Oddział Warszawski PTR

Adres oddziału

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med.  Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1; 02-627 Warszawa

zobacz na mapie

przewodniczacy: klinika.chorobtkanki@spartanska.pl

sekretarz: maria.maslinska@spartanska.pl

skarbnik: agnieszka.zielinska@spartanska.pl

biuro/sekretariat: klinika.chorobtkanki@spartanska.pl

www.spartanska.pl

Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej

sekretariat: tel. 22 6709 360


Skład Zarządu

 • Przewodnicząca: prof. dr. hab. n. med. Marzena Olesińska
 • Wice-Przewodnicząca: dr n. med. Anna Felis-Giemza
 • Sekretarz: dr n. med. Maria Maślińska
 • Skarbnik: dr n. med. Agnieszka Zielińska
 • Członek Zarządu: dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

Komisja Rewizyjna

 • Członkowie:

  • dr n. med. Joanna Dmowska - Chalaba
  • dr n. med. Anna Nowakowska - Płaza
  • dr Katarzyna  Świerkocka

Lista delegatów

 • dr n. med. Anna Felis-Giemza
 • dr Michał Jakubaszek
 • dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • dr Kinga Kostyra - Grabczak
 • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
 • dr n. med. Maria Maślińska
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
 • dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

Obecna liczba członków : 147


Działalność

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (OW PTR) liczy obecnie 147 członków. Siedzibą Oddziału od lat jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (poprzednia nazwa: Instytut Reumatologii), który mieści się w Warszawie przy ulicy Spartańskiej 1.  Oddział Warszawski PTR organizuje dla swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką reumatologiczną spotkania naukowe, na które zapraszani są zarówno wykładowcy z dziedziny reumatologii jak i specjaliści z dziedzin z nią powiązanych.

Warto nadmienić, że członkowie PTR OW aktywnie uczestniczą w obchodach Światowego Dnia Reumatyzmu, który przypada na dzień 12 października. Oddział warszawski PTR był  jednym z organizatorów "Kursu Reumatologii Praktycznej" dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Od 12 lat Oddział Warszawski PTR patronuje konferencji "Warszawskie Dni Reumatologiczne",  w czasie której przedstawiane są aktualne zagadnienia dotyczące reumatologii oraz dziedzin pokrewnych.  Do chwili obecnej przedstawiono m. in. problemy kardiologiczne, pulmonologiczne, gastrologiczne, dermatologiczne powiązane z chorobami reumatycznymi. Wśród zadań OW PTR jednym z ważniejszych są : zaproszenie do współpracy mazowieckich placówek reumatologicznych  i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami w całej Polsce oraz kontakty z organizacjami zrzeszającymi pacjentów chorych na choroby reumatyczne z województwa mazowieckiego. Celem jest też propagowanie i wprowadzanie w życie idei wczesnej diagnostyki reumatologicznej zarówno wśród reumatologów, menadżerów służby zdrowia, pacjentów jak i wszystkich osób zainteresowanych współczesną reumatologią. Oddział współpracuje zarówno z Prezesem PTR jak i Konsultantem Krajowym ds reumatologii w propagowaniu tej specjalności medycznej i podniesieniu standardów działania w zakresie kształcenia przyszłych specjalistów reumatologów jak i opieki nad pacjentami.