Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Posiedzenia Naukowe OW PTR

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się

27 listopada 2019r. o godzinie 12:00

wauliNARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII

w Warszawie, ul. Spartańska 1

Program posiedzenia:

12.00– 12.40 Dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska

„Zakażenie HIV - jak zapobiegać późnym rozpoznaniom. Profilaktyka przedekspozycyjnai poekspozycyjna"”

12.40– 13.00 Dr n. med. Ewa Firląg-Burkacka

"Zachowania seksualne u osób zakażonych HIV, a ich wpływ na przebieg chorób przenoszonych drogą płciową"

13.00- Dyskusja

Po posiedzeniu zapraszamy na poczęstunek.


28 listopada 2018 o godzinie 12:00

ul. Spartańska 1 w Warszawie

Tematy wykładów:

12:00 – 12:25 „Miopatie statynowe”

- Dr K. Świerkocka, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGiR

12:25 – 12:45 „Fakty , które warto znać stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne”

- Dr Jolanta Nałęcz-Janik, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGiR

12:45 dyskusja


25 kwietnia 2018 o godzinie 14:00

Tematy wykładów:

14:00 – 14:10 Kryteria kwalifikacji do programu lekowego B33 . Czym kieruje się lekarz reumatolog przy wyborze pierwszego leku biologicznego dla chorego z RZS.

- Katarzyna Romanowska - Próchnicka

14:10 – 14:40 Co dalej z chorym leczonym biologicznie - co staje się problemem, a nie zawsze powinno?

- A. Felis-Giemza, J. Nałęcz-Janik, K. Świerkocka, M. Walczyk

14:40 – 15:00 Choroby płuc u pacjentów leczonych biologicznie - kontrowersje. - Piotr Szczęsny

15.00 dyskusja


25.01.2017 r. o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14:00 – 14:45 Matuszka Patryk - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) przy użyciu nowych biomarkerów.


22.02.2017 r. o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14:00 – 14:45 Magdalena Sibielska-Gasek - Dokumentacja medyczna – żmudny obowiązek czy bezpieczeństwo lekarza?


26.04.2017 r o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14:00 – 14:45 Ewa Kądalska „Żywienie w chorobach reumatycznych”


25 października 2017 o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14.00 – 14.15 wykład: „Czy profil serologiczny pacjenta z zapaleniem mięśni może służyć do przewidywania przebiegu choroby i wyboru metod leczenia?” Dr Tomasz Wysocki, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

14.15 – 14.30 wykład: „Nie tylko CK - praktyczne metody oceny aktywności choroby u pacjentów z miopatiami zapalnymi.” Dr Piotr Szczęsny, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

14:30 - Prezentacja firmy GL Pharma

14.50 – 15.00 dyskusja


29 listopada o godzinie 14:00

Program szkolenia:

14.00 – 14.20 wykład: „Nadciśnienie płucne związane z chorobami układowym tkanki łącznej” Prof. Marcin Kurzyna, Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych iKardiologii, Europejskie Centrum Zdrowia

14.20 – 14.40 wykład: „Mieszana choroba tkanki łącznej - prezentacja przypadku lub: Tętnicze nadciśnienie płucne – jedno w wielu zagrożeń w MCTD” Dr Jagoda Trochimiuk i dr Sylwia Ornowska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

14.40 – 14.45. Prezentacja firmy Bayer

14.45 – 15.00. Dyskusja


w dniu 22. 02. 2017 o godzinie 14:00
zapraszamy na wykładMagdaleny Sibielskiej-Gasek
„Dokumentacja medyczna –żmudny obowiązekczy bezpieczeństwo lekarza?”

14.45 – 15.00 dyskusjaZapraszamy na posiedzenie naukowe w dniu

25 stycznia 2017 o godzinie 14:00

Na wykład dr n. farm. inż. Patryka Matuszka, Euroimmun Polska pt.

Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) przy użyciu nowych biomarkerów." czas 45 min

po wykładzie 14.45 – 15.00 przewidziana jest dyskusjakliknij aby dowiedzieć się więcej


30 listopada 2016 roku o godzinie 14.00

zapraszamy na wykład dr n. biol. Anna Żuk-Wasek z Narodowego Instytutu Leków – Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii w Warszawie pt. ”Charakterystyka wirusa Epsteina-Barr i diagnostyka zakażenia."
- czas wykładu 45 min

14.45 – 15.00 dyskusja

Miejsce wykładu : AULA (I PIĘTRO)


26 października 2016 o godzinie 14:00

zapraszamy na wykład dr n. med. Anny Felis-Giemzy z Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób TkankiŁącznej NIGRiR
pt.:„Obraz kliniczny u chorych z rozpoznaną mieszaną chorobą tkanki łącznej."

czas 45 min

14.45 – 15.00 dyskusja

Miejsce wykładu : AULA (I PIĘTRO)


Ogłoszenie

UWAGA !

Wykład w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w miesiącu maju nie odbędzie się.

Członków OW PTR zapraszamy do rejestracji na 2 dzień

Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych w Warszawie, w którym przedstawione zostanąstandardy w reumatologii 2016,

Zapraszamy 3 czerwcawgodz. 9:00-14:30, doHoteluRadisson Blu Sobieski

szczegółowy program na stronie

zjazdordynatorow.pl

Rejestracja do 30.05.2016 na stronie :

rejestracja/35-konferencja

w przypadku trudności z zarejestrowaniem prosimy o kontakt z Zakładem Gerontologii i Zdrowia Publicznego NIGRR

zgizp@spartanska.pl

udział w Konferencji jest bezpłatny


W dniu 24.02.2016 r., godz. 14.00 – 15.00 zapraszamy na

wykład dr n. med. Elwiry Górajz Kliniki Onkologii i Chorób WewnętrznychCentrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.pt.: Mezoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa.

MIEJSCE: AULA (I PIĘTRO)


W dniu 27.01.2016 r., godz. 14.00 – 15.00

Zapraszamy na :

WYKŁAD : dr hab. n. med. Jarosława Leszczyszyna;Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

pt. : Przeszczepy bakterii kałowych w chorobach zapalnych jelit i układu ruchu.

miejsce: Aula (I PIĘTRO)

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ CHCIAŁYBY STAĆ SIĘ NOWYMI CZŁONKAMI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO P. T. R.


W dniu25.11.2015 r., godz. 14.00 – 15.00 odbędzie sięwykład na temat:

Remisja w toczniu”, którywygłosi dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR z Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ CHCIAŁYBY STAĆ SIĘ NOWYMI CZŁONKAMI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO P. T. R.


POSIEDZENIE NAUKOWE CZŁONKÓW P. T. R. O. W.

TERMIN: 23.09.2015 r., godz. 14.00 – 15.00
WYKŁAD na temat: „Internet - instrument we współczesnej medycynie” 
wygłosi lek. Maria Maślińska z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
MIEJSCE: AULA INSTYTUTU (I PIĘTRO)

24 czerwca 2015 r. (środa) w godz.. 14.00 – 15.00

zapraszamy na wykład:

1. 14.00 – 14.25„Pacjenci z osiową spondyloartropatią– opis przypadku”

prof. dr hab. n. med.Brygida Kwiatkowska- Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie

2. 14.25 – 14.50„Problemy okulistyczne pacjentów ze spondyloartropatiami”

drDorota Kopacz -Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3. 4.50 – 15.00 dyskusja


27 maja 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00

zapraszamy na wykład:

1. 14.00-14.45„Czy możliwe jest uzyskanie długotrwałej remisji u chorych z RZS”

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii w Warszawie

2. 14.45-15.00 dyskusja


29 kwietnia 2015r. o godzinie 14.00
zapraszamy na wykład:
"Trudności diagnostyczne w różnicowaniu objawów skórnych chorób reumatycznych"
dr n. med. Joanna Czuwara - Klinika Dermatologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
14.45 – 15.00 dyskusja


25 lutego 2015 godz. 14:00-15.00

Zapraszamy na wykład pt.:
Tajemnica lekarska."
prof. nadzw. dr hab. praw.Rafał KubiakKatedra Prawa Karnego/ Zakład Nauki o Przestępstwie.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi.

14.45 – 15.00 dyskusja


28 stycznia 2015 o godzinie 14:00 - 14:45

Zapraszamy na wykład :

1. 14:00 - 14:45"Jakie zagrożenia dla Świata stanowi obecnie trąd"
prof. dr hab. Zofia ZwolskaInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc. czas wykładu 45 min

2. 14.45 – 15.00 dyskusja


W dniu 17.12.2014 r. 14.00 do 15.00

zapraszamy na wykład pt.:

1. 14.00 – 14.45Czym się leczy reumatyzm? Potoczny i medialny obraz choroby jakobariera w komunikacji klinicznej.
Maria Libura ,Uczelnia Łazarskiego, Instytut StudiówInterdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi.

2. 14.45-15.00 po wykładzie dyskusjaW dniu 26 listopada 2014 o godzinie 12:00 zapraszamy na wykłady :
1. 12.00 – 12.40 wykład: Lek vs suplement diety - dlaczego w trakcie leczenia nie powinniśmy podawać pacjentom suplementów diety?
dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz ,T.T. Pharma Consulting
2. 12.40 – 12.50 Prezentacja firmowa Teva: calperos osteo, ibandronic acid teva, olfen, padolten, gasec
Urszula Sadowska – Maruwiec, Teva Pharmaceuticals
3.12.50 - 13.20 wykład: Wapń i witamina D - ich miejsce w leczeniu osteoporozy. Najnowsze doniesienia.
Prof. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii IR
4.13.20 - 13.40 wykład: Leczenie przeciwbólowe w reumatologii
Prof. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR

W dniu 29.10.2014 zapraszamy na posiedzenie OW PTR
Tematy wykładów :
12.00 – 12.20 wykład: Spondyloartropatie osiowe – obszar terapeutyczny i leczenie
prof. nadzw. dr n. med. Brygida Kwiatkowska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR
12.20 – 12.40 wykład: Ocena aktywności RZS w praktyce klinicznej
dr med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

12.40 - 13.30 wykład: Z pacjentem w stresie
psycholog Jacek Santorski

24 września 2014 o godzinie 12:00
wykład pt. : Skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania etanerceptuna podstawie wieloletnich badań obserwacyjnych dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii.

28 maja 2014 o godzinie 12:00


1. 12.00-12.30 wykład: „Treat to Target (T2T), leczenie RZS ukierunkowane na cel – wspólny cel lekarza i pacjenta.”

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

2. 12.30 – 13.15 część wyborcza:

  • Wybór przewodniczącego zebrania
  • Odczytanie sprawozdania z działalności OWPTRi prośba o udzielenie absolutorium
  • Zgłoszenie kandydatów do wyboru: komisji skrutacyjnej, zarządu OWPTR, komisji rewizyjnej, delegatów na walne zgromadzenie
  • Przerwa kawowa
  • Głosowanie

23 kwietnia 2014 o godzinie 12:00 12.00 – 12.30

wykład: „Nowe koncepcje leczenia osteoporozy.” Prof. Piotr Głuszko , Klinika i Poliklinika Reumatologii IR. 12.30-13.00 wykład: „Dokumentacja medyczna w świetle zmian prawa medycznego.” Prawnik, Wojciech Wojtal

26.02.2014godz. 12.00-13.00

wykład:„Objawy reumatologiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych.”Prof.Lidia Rutkowska-Sak, Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego IR.

Prezentacja przypadku dr Piotr Gietka, Klinika i PoliklinikaReumatologii Wieku Rozwojowego.

29 stycznia 2014 godz. 12.00

1.12.35 – 13.00 wykład: „Mykofenolan mofetylu w praktyce lekarza reumatologa - opis przypadków.”

dr Katarzyna Walkiewicz-Pielaszek, dr Monika Swacha. Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR