Wydarzenia

Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Oddziałów Kieleckiego i Podkarpackiego

Sandomierz 20-21.03.2020.

Dzień 1. 20.03.2020.

15:00- lunch

15:30 - 15:35Powitanie uczestników - lek. Zbigniew Guzera i dr n. med. Piotr DąbrowskiPrzewodniczący Oddziałów Kieleckiego i Podkarpackiego PTR

15:35 - 15:55Badania diagnostyczne w zapalnych miopatiach Dr Mateusz Jaśkowski

15:55 - 16:10IMNM i jej miejsce wśród zapalnych miopatii Dr Zbigniew Guzera

16:10 - 16:30Miopatie zapalne a choroby nowotworowe - prezentacja przypadkuDr Tomasz Kosakowski

16:30 - 16:50Glikokortykoidy niewzruszony filar leczenia przeciwzapalnegoi immunosupresyjnego• Dr n. med. Maria Maciejowska-Roge

16:50 - 17:10Spersonalizowane leczenie - opis przypadku Dr n. med. Ewa Pater

17:10 - 17:25przerwa

17:25 - 17:45Nowe możliwości leczenia spondyloartropatii osiowejDr n. med. Piotr Dąbrowski

17:45 - 18:05Zastosowanie Metotreksatu w chorobach autoimmunologicznychDr n. med. Renata Urbanek

18:05 - 18:25Wybór I linii leczenia w RZS• Dr n. med. B. Kolarz

18:25 - 18:40Toczeń układowy - doświadczenia własne Dr n. med. Piotr Dąbrowski

18:40 - 18:50Prezentacja firm farmaceutycznych

18:55zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień 2. 21.03.2020.

09:00 - 10:30wybory władz Oddziałów Podkarpackiego i Kieleckiego PTR

10:30 - 10:45przerwa

10:45otwarcie drugiego dnia konferencji

Sesja I

ModeratorzyDr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.UJK,Dr hab. n. med.Bogdan Batko

Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. nadzw. UR

10:45 - 11:10Olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń - jak poprawić diagnostykę?Prof. dr n. med. Marek Brzosko

11:10 - 11:35Zespół aktywacji makrofagów - co trzeba wiedzieć, kiedy trzeba działać?Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber prof. nadzw. AK

11:35 - 12:00Choroba Takayasu - odmiana przez przypadki• Drhab. n. med. Bogdan Batko

12:00 - 12:25Leczenie dostosowane do pacjenta - czy w Polsce jest to możliwe?Dr Zbigniew Guzera

12:25 - 12:35podsumowanie sesji, pytania do wykładowców i dyskusja

12:35 - 12:55przerwa

Sesja II

ModeratorzyProf. dr n. med. Marek Brzosko, Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber prof. nadzw. AK

12:55 - 13:20Czy to na pewno łuszczyca? Trudności diagnostyczno- terapeutyczneDr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. UJK

13:20 - 13:45Immunoglobuliny - rola i zastosowanie w praktyce lekarskiejDr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. nadzw. UR

13:45 - 14:00Włóknienie płuc w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów– opis przypadkuDr Agnieszka Cichońska

14:00 - 14:15Osteoporoza mężczyzn - nowe możliwości terapii • Dr Tomasz Kosakowski

14:15 - 14:50Droga od rozpoznania do leczenia. Zasady klasyfikacji i diagnostykispondyloartropatii, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do programu lekowegoDr Zbigniew Guzera

14:50 - 15:00pytania do wykładowców i dyskusja

13:50zakończenie konferencji


Spotkanie reumatologów i lekarzy chorób zakaźnych


Kielce 02.03.2019. godz 9.00
Hotel Tęczowy Młyn
ul. Zakładowa 4

09:00 - 09:05

Powitanie
dr n. med. Maria Maciejowska-Roge,lek. med. Zbigniew Guzera

09:05 - 09:30

Borelioza - dżuma czy histeria XXI wieku
dr Piotr M. Stępień; Klinika Chorób Zakaźnych WSZ Kielce / 25 min

09:30 - 10:00

Reaktywne zapalenie stawów, zapalenie stawów związane z infekcjąkiedy rozpoznać, jak leczyć?
prof. dr hab. med. M. Brzosko; Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii PUM Szczecin / 35 min

10:00 - 10:25

Wirusowe zapalenie wątroby C w odwrocie?
dr Katarzyna Paluch; Klinika Chorób Zakaźnych WSZ Kielce / 25 min

10:25 - 10:40Przerwa kawowa
10:40 - 11:15

Leczenie immunosupresyjne, biologiczne u osób z wirusowym zapaleniem wątroby
prof. dr hab. med. Wiesław Kryczka; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / 35 min

11:15 - 11:40

Leczenie biologiczne pacjentów ze schorzeniem reumatycznym i współistniejącym wirusowym zapaleniem wątroby w praktyce
prof. dr hab. med. M. Brzosko; Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii PUM Szczecin / 25 min

11:40 - 12:05

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
dr Paweł Pabjan; Klinika Chorób Zakaźnych WSZ Kielce / 25 min

12:05 - 12:30

Pacjent z wieloma schorzeniami autoimmunologicznymi to większy problem dla lekarza/ lekarzy czy pacjenta – opis przypadku
dr Ewa Pater; Oddział Reumatologiczny ZOZ we Włoszczowie / 25 min

12:30 - 12:50

Sztuka łagodzi obyczaje
dr Maria Maciejowska-Roge; Oddział Reumatologiczny ZOZ we Włoszczowie / 20 min

Prosimy o puntktualne przybycie !!!!


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Oddział Kielecki

Zapraszają na spotkanie naukowe

Zapalenia naczyń

Diagnostyka i leczenie olbrzymiokomórkowego zapalenie tętnic

Stare i nowe możliwości wykorzystania leków biologicznych - Tocilizumab w leczeniu GCA.

01 grudzień 2018

Hotel Best Western

ul. Henryka Sienkiewicza 78

Kielce

Agenda spotkania:

10:00 Powitanie uczestników spotkania

dr n. med. Maria Maciejowska - Roge - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii

lek. Zbigniew Guzera- Przewodniczący Kieleckiego Oddziału PTR

10:10 - 10:45 Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - standardy postępowania dziś.

Perspektywy terapii w (niedalekiej) przyszłości - dr n. med. Marcin Milchert

Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii - PUM w Szczecinie

10:45- 11:20 Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - prezentacja przypadków, dyskusja

dr n. med. Maria Maciejowska-Roge - Oddział Reumatologiczny ZOZ we Włoszczowie

11:20- 11:40 Przerwa Kawowa

11:40 - 12:05 Zapalenia naczyń w przebiegu krioglobulinemii

lek. Tomasz Kosakowski - Świętokrzyskie Centrum Reumatologii w Końskich

12:05 - 12:30 Skuteczność i bezpieczeństwo RoActemry w formie podskórnej

lek. Ewa Pater - Oddział Reumatologiczny ZOZ we Włoszczowie

12:30 - 12:55 Nie tylko anty-TNF. RoActemra w pierwszej linii leczenia biologicznego

lek. Zbigniew Guzera - Świętokrzyskie Centrum Reumatologii w Końskich

12:55 - 13:15 "Szuka łagodzi obyczaje" - choroby reumatyczne na płótnach mistrzów

dr n. med. Maria Maciejowska-Roge - Oddział Reumatologiczny ZOZ we Włoszczowie

13:15 - 13:30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

Serdecznie zapraszamy


Spotkaniereumatologiczno-okulistyczno-dermatologiczne
zapalne spondyloartropatie seronegatywne

03.03.2018r.

godz. 9.30 – 14.30

BEST WESTERN GRAND HOTEL
Kielce ul. Sienkiewicza 78

Zapraszają:

dr n. med. Maria Maciejowska – Rogedr Zbigniew Guzera

Konsultant Wojewódzki

w Dziedzinie Reumatologii

Przewodniczący Oddziału Kieleckiego

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Firma AbbVie Polska Sp. z o.o.

Parking dla uczestników spotkania znajduje się na tyłach hotelu


Agenda spotkania:

9:30 - 9:40
(10 min.)

Powitanie i wstęp.

dr n. med. Maria Maciejowska-Roge Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii

dr Zbigniew GuzeraPrzewodniczący PTR Oddział Kielecki

9:40 - 10:10
(30 min.)

Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic – co powinien wiedzieć okulista?

prof. dr hab. Marek BrzoskoPUM w Szczecinie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii

10:10 - 10:30
(20 min.)

Zapalenie nerwu wzrokowego- czy to tylko problem okulisty.

dr n. med. Magdalena GieradaKlinika Okulistyki WSZ w Kielcach,Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki

10:30- 10:55
(25 min.)

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - co powinien wiedzieć okulista, jakie pułapkiczekają na „dorosłego reumatologa”?

dr hab. med. prof. nadzw.Zbigniew Zuber,WSSD im. św. Ludwika w Krakowie

10:55-11:05
(10 min.)
Przerwa
11:05- 11:35
(30 min.)

Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka

dr n. med. Danuta Nikratowicz Katedra i Klinika Okulistyki UM w Poznaniu

11:35- 12:00
(25 min.)

Methotrexat 30 lat doświadczenia

dr n. med. Maria Maciejowska – Roge Szpital im. JP II we Włoszczowie

12:00-12:15
(15 min.)

Pacjent z łuszczycą- jakich problemów terapeutycznych możemy się spodziewać?

dr n. med. Elżbieta KłujszoKlinika Dermatologii WSZ w Kielcach

12:15-12:30
(15 min.)

Opis przypadku: pacjent z ZZSK i ciężkim zapaleniem naczyniówki - c.d. historii zpoprzedniego spotkania

lek. med. Agnieszka Kowalczyk Szpital im. JP II we Włoszczowie

dr n.med. Magdalena KalKlinika Okulistyki WSZ w Kielcach

12:30-12:45
(15 min.)

Opis przypadku. Pacjent z nawracającym zapaleniem naczyniówki i obecnym antygenemHLA-B27- c.d. historii z poprzedniego spotkania

lek. med. Anna WalczykKlinika Okulistyki WSZ w Kielcach

12:45- 14:00
(15 min.)

Prowadzenie pacjenta z izolowanym i współistniejącym ze spondyloartropatią zapaleniembłony naczyniowej oka - kto? kiedy? jak? i inne dylematy - dyskusja okrągłego stołu

dr n. med. D.Nikratowicz, dr n.med. M Gierada, dr n. med. E. Kłujszo

prof. M Brzosko, prof. Z. Żuber, P.T. Ordynatorzy Oddziałów


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Oddział Kielecki

Zaprasza na spotkanie naukowe

Wczesne zapalenia stawów

Badania obrazowe w spondyloartropatiach

03.02.2018

Hotel „Tęczowy Młyn”

Kielce, ul. Zakładowa 4

Agenda spotkania:

10:00 Powitanie uczestników spotkania, sprawy organizacyjne

lek. med. Zbigniew Guzera - Przewodniczący Kieleckiego Oddziału PTR

10:05Wczesne i niesklasyfikowane zapalenia stawów – czy mamy czas do stracenia? – 45 min.

lek. med. Tomasz Kosakowski, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

10:50Metotrexat i leflunomid jako leki pozwalające na uzyskanie remisji we wczesnym zapaleniu stawów – 45 min.

lek. med. Zbigniew Guzera, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

11.35 Zapalenie i osteogeneza w osiowej spondyloartropatii - 45 min.

Dr hab. med. Mariusz Korkosz, Oddział Reumatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

12:20 Przerwa Kawowa - 10 min.

12:30Podstawy interpretacji wyników badań MR w diagnostyceosiowejspondyloartropatii - 45 min.

Dr hab. med. Wadim Wojciechowski, Katedra Radiologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13:15 Dyskusja / Interpretacja badań MRI – praktyczna ocena scanów , w tym dostarczonych przezuczestników spotkania – ok. 20 min.

Dr hab. med. Wadim Wojciechowski, Katedra Radiologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14:00 Zakończenie spotkania

Serdecznie zapraszamy


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Oddział Kielecki

Zaprasza na spotkanie naukowe

Układowe choroby tkanki łącznej

Spondyloartropatia bez zmian radiologicznych

21.10.2017

Hotel Pod Złotą Różą

Kielce, Plac Moniuszki 7

Agenda spotkania:

10:00

Powitanie uczestników spotkania, sprawy organizacyjne

lek. med. Zbigniew Guzera - Przewodniczący Kieleckiego Oddziału PTR

10:10

Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej - brak diagnozy, czy osobny zespół kliniczny?

lek. med. Zbigniew Guzera, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

10:40

Aktualne zasady postępowania w twardzinie układowej

lek. med. Tomasz Kosakowski, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

11:15Przerwa Kawowa (15 minut)
11:30

Przypadek kliniczny spondyloartropatii przedradiologicznej (nrAx-SpA)

lek. med. Joanna Maciejewska-Stelmach, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

lek. med. Dorota Krzos, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

11:45

Przedradiologiczna postać spondyloartropatii - co warto wiedzieć przed kwalifikacją do leczeniabiologicznego chorego, w ramach nowego programu lekowego?

lek. med. Zbigniew Guzera, Oddział Reumatologiczny PZOZ w Starachowicach

12:20Dyskusja
12:40Zakończenie spotkania


Serdecznie zapraszamy


DNI KLINICZNE BUSKA -ZDROJU DN. 07-08.05.2010

7 MAJA (piątek)
DZIEŃ REUMATOLOGICZNY
12:00-12:10Otwarcie konferencji
12:10-12:40Dna moczanowa -najczęstsza przyczyna zapalenia stawów.
- prof. dr hab. med. Maria Majdan
12:40-12:50Dna moczanowa czy reumatoidalne zapalenie stawów? Opis przypadku.
- lek. med. Ewa Pater
12:50-13:20Pierwotny zespół Sjögrena -leczenie i diagnostyka.
-dr hab. med. Jolanta Parada-Turska
13:20-14:00Dlaczego młodzieńczego, idiopatycznego zapalenia stawów nie rozpoznajemy we
wczesnej fazie choroby?
- prof. dr hab. med. Ewa Tuszkiewicz -Misztal
14:00-15:00Przerwa obiadowa (jadalnia Sanatorium ?Marconi?)
15:00-15:30Leczenie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
- prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
15:30-16:00Leki stosowane w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej a prokreacja.
- dr med. Maria Maciejowska-Roge
16:00-16:30Osteoporoza- punkt widzenia lekarza praktyka.
- prof.dr hab. med. Małgorzata Wisłowska
16:30-17:00Reumatoidalne zapalenie stawów jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej
serca.
- dr med. Bożena Targońska -Stępniak
17:00-17:30Pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów i bólami w klatce piersiowej.
Opis przypadku.
- lek. med. Anna Dróżdż
17:30Podsumowanie pierwszego dnia konferencj

DNI KLINICZNE BUSKA -ZDROJU DN. 07-08.05.2010

8 MAJA (sobota)
OTYŁOŚĆ ? EPIDEMIA XXI W. PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY
10:00-10:10Otwarcie drugiego dnia konferencji
- prof. dr hab. med. Beata Wożakowska -Kapłon,
- prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
10:00-10:30Otyłość od młodości do starości.
- lek. med. Iwona Gorczyca
10:30-10:50Prewencja otyłości u dzieci.
-dr. hab. med. Mieczysław Szalecki
10:50-11:10Otyłość a nadciśnienie tętnicze.
-prof. dr hab. med. Beata Wożakowska- Kapłon
11:10-11:25Menopauza a otyłość.
- dr med. Katarzyna Starzyk
11:25-11:40Zespół metaboliczny problem akademicki, czy realne zagrożenie?
- lek. med. Justyna Niedziela
11:40-12:00Wynik leczenia chirurgicznego zespołu metabolicznego.
-dr hab. med. Krzysztof Paśnik
12:00-12:20Przerwa kawowa.
12:20-12:40Leczenie zachowawcze otyłości- mity, legendy, fakty
- dr med. Katarzyna Krekora-Wollny
12:40 -13:00Rola psychologa w leczeniu otyłości.
- mgr Martyna Głuszek
13:00-13:20Wskazanie do leczenia chirurgicznego otyłości monstrualnej.
-dr hab. Med. Krzysztof Paśnik
13:20- 13:40Nowy dogmat w leczeniu cukrzycy sesja pro-kontra.
- prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
- dr med. Grażyna Majcher- Witczak
13:40-14:00Wybrane metody kosmetyczne stosowane w leczeniu otyłości i cellulitu.
-lek. med Katarzyna Sobańska
14:00Zakończenie
Zgłoszenia : Biuro Obsługi Zjazdu ul. Rzewuskiego 1 , 28-100 Busko Zdrój
e-mail:etrybuch@ubz.pl, telefon: /041/ 3782167 w godzinach 7-15,fax: /041/ 3784154
Zakwaterowanie: pokój 1-osobowy 180 zł, 2-osobowy - 105zł
Wpłaty należy przekazać nanr konta 97124 044 161111000049596223 z dopiskiem "Dni Kliniczne Buska Zdroju"
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne
Za udział w Konferencjizostaną przyznanepunkty edukacyjne