Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Żyją w naszej pamięci

Data publikacji:
04 lutego 2022

Zamieszczamy otrzymane z Oddziałów PTR wspomnienia o naszych Koleżankach i Kolegach, którzy odeszli. Chcemy w ten sposób zachować pamięć o Nich.

Zachęcamy do nadsyłania dalszych wspomnień, które mogą być ilustrowane zdjęciami.

Materiały zamieszczamy zgodnie z tekstem nadesłanym przez Autorów