Spotkania Dolnośląskiego PTR

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

ptrdolnyslask@gmail.com

Wrocław, dnia 5.10.2019


ZAPROSZENIE

W dniu 9 listopada 2019 roku o godz. 1000 (sobota) w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu odbędzie się spotkanie naukowe Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego. -dr n. med. Renata Sokolik
 2. Prezentacje:
  • Szczepienia w reumatologii” -Prof. dr hab. Ernest Kuchar
  • „Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc”. -Prof. dr hab. Dariusz Ziora
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 13.11.2018


ZAPROSZENIE

W dniu15 grudnia 2018r. o godz. 1000(sobota)odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przyul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego. -dr n. med. Renata Sokolik
 2. Prezentacje:
  • „Klasyczna radiologia w reumatologii.” -dr n. med. Ludomira Rzepecka - Wejs
  • „Znaczenie badań typu ‘real life’ dla lekarza praktyka z uwzględnieniem danych od polskich pacjentów.”-dr n. med. Anna Kotulska - Kucharz
  • „Metody diagnostyczne w pierwotnym zespole Sjőgrena w oparciu o nowe kryteria klasyfikacyjne” -dr n. med. Agata Sebastian
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 17.10.2018

ZAPROSZENIE

W dniu 23 listopada 2018r. o godz. 1700 (piątek) odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego. -dr n. med. Renata Sokolik
 2. Prezentacje:
  • „Planowanie prokreacji u pacjentek z chorobami tkanki łącznej.” -Dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska
  • „Położniczy zespół antyfosfolipidowy.”-dr n. med. Magdalena Szmyrka
  • Prokreacja a farmakoterapia chorób reumatycznych.” -dr n. med. Katarzyna Gruszecka
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 27.09.2018

ZAPROSZENIE

W dniu27 września 2018r. o godz. 1800(czwartek)odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przyul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego. -dr n. med. Renata Sokolik
 2. Prezentacje:
  • „ABC postępowania w spondyloartropatiach zapalnych.” -prof. Piotr Wiland
  • „Rola wertebroplastyki w leczeniu złamań osteoporotycznych kręgosłupa w świetle aktualnych badań klinicznych.”-dr n.med. Rafał Załuski
  • „Deformacje kręgosłupa w przebiegu RZS – możliwość leczenia operacyjnego . Opis przypadku.” -dr n. med. Rafał Załuski, dr n. med. Renata Sokolik, dr n.med. Ewa Morgiel
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 09.05.2018

ZAPROSZENIE

W dniu 9 czerwca 2018r. o godz. 1000 (sobota) odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego –dr n. med. Renata Sokolik

 2. Prezentacje:

  • „Terapia metotreksatem a zmiany w płucach. Czy powinniśmy mieć uzasadnione obawy?” -dr n. med. Tomasz Kachel
  • „Jak postępować, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na gruźlicę u pacjenta leczonego biologicznie – rola reumatologa i pulmonologa przed i w trakcie leczenia.”-dr n. med. Tomasz Kachel
  • „Miejsce metotreksatu w leczeniu łuszczycy plackowatej.”-dr hab. n. med. Aleksandra Batycka-Baran
  • „ŁZS – wybrane zagadnienia” -dr n. med. Renata Sokolik
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 03.03.2018

ZAPROSZENIE

W dniu 5 kwietnia 2018r. o godz. 1800 (czwartek) odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego –dr n. med. Renata Sokolik

 2. Prezentacje:

  • „Kwas moczowy a ryzyko sercowo – naczyniowe – gorący temat kliniczny” -dr n. med. Łukasz Karpiński
  • „Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w wybranych chorobach reumatycznych” -prof. nadzw. dr hab. Jerzy Świerkot
  • „Hiperurykemia jako problem interdyscyplinarny” - dr Marta Skoczyńska
  • „Spojrzenie dietetyka na temat hiperurykemii -Joanna Marciszewska
  • Wystąpienie przedstawiciela firmy Gedeon Richter
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 07.01.2018

ZAPROSZENIE

W dniu 3 lutego 2018r. o godz. 1000 (sobota) odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego –Dr n. med. Renata Sokolik

 2. Prezentacje:

  • „Badania obrazowe w toczniu układowym z zajęciem OUN”- dr hab. Joanna Bladowska
  • „Zajęcie OUN w przebiegu tocznia układowego – opis przypadku”- dr n. med. Magdalena Szmyrka
  • „Ciąża u chorych na toczeń układowy”-dr n. med. Magdalena Szmyrka
  • „Jak praktycznie rozpoznawać pierwotny zespół Sjőgrena w oparciu o najnowsze kryteria klasyfikacyjne” - dr n. med. Agata Sebastian
  • „Badania laboratoryjne w chorobach układowych” - dr n. med. Iwona Kozar-Michałowska
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 13.11.2017

ZAPROSZENIE

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 1800 odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego –Dr n. med. Renata Sokolik

 2. Prezentacje:

  • „Zalecenia dotyczące leczenia GPA. Program lekowy B75. Rola rituximabu w terapii GPA”-dr n. med. Marta Madej
  • „Zapalenie aorty. Opis wybranych przypadków”-dr n. med. Ewa Morgiel, dr Beata Maciążek-Chyra, prof. dr hab. Piotr Wiland
  • „Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń czy infekcja. Opis przypadku” - dr Marek Frankowski, dr n. med. Maria Misterska-Skóra
  • „Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - miejsce tocilizumabu w leczeniu omawianej jednostki chorobowej”-Dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Dzielimy się wiedzą i opłatkiem. Spotkanie świąteczne.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 11.09.2017

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 14.10.2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego –Dr n. med. Renata Sokolik

 2. Prezentacje:

  • "Łuszczyca – różne oblicza choroby w dermatologii. Rolasecukinumabu w leczeniu objawów choroby” -Dr n. med.Iwona Chlebicka
  • „Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa –monitorowanie aktywności choroby. Nowe możliwościleczenia.” -Dr n. med.ArkadiuszChlebicki
  • „Entyzopatie – diagnostyka i nowe możliwości leczenia” -Dr n. med.Renata Sokolik
 3. Opis przypadku
 4. Dyskusja
 5. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 22.10.2017

ZAPROSZENIE

W dniu 27 września 2018r. o godz. 1800 (czwartek) odbędzie się spotkanie naukowe w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego. -dr n. med. Renata Sokolik
 2. Prezentacje:
  • „Obrazowanie w osteoporozie, praktyczne aspekty densytometrii”” - dr n. med. Przemysław Borowy
  • „Stare – nowe leki w leczeniu zaburzeń metabolizmu kostnego”-dr n. med. Katarzyna Gruszecka
  • „Opisy przypadków.”
 3. Dyskusja
 4. Poczęstunek

Serdecznie zapraszam do udziału.

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 11.04.2017

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 1800 w sali konferencyjnej Zamku Topacz Ślęza, ul. Główna 12.

Plan spotkania

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – Dr n. med. Renata Sokolik
 2. Podziękowanie Dr n. med. Marii Misterskiej-Skórze za wieloletnie prowadzenie działalności Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
 3. Prezentacje
  1. „Wspólna opieka nad pacjentem ze spondyloartropatią zapalną - potrzeby reumatologa”Prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
  2. „Wspólna opieka nad pacjentem ze spondyloartropatią zapalną - rola radiologa”Dr hab. n. med. Anna Zimny
  3. „Co zyskaliśmy z wejściem Certolizumabu pegol do nowych programów lekowych”Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
  4. Opis przypadkuDr Łukasz Lubiński
  5. Opis przypadkuDr n. med. Renata Sokolik
 4. Dyskusja
 5. Poczęstunek

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu w terminie do 15 maja 2017 roku (poniedziałek), przesyłając zwrotnie maila (renata.sokolik@umed.wroc.pl).

Serdecznie zapraszam do udziału.

dr n. med. Renata Sokolik

Prezes
Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych!


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zebranie wyborcze PTRw dniu 1 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Sali Konferencyjnej na I p. przyul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Zmiana miejsca zebrania została spowodowana zaplanowanym XXXVI Zjazdem Delegatów DIL w dniu 1 kwietnia 2017 w sali przy ul. Matejki 6 we Wrocławiu.


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 23.02.2017

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają na zebranie sprawozdawczo-wyborcze i naukowe, które odbędzie się w dniu 01.04.2017 r ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Obecność wszystkich członków PTR obowiązkowa.

Na zebraniu będzie wybierany Prezes i Zarząd Oddziału w głosowaniu tajnym. Skład Zarządu to pięciu członków w tym Prezes. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Opiekuna Sekcji Społecznej. Delegatów na Walny Zjazd PTR wybierają wyborcy.

Program zebrania:

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr Maria Misterska
 2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Prezesa za okres 2014/2017
 3. Sprawozdanie finansowe ustępującego Skarbnika za w/w okres
 4. Wybory oraz komunikaty po ich zakończeniu.
 5. Wystąpienia naukowe:
 • Wytyczne leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów – lek. Michał Brejnak, lek. Łukasz Lubiński – Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USzK we Wrocławiu
 • Prezentacja produktowa sponsora spotkania naukowego Firmy MEDAC – Jakub Drabarek,
  Bartosz Łyczko

6. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Przypomnienie

Bardzo proszę przeglądać stronę internetową PTR http://www.reumatologia.ptr.net.pl/
Składki zaległe i składkę bieżącą należy wpłacać na konto PTR
w Banku Millennium o następującym numerze:

05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 23.02.2017

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na wyjazdowe spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 18.03.2017 r. wgodz. 1000 do 1400w Dusznikach Zdroju, Hotel Impresja ul. Zielona 19

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – Dr n. med. Maria Misterska
 2. Zasady prowadzenia chorego na reumatoidalne zapalenie stawów w świetle różnych rekomendacji – Prof. dr hab. Piotr Wiland, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 3. Ścieżka chorego na RZS od POZ do osiągnięcia celu leczenia w Polsce, na podstawie przypadków
  - Dr n. med. Maria Misterska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 4. Prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza ze szczególnym uwzględnieniem praw lekarza
  w kontakcie chorym lub jego rodziną – Mec. Paweł Strzelec
 5. Dyskusja
 6. Komunikaty
 7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Przypomnienie

Bardzo proszę przeglądać stronę internetową PTR http://www.reumatologia.ptr.net.pl/
Składki zaległe i składkę bieżącą należy wpłacać na konto PTR
w Banku Millennium o następującym numerze:

05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.


Komunikat

Kolejne spotkanie PTR odbędzie się w dniu 01.04.2017 roku i będzie to spotkanie wyborcze, dlatego prosimy wszystkich Członków Dolnośląskiego PTR o obecność. Szczegółowy plan spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Z pozdrowieniami

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


Wrocław, dnia 20.12.2016

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 14.01.2017 r. ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr n. med. Maria Misterska
 2. Epidemiologia nieswoistych chorób zapalnych jelit i choroba uchyłkowa jelit - dr n. med. Katarzyna Neubauer z Kliniki Gastroenterologii USzK we Wrocławiu
 3. Część pediatryczna - kontrowersje w leczeniu biologicznym dzieci - dr n.med. Joanna Puławska,
  dr n. med. Bogna Dobrzyniecka, dr n. med. Anna Prusek z Dziecięcego Oddziału Reumatologicznego Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu
 4. Pułapki diagnostyczne oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów z RZS - dr n. med. Magdalena Szmyrka z Kliniki Reumatologii USzK we Wrocławiu
 5. Przypadek kliniczny
 6. Dyskusja
 7. Komunikaty
 8. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Przypomnienie

Bardzo proszę przeglądać stronę internetową PTR http://www.reumatologia.ptr.net.pl/
Składki zaległe i składkę bieżącą należy wpłacać na specjalnie utworzone konto PTR
w Banku Millennium o następującym numerze:

05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 10.10.2016

ZAPROSZENIE

„Problem układowych chorób tkanki łącznej a ciąża”

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 16.12.2016 r.

ogodz. 1200 wSali „Audytorium”Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego

im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

 1. 12.00-12.10.Powitanie
  Dr n. med. Maria Misterska-Skóra – Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTR
  Prof. Mariusz Zimmer – Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa – Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  Dr n. med. Katarzyna Gruszecka – Ordynator Oddziału Reumatologii i Chorób Wewnętrznych – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im T. Marciniaka
 2. 12.10-12.25 Wyniki badań dotyczących planowania macierzyństwa oraz ojcostwa wśród osób chorujących na zapalne choroby tkanki łącznej
  Pani Monika Zientek – Prezes Stowarzyszenia 3majmy się Razem
 3. 12.25-12.55Ciąża u chorych na toczeń rumieniowaty układowy a rekomendacje EULAR 2016
  prof. Maria Majdan Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
 4. 12.55-13.25 Przebieg ciąży u pacjentek z położniczym i zakrzepowym zespołem antyfosfolipidowym - obraz kliniczny i strategia postępowania
  dr n. med. Lidia Ostanek z-ca Ordynatora w Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
 5. 13.25-13.55 Omówienie przypadków klinicznych
  prof. Mariusz Zimmer, dr n. med. Maria Misterska-Skóra
 6. 13.55-14.15 Podsumowanie sesji 1. – dyskusja
 7. 14.15-14.30Przerwa kawowa
 8. 14.30-15.00 Leczenie zapalnych chorób stawów u pacjentów w ciąży
  dr hab. n. med.Marzena Olesińska prof. nadzw. Kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 9. 15.00-15.30 Zagadnienia związane z prokreacją u pacjentów z chorobami tkanki łącznej
  dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska Szpital Kliniczny im.Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2 Warszawa .
 10. 15.30-16.00. Podsumowanie sesji 2. – dyskusja, ocena spotkania oraz zakończenie
 11. 16.00. Poczęstunek

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 10.10.2016

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 22.10.2016 r.

ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr n. med. Maria Misterska
 2. Autoprzeciwciała w praktyce reumatologicznej – dr Katarzyna Fischer
 3. Osocze bogatopłytkowe w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów - lek. med. Jakub Jonkisz Oddział Ortopedii Szpitala MSW we Wrocławiu
 4. Prezentacja produktowa współsponsora spotkania naukowego Firmy MEDAC.
 5. Wytyczne leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów- lek. Michał Brejnak, lek. Łukasz Lubiński, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UszK we Wrocławiu
 6. Dyskusja
 7. Komunikaty
 8. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Kolejne zebranie 26.11.2016 r.

Przypomnienie

Składki zaległe i składkę bieżącą należy wpłacać na specjalnie utworzone konto PTR
w Banku Millennium o następującym numerze:

05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.

Zachęcamy do przeglądania strony internetowej PTR

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 20.03.2016

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 09.04.2016 r.

ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr n. med. Maria Misterska
 2. Konsultacje Dermatologiczne w Oddziałach Reumatologii
  - dr n. med. Iwona Chlebicka z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 3. Konsultacje reumatologiczne w Oddziałach Laryngologii - dr n. med. Ewa Morgiel
  z Kliniki Reumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 4. Przedstawiciel Firmy ADAMED - prezentacja
 5. Przypadek kliniczny
 6. Dyskusja
 7. Komunikaty
 8. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

UWAGA ZMIANA

Składki zaległe i składkę za 2016 r należy wpłacać do 31 marca b.r., na specjalnie utworzone konto PTR w Banku Millennium o następującym numerze:

05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.

Zachęcamy do przeglądania strony internetowej PTR

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 22.01.2016

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 20.02.2016 r.

ogodz. 1100w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr n. med. Maria Misterska
 2. Postać układowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów - teoria i praktyka
  - dr n. med. Joanna Puławska
 3. Wskazania i kwalifikacja do leczenia biologicznego w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów po zmianach w programie lekowym - dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
 4. Nowe trendy rozpoznawania i postępowania w dnie moczanowej
  - dr n. med. Krzysztof Borysewicz
 5. Cimzia, obecna sytuacja w programie lekowym - przedstawiciel firmy farmaceutycznej
  - Adam Juszczak
 6. Dyskusja
 7. Komunikaty
 8. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

UWAGA ZMIANA

Składki zaległe i składkę za 2016 r należy wpłacać do 31 marca b.r., na specjalnie utworzone konto PTR w Banku Millennium o następującym numerze:

05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.

Pismo Zarządu Głównego i deklaracja członkowska w załączeniu.

Zachęcamy do przeglądania strony internetowej PTR

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 23.11.2015

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu19.12.2015 r.

ogodz.1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr Maria Misterska
 2. Produktywność, szanse na zatrudnienie i jakość życia pacjentów reumatologicznych leczonych biologicznie w długoterminowej perspektywie czasowej -dr Renata Sokolik
 3. Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów - nowości -prof. Zbigniew Adamski
 4. Przedstawienie przypadku klinicznego - dr Anna Domagała
 5. Dyskusja
 6. Komunikaty
 7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail:stp1@op.pllub tel. 663-16-42-48

Zachęcamy do przeglądania strony internetowej PTR

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

Podajemy nr aktualnego konta bankowego PTR, założonego w Banku Millenium, na które należy wpłacać zaległe i bieżące składki członkowskie.

Nr konta: 13 1160 2202 0000 0002 7502 7386

Kolejne zebrania zaplanowane są na: 23 styczeń.

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 23.10.2015

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu14.11.2015 r.

ogodz.1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – Dr Maria Misterska
 2. Diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego i układowych chorób tkanki łącznej -dr hab. Anna Pokryszko-Dragan
 3. Objawy neurologiczne w toczniu rumieniowym układowym i zespole Sjögrena -dr Magdalena Szmyrka-Kaczmarek i dr Agata Sebastian
 4. Przypadek kliniczny
 5. Wystąpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej
 6. Dyskusja
 7. Komunikaty
 8. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail:stp1@op.pllub tel. 663-16-42-48

Zachęcamy do przeglądania strony internetowej PTR

http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

Podajemy nr aktualnego konta bankowego PTR, założonego w Banku Millenium, na które należy wpłacać zaległe i bieżące składki członkowskie.

Nr konta: 13 1160 2202 0000 0002 7502 7386

Kolejne zebrania zaplanowane są na: 19 grudzień i 23 styczeń.

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 16.09.2015

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 17.10.2015 r.

ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – Dr Maria Misterska
 2. Wybrane schorzenia gastroenterologiczne, również w reumatologii - dr hab. Dorota Czopnik
 3. Przypomnienie i nowości w toczniu rumieniowym układowym- dr Magdalena Szmyrka
 4. Ciekawe przypadki kliniczne - lek. Karolina Andrzejewska i lek. Aleksandra Starba
 5. Dyskusja
 6. Komunikaty
 7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48

Podajemy nr aktualnego konta bankowego PTR, założonego w Banku Millenium, na które należy wpłacać zaległe i bieżące składki członkowskie.

Nr konta: 13 1160 2202 0000 0002 7502 7386

Kolejne zebrania zaplanowane są na: 14 listopad, 19 grudzień i 23 styczeń.

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 30.03.2015

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 24.04.2015 r.

ogodz. 1100w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego
  – Dr Maria Misterska
 2. Zapalenie stawów u dzieci. Trudności diagnostyczne u 10 letniego chłopca z zapaleniem stawów.
  - Dr n. med. Anna Prusek-Dutkiewicz, Oddział Reumatologii Dziecięcej we Wrocławiu

 3. Udar niedokrwienny mózgu w młodym wieku -trudności diagnostyczne w reumatologii.
  - Lek. Anna Panejko, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu

 4. Aktualne doniesienia medyczne z zastosowaniem Golimumabu, wyniki 5 lat obserwacji w ZZSK
  - Hanna Janowska

 5. Dyskusja

 6. Komunikaty

 7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48

Podajemy nr konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżące

składki członkowskie: 64102052420000200202828705

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 25.02.2015

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 21.03.2015 r.

ogodz. 1100w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – Dr Maria Misterska
 2. Problemy okulistyczne w reumatologii
  - Dr n. med. Anna Turno-Krecicka
 3. Zaburzenia snu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
  - Lek. Patryk Woytala
 4. Certolizumab Pegol w leczeniu spondyloartropatii
  - Dr n. med. Agata Sebastian
 5. Dyskusja
 6. Komunikaty
 7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48

Podajemy nr konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżące

składki członkowskie: 64102052420000200202828705

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 11.12.2014

ZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 10.01.2015 r.ogodz. 1100
w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – Dr Maria Misterska

2. Nowości w reumatologii z polskich i międzynarodowych konferencji- Prof. dr hab. Piotr Wiland

Nowości z maja 2014 – prezentacja 5-letnich wyników badania GO-REVEALz zastosowaniem Golimunabu w łuszczycowym zapaleniu stawów- Dr Renata Sokolik

3. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego w ramach programu NFZ- Dr Ewa Mroczek

4. Przypadek kliniczny- Lek. med. Ewelina Straszak

5. Dyskusja

6. Komunikaty

7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48

Podajemy nr konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżąceskładki członkowskie: 64102052420000200202828705

Przypominamy, że składki członkowskie wynoszą:

 • członkowie zwyczajni 50 zł rocznie,
 • członkowie na emeryturze opłacają składkę pomniejszoną do 30% regularnej składki tj. 35 zł rocznie

PrezesOddziału WrocławskiegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego

dr n. med. Maria Misterska-Skóra

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatologZAPROSZENIE

Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 22.11.2014 r.ogodz. 10 00w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnośląskiego – dr Maria Misterska

2. Układowe zapalenie naczyń u dzieci - dr n. med.Joanna Puławska, dr n. med.Bogna Dobrzyniecka

3. Spondyloartropatie zapalne, ciąg dalszy - dr n. med. Renata Sokolik

4. Postępowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów, zalecenia OARSI i NICE - dr n. med. Krzysztof Borysewicz

5. Dyskusja

6. Komunikaty

7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.


W dniu 11.10.2014r zamiast wykładu Pierwotna żółciowa marskość wątroby – zespół Sjögrena został wygłoszony wykład przez dr n. med. Magdalenę Szmyrkę-Kaczmarek Mykofenolan mofetilu- zastosowanie w Toczniu Rumieniowatym Układowym. Za zmianę tematu bardzo serdecznie przepraszamy.

ZAPROSZENIE

Dolnośląski Oddział PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 11.10.2014 r.

ogodz. 10 00w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Dolnosląskiego – dr Maria Misterska

2. Hepatotoksyczność leków w praktyce reumatologicznej- dr Grzegorz Madej

3. Pierwotna żółciowa marskość wątroby – zespół Sjögrena – lek. med. Agata Sebastian

4. Zespół aktywacji makrofagów- lek. med. Łukasz Lubiński

5. Przypadek kliniczny

6. Prezentacja LIV 52 - dr Marta Dobrowolska

7. Dyskusja

8. Komunikaty

9. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, rok urodzenia, miejsce pracy, stopień naukowy, specjalizacja: reumatolog, w trakcie specjalizacji z reumatologii, w trakcie specjalizacji z interny, bez specjalizacji, inna specjalizacja (jaka), nie lekarz czy przejście na emeryturę, telefon i e-mail.

Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48


Podajemy nr konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżąceskładki członkowskie: 64102052420000200202828705

Przypominamy, że składki członkowskie wynoszą:członkowie zwyczajni 50 zł rocznie,członkowie na emeryturze opłacają składkę pomniejszoną o 30% regularnej składki tj. 35 zł rocznie


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
Oddział we Wrocławiu
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
Im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
tel. (071) 734-33-50

Wrocław, dnia 03.05.2014

ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 31.05.2014 r.

ogodz. 10 00w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego – dr Maria Misterska.
 2. Zapalenie skórno-mięśniowe u dzieci - teoria i praktyka - dr n.med. Joanna Puławska.
 3. Leczenie biologiczne w chorobach reumatoidalnych u dzieci - dr n.med. Bogna Dobrzyniecka.
 4. Ekonomiczny profil leków biologicznych, czyli potwierdzona skuteczność infiksimabu
  za niższą cenę.
 5. Golimumab - pierwszy inhibitor TNF alfa refundowany we wszystkich programach lekowych - skuteczność, bezpieczeństwo i sposób podawania.
 6. Dyskusja.
 7. Komunikaty.
 8. Poczęstunek

Nr konta bankowego PTR

64 1020 5242 0000 2002 0282 8705

P R E Z E S
Oddziału Wrocławskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
dr n. med. Maria Misterska-Skóra
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


Klinika Reumatologii Wrocław

Wrocław, dnia 12.02.2014

ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 15.03.2014 r o godz. 1000 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6. Obecność wszystkich członków PTR obowiązkowa. Na zebraniu będzie wybierany Prezes, Zarząd Oddziału oraz 6 delegatów w głosowaniu tajnym. Skład Zarządu to pięciu członków w tym Prezes. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Opiekuna Sekcji Społecznej.

Program zebrania:

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego – dr Maria Misterska
 2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Prezesa za okres 2011/2013 3.
 3. Sprawozdanie finansowe ustępującego Skarbnika za w/w okres
 4. Wybory oraz komunikaty po ich zakończeniu.
 5. Poczęstunek

Nr konta bankowego PTR 64 1020 5242 0000 2002 0282 8705


POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE Oddział we Wrocławiu UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY Im. Jana Mikulicza Radeckiego Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych ul. Borowska 213 50-556 Wrocław tel. (071) 734-33-50 Wrocław, dnia 16.12.2013

ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 18.01.2014 r
ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego
– dr n. med. Maria Misterska

 1. EULAR 2013 - nowe rekomendacje dotyczące dny moczanowej
  - Prof. dr hab. Piotr Wiland
 2. EULAR 2013 - rekomendacje USG stawów w chorobach zapalnych stawów
  - dr n. med. Renata Sokolik
 3. Badania obrazowe stawów w dnie moczanowej, wieloenergetyczna tomografia komputerowa - nowa metoda obrazowania i możliwości jej wykorzystania
  w reumatologii - dr Anna Czarnecka, dr Maciej Guziński
 4. Ciekawy przypadek kliniczny – lek. med. Anna Łuczak
 5. Komunikaty
 6. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, miejsce pracy, stopień naukowy, przejście na emeryturę, telefon i e-mail. Informacje prosimy podawać na zebraniu, przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663 16 42 48

Następne spotkanie 15.03.2014, będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, na którym zostanie wybrany nowy Prezes i Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTR

Bardzo prosimy o jak największą frekwencję - DZIĘKUJEMY

Nr konta bankowego PTR 64 1020 5242 0000 2002 0282 8705

P R E Z E S
Oddziału Wrocławskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
dr n. med. Maria Misterska-Skóra
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 23.11.2013r
ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego
dr n. med. Maria Misterska

Kontynuacja cyklu: układowa choroba tkanki łącznej, problem interdyscyplinany.

 1. Włóknienie zaotrzewnowe - Zespół Ormonda - dr Adam Kruczek,
  dr n. med. Jerzy Sokołowski
  ,Oddział Urologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

 2. Zespół Sjőgrena -nowe kryteria diagnostyczne – lek. med. Agata Sebastian,
  dr n. med.
  Maria Misterska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych.

 3. Dyskusja

 4. Wystąpienie firmy farmaceutycznej

 5. Komunikaty

 6. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, miejsce pracy, stopień naukowy, przejście na emeryturę, telefon i e-mail. Informacje prosimy podawać na zebraniu, przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663 16 42 48

Następne zebranie 14.12.2013

Nr konta bankowego PTR 64 1020 5242 0000 2002 0282 8705


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 05.10.2013r o godz. 1000 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.
Program zebrania:
 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego – dr n. med. Maria Misterska
 2. Układowa choroba tkanki łącznej, nawracające zapalenie chrząstek – przypomnienie, przedstawienie przypadku - lek. med. Beata Maciążek-Chyra
 3. Ziarniniak Wegenera – ziarniniakowe zapalenie naczyń – nazewnictwo, przypomnienie, przedstawienie przypadku. - lek. med. Agata Sebastian
 4. Dyskusja
 5. Komunikaty
 6. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 08.06.2013r
ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego
dr n. med. Maria Misterska

2. Dylematy terapeutyczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
- dr n. med. Renata Sokolik

3. Siła nawyku. Jak wprowadzać zmiany w życiu naszym i naszych pacjentów?
- Dr. Jacek Santorski

4. Najnowsze wiadomości dotyczące dny moczanowej
- dr n. med. Krzysztof Borysewicz

5. Dyskusja

6. Komunikaty

7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, miejsce pracy, stopień naukowy, przejście na emeryturę, telefon i e-mail. Informacje prosimy podawać na zebraniu, przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663 16 42 48

Nr konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżące

składki członkowskie: 64 1020 5242 0000 2002 0282 8705


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 09.03.2013r
ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego – dr n. med. Maria Misterska

2. Oblicza dny moczanowej - dr n. med. Piotr Koprowski, Klinika Ortopedii ASK

3. Hemofilia wtórna u pacjentów z układową chorobą tkanki łącznej, opis przypadku
- lek. med. Agata Sebastian, Klinika Reumatologii ASK

4. Przypomnienie rekomendacji do leczenia biologicznego
- dr n. med. Maria Misterska, Klinika Reumatologii ASK

5. Dyskusja

6. Komunikaty

7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławsi PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 26.01.2013r o godz. 10.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego- dr Maria Misterska-Skóra

2. Blokery pompy protonowej- wskazania, przeciwwskazania, objawy uboczne i bezpieczeństwo stosowania-

prof. Elżbieta Poniewierka

3. Skuteczność i bezpieczeństwo Naproxenu w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Wybrane zagadnienia-

dr Krzysztof Rell

4. Ciekawy przypadek kliniczny

5. Dyskusja

6. Komunikaty

7. Poczęstunek

Zapraszamy do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 15.12.2012r
ogodz. 1000w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

 1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego – dr Maria Misterska

 2. Leczenie biologiczne łuszczycowego zapalenia stawów
  – prof. dr hab. Zygmunt Adamski

 3. Łuszczycowe zapalenie stawów - wybrane zagadnienia
  – dr Renata Sokolik

 4. Ciekawe przypadki kliniczne
  – lek. med. Patryk Woytala

 5. Dyskusja

 6. Komunikaty

 7. Wigilia

Zapraszam do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, miejsce pracy, stopień naukowy, przejście na emeryturę, telefon i e-mail. Informacje prosimy przesyłać

na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663 16 42 48

Przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich do końca 2012 roku. Podajemy nr konta bankowego PTR:

64 1020 5242 0000 2002 0282 8705

Składki członkowskie wg Statutu PTR wynoszą:

 • członkowie zwyczajni 50 zł rocznie,

 • członkowie na emeryturze opłacają składkę pomniejszoną do 30% regularnej składki tj. 35 zł rocznie

 • wpisowe do PTR wynosi 50 zł + składka.

Ustalono, że zaległe składki liczone będą od 2010 r.


ZAPROSZENIE


Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 13.10.2012r o godz.10.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu, ul. Matejki 6.
Program zebrania:

1. Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego- dr Maria Misterska

2. Reumatologiczna aspekty mukopolisacharydoz- prof. Lidia Rutkowska-Sak

3. Bezpieczeństwo stosowania cyklofosfamidu w leczeniu chorób reumatycznych- dr Ewa Morgiel

4. Wytrzeszcz obustronny- wskazana konsultacja reumatologiczna. Opis przypadku zespołu Churga
i Strauss- lek. med. Ewa Krecipro-Nizińska

5. Komunikaty
6. Poczęstunek

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniach, przedstawiania przypadków klinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.


ZAPROSZENIE


Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 14.04.2012r
o godz. 10.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:
1.Powitanie przez Prezesa PTR Oddziału Wrocławskiego – dr Maria Misterska
2. Zapalne choroby jelit- dalszy ciąg gastroenterologii w reumatologii
- dr n. med. Katarzyna Neubauer
3.Łuszczycowe zapalenie stawów – dr n. med. Renata Sokolik
4.Przypadek kliniczny
5.Komunikaty
6.Poczęstunek

Zapraszamy do czynnego udziału w naszych spotkaniach, przedstawiania przypadkówklinicznych oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, miejsce pracy, stopieńnaukowy, przejście na emeryturę, telefon i e-mail. Informacje prosimy przesyłać na
adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48.

Numer aktualnego konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżące
składki członkowskie to: 64102052420000200202828705

Przypominamy, że składki członkowskie wg Statutu PTR wynoszą:
- członkowie zwyczajni 50 zł rocznie,
- członkowie na emeryturze opłacają składkę pomniejszoną do 30% regularnej składki tj.
35zł rocznie
- wpisowe do PTR wynosi 50 zł + składka.
Na ostatnim zebraniu ustalono, że zaległe składki liczone będą od 2010 r.


ZAPROSZENIE

Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 03.03.2012r
o godz. 1000 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa PTR Marię Misterską
2. Autoimmunologiczne choroby wątroby - dr n .med. Radosław Kempiński z Kliniki Gastroenterologii ASK we Wrocławiu.
3. Rekomendacje leczenia łuszczycowego zapalenia stawów - dr n. med. Renata Sokolik z Kliniki Reumatologii ASK we Wrocławiu.
4. Prezentacja ciekawego przypadku
5. Dyskusja
6. Komunikaty
7. Poczęstunek

Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznychoraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.

Prosimy również o uaktualnienie danych tj. adres korespondencji, miejsce pracy, stopień naukowy, przejście na emeryturę, telefon i e-mail. Informacje prosimy przesyłać na adres: e-mail: stp1@op.pl lub tel. 663-16-42-48

Podajemy nr aktualnego konta bankowego PTR, na które należy wpłacać zaległe i bieżąceskładki członkowskie: 64102052420000200202828705

Przypominamy, że składki członkowskie wynoszą:

? członkowie zwyczajni 50 zł rocznie,

? członkowie na emeryturze opłacają składkę pomniejszoną do 30% regularnej składki tj. 35 zł rocznie

Kolejne zaplanowane zebrania PTR: 14.04.2012Oddział Dolnośląski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 04.02.2012r.
o godz. 10.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Matejki 6.Program zebrania:

 1. Powitanie - Prezes PTR Oddziału Wrocławskiego – dr Maria Misterska

 2. Hyperurykemia -co nowego- dr n. med. Krzysztof Borysewicz

 3. Diagnostyka genetyczna wybranych spondyloartropatii- dr n. med. Dorota Musiał

 4. Przedstawienie ciekawego przypadku klinicznego

 5. Dyskusja

 6. Komunikaty

 7. Poczęstunek

P R E Z E S Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
dr n. med. Maria Misterska-Skóra


ZAPROSZENIE
Oddział Wrocławski PTR zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 10.12.2011r
o godz. 10.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

Program zebrania:

1. Powitanie - Prezes PTR Oddziału Wrocławskiego – dr Maria Misterska
2. Nowe zalecenia leczenia RZS w świetle najnowszych badań oraz rekomendacji ACR - dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
3. Przepisy prawne regulujące dostęp chorych na RZS do leczenia biologicznego - dr n. med. Renata Wojtala
4. Komunikaty
5. Wigilia PTR

Dotychczasowe konto bankowe PTR jest nieaktualne.
Informacja o naszym nowym koncie, które należy wpłacać składki członkowskie będzie przekazana w najbliższym czasie.

Kolejne zaplanowane zebrania PTR: 04.02.2012; 03.03.2012; 14.04.2012

P R E Z E S Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
dr n. med. Maria Misterska-Skóra
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

Zapraszamy do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych
oraz własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej."


"Pierwsze spotkanie Oddziału Wrocławskiego PTR w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6
odbędzie się w dniu 19.11.2011 (sobota) o godzinie 10:00
1.Powitanie - Prezes PTR Oddziału Wrocławskiego – dr n. med. Maria Misterska
2. Postępy w diagnostyce i w leczeniu osteoporozy dr n. med. H. Śmiechowicz
3. Rola kinezyterapii w osteoporozie i wybranych chorobach reumatycznych - dr n. med. Renata Sokolik
3. Wystapienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej
4. Komunikaty

Kolejne daty zaplanowanych spotkań PTR: 10.12.2011r, 04.02.2012r, 03.03.2012, 14.04.2012r we Wrocławiu w DIL przy ul Matejki 6 o godzinie 10:00.
Zapraszam do czynnego udziału w PTR, przedstawiania przypadków klinicznych i własnych doświadczeń w praktyce reumatologicznej.
Informacja o naszym koncie bankowym, na które należy wpłacać składki członkowskie będzie przekazana na najbliższym spotkaniu.