2022

Poniżej umieszczony jest wykaz konferencji o tematyce reumatologicznej lub pokrewnej, które odbyły się w roku 2022. .

Luty 2022

XII Ogólnopolska Konferencja „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii” IOR

Warszawa, 10-11.02.2022

Marzec 2022

XIV KONFERENCJA ZDROWE KOŚCI I STAWY

Koferencja hybrydowa, 9-12.03.2022

XIII Konferencja „Trendy w reumatologii na przełomie 2021/2022

Koferencja hybrydowa, 30.03-1.04.2022

Wrzesień2022

Październik 2022

XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wyzwania w reumatologii dziecięcej

6-8.10.2022

VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne

20-22.10.2022

Grudzień 2022

Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej

1-3.12.2022