kursu: 12 września 2013r. (czwartek) godzina: 8.00 – 11.30

Prowadzący: dr hab. med. Piotr Leszczyński, dr n. med. Małgorzata Bykowska, mgr Tomasz Kostyk (technik DXA), Irena Buraczewska (technik DXA)

Zapisy i wpłaty: www.ereumatologia.pl

Informacja na stronie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz organizatora IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych.

Uwaga: Kurs jest przeznaczony dla lekarzy medycyny, a ilość miejsc jest ograniczona!

Szczegóły organizacyjne: dr n. med. Małgorzata Bykowska