Oddział Podkarpacki PTR

Adres oddziału

Oddział Reumatologii Szpital Wojewódzki nr. 2

ul. Lwowska 60; 35-301 Rzeszów

zobacz na mapie

17 866 43 01

ptr.o.podkarpacki@gmail.com


Skład Zarządu

 • Przewodniczący: dr n. med. Piotr Dąbrowski
 • Wice-Przewodniczący: dr hab. n. med. Bogdan Kolarz prof. UR
 • Sekretarz: lek. med.  Edyta Bieniasz-Pawlik
 • Skarbnik: lek. med. Agnieszka Cichońska
 • Opiekun sekcji społecznej: dr n. med. Renata Urbanek

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: lek. med. Zbigniew Gola
 • Członkowie

  • lek. med. Grażyna Czajak Rogala
  • lek. med. Elżbieta Kruzel

Obecna liczba członków : 100


Delegaci na Zjazd Krajowy PTR


Działalność

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany 1. stycznia 1968 roku. Od początku siedzibą Zarządu Oddziału jest Oddział Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego nr. 2 w Rzeszowie. Co miesiąc są organizowane zebrania naukowo-szkoleniowe na które zapraszani są wykładowcy z całej Polski. Zebrania organizowane są nie tylko dla kolegów reumatologów członków PTR ale również odbywają się zebrania interdyscyplinarne z udziałem: lekarzy dermatologów, gastroenterologów, kardiologów i pulmonologów.