Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Kalendarium Konferencji

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne nie ponosi odpowiedzialności za treści naukowo-edukacyjne konferencji, których nie jest organizatorem.

Na podstronie znajdują się tylko planowane wydarzenia. Konferencje, które się już obyły można znaleźć w Archiwum Konferencji.

Październik 2022

XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wyzwania w reumatologii dziecięcej

6-8.10.2022

VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne

20-22.10.2022

Grudzień 2022

Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej

1-3.12.2022