Oddział Gdański PTR

Adres oddziału

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny

im. dr Jadwigi Titz-Kosko

ul. Grunwaldzka 1-3; 81-759 Sopot

zobacz na mapie

58 555 75 81

j.marcinkiewicz@pcrsopot.pl


Skład Zarządu

  • Przewodniczący: lek. med. Jarosław Marcinkiewicz
  • Wice-Przewodnicząca: dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
  • Sekretarz: lek. med. Maria Szarecka 
  • Skarbnik: lek. med. Danuta Siedzieniewska-Falkiewicz
  • Opiekun sekcji społecznej: lek. med. Bożena Paczkowska

Komisja Rewizyjna

  • lek. med. Jarosław Złotowski
  • dr hab. med. Ewa Bryl prof. nadzw
  • lek. med. Joanna Gryń

Obecna liczba członków : 115


Działalność

Oddział gdański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego powstał 27-01-1953 roku. Jego założycielem i pierwszym, wieloletnim Przewodniczącym była dr Jadwiga Titz-Kosko.

Aktualną siedzibą oddziału gdańskiego PTR jest Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie.

Działalność założycielki Towarzystwa kontynuowały dr Zofia Redlicka-Kaznowska, dr Wanda Miernik-Kunc, dr Małgorzata Sochocka-Bykowska, a obecnie dr Jarosław Marcinkiewicz.

Oddział gdański PTR aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowo-naukowej i społecznej. Z inicjatywy Towarzystwa odbywają się spotkania naukowe, na których zaproszeni wykładowcy z kraju jak również lekarze innych specjalności prezentują najnowsze doniesienia medyczne. Ponadto z inicjatywy oddziału gdańskiego PTR organizowano w Sopocie liczne zjazdy i konferencje naukowe - ostatnio jesienią 2013 roku.

W 2015 roku oddział gdański PTR był dwukrotnie organizatorem „Warsztatów densytometrycznych” razem z Krakowskim Centrum Medycznym i firmą „Amgen”.

Członkowie oddziału gdańskiego PTR we współpracy z Gdańskim Centrum Medycznym uczestniczyli w latach 2013-2016 w badaniu „Wczesne zapalenie stawów”.

Oddział gdański PTR we współpracy z sekcją Badań Obrazowych PTR uczestniczy w organizowaniu kursów z zakresu kapilaroskopii i ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego.

Członkowie Towarzystwa czynnie wspierają organizację społeczną pacjentów Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Reumatycznymi.

Przedstawiony skład zarządu, na kolejną kadencję 2021-2024 rok, został wybrany w dniu 18-06-2021 roku na walnym zebraniu oddziału gdańskiego PTR.

Od dnia 01.01.2017 roku proszę o dokonywanie wpłat na konto Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Numer konta:

Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Przy każdej wpłacie, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU.

Wysokość obowiązującej składki:

  1. osoba pracująca 100 złotych rocznie – wysokość opłaty obowiązuje od 2022 roku

  2. emeryt 30 złotych rocznie (składka obowiązkowa od 2010 roku) – wysokość opłaty obowiązuje od 2022 roku