Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

2022

Poniżej umieszczony jest wykaz konferencji o tematyce reumatologicznej lub pokrewnej, które odbyły się w roku 2022. .

Luty 2022

XII Ogólnopolska Konferencja „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii” IOR

Warszawa, 10-11.02.2022

Marzec 2022

XIV KONFERENCJA ZDROWE KOŚCI I STAWY

Koferencja hybrydowa, 9-12.03.2022

XIII Konferencja „Trendy w reumatologii na przełomie 2021/2022

Koferencja hybrydowa, 30.03-1.04.2022

Wrzesień2022