Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Oddział Warszawski PTR

Adres oddziału

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med.  Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1; 02-627 Warszawa

zobacz na mapie

przewodniczacy: klinika.chorobtkanki@spartanska.pl

sekretarz: maria.maslinska@spartanska.pl

skarbnik: agnieszka.zielinska@spartanska.pl

biuro/sekretariat: magda.j.abramczyk@gmail.com

www.spartanska.pl

Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej

sekretariat: tel. 22 6709 360


Skład Zarządu

 • Przewodnicząca: prof. dr. hab. n. med. Marzena Olesińska
 • Wice-Przewodnicząca: dr n. med. Anna Felis-Giemza
 • Sekretarz: dr n. med. Maria Maślińska
 • Skarbnik: dr n. med. Agnieszka Zielińska
 • Członek Zarządu: dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Komisja Rewizyjna

 • Członkowie:

  • dr n. med. Joanna Dmowska - Chalaba
  • dr n. med. Anna Nowakowska - Płaza
  • dr Katarzyna  Świerkocka

Lista delegatów

 • dr n. med. Anna Felis-Giemza
 • dr Michał Jakubaszek
 • dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • dr Kinga Kostyra - Grabczak
 • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
 • dr n. med. Maria Maślińska
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
 • dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

Obecna liczba członków : 142


Działalność

Oddział Warszawski PTR liczy obecnie 220 członków. Siedzibą Oddziału od lat jest Instytut Reumatologii, który mieści się w Warszawie przy ulicy Spartańskiej 1. OW PTR organizuje dla swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką reumatologiczną comiesięczne spotkania naukowe, na które zapraszani są zarówno wykładowcy z dziedziny reumatologii jak i specjaliści z dziedzin z nią powiązanych.

W 2011 roku Oddział Warszawski PTR organizował Zjazd Ordynatorów poświęcony algorytmom postępowania w diagnostyce chorób reumatycznych. Również uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Reumatyzmu, który przypada na dzień 12 października. OW PTR był jednym z organizatorów "Kursu Reumatologii Praktycznej" dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Już od trzech lat Oddział Warszawski PTR patronuje Warszawskim Dniom Reumatologicznym, w czasie których przedstawiane są aktualne zagadnienia dotyczące reumatologii oraz innych specjalności powiązanych z chorobami reumatycznymi. Do chwili obecnej przedstawiono problemy kardiologiczne, pulmonologiczne i gastrologiczne. W kolejnych latach planuje się zaproszenie kolejnych przedstawicieli różnych specjalności i przedstawienie innych, ważnych z punktu widzenia reumatologii dziedzin medycyny. Wśród zadań OW PTR jednym z ważniejszych są : zaproszenie do współpracy placówek reumatologicznych Mazowsza i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami w całej Polsce oraz kontakty z organizacjami zrzeszającymi pacjentów chorych na schorzenia reumatyczne z województwa mazowieckiego. Celem jest też propagowanie i wprowadzanie w życie idei wczesnej diagnostyki reumatologicznej zarówno wśród reumatologów, menadżerów służby zdrowia, pacjentów jak i wszystkich osób zainteresowanych współczesną reumatologią.