Posiedzenia Naukowe OW PTR

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI  
zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
25 października 2023r. o godzinie 13:00  

w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII
w Warszawie, ul. Spartańska 1 

  

Program posiedzenia:   

13.00– 13.05  Powitanie uczestników i wprowadzenie do spotkania dr hab.n.med. Marzena Olesińska

13.05– 13.25 Najnowsze możliwości terapii TRU dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRiR

13:25-13:45 - Postępy w diagnostyce i leczeniu nefropatii toczniowej prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, WUM

13:45-14:05 - Zmiany skórne w przebiegu TRU  - co reumatolog wiedzieć powinien prof. dr hab. n. med. Irena Walecka Klinika Dermatologii CMKP/CSK MSWiA

14.05 - Dyskusja i zakończenie spotkania


 
 POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI

zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
 
14 grudnia 2022r. o godzinie 13:00  
 
w auli NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REUMATOLOGII
w Warszawie, ul. Spartańska 1


 

Program posiedzenia:  

13.00–13.45  Dr Anna Buczma „Nabyta hemofilia A - oblicze choroby autoimmunoloczicznej"

13.45– 14.00 Dr n. med. Jakub Wroński Jak przygotować pacjenta z chorobami reumatycznymi do leczenia biologicznego"

14.00-  Dyskusja