Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Oddział Gdański PTR

Adres oddziału

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny

im. dr Jadwigi Titz-Kosko

ul. Grunwaldzka 1-3; 81-759 Sopot

zobacz na mapie

58 555 75 81

j.marcinkiewicz@pcrsopot.pl


Skład Zarządu

  • Przewodniczący: lek. med. Jarosław Marcinkiewicz
  • Wice-Przewodnicząca: dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
  • Sekretarz: lek. med. Maria Szarecka 
  • Skarbnik: lek. med. Danuta Siedzieniewska-Falkiewicz
  • Opiekun sekcji społecznej: lek. med. Bożena Paczkowska

Komisja Rewizyjna

  • lek. med. Jarosław Złotowski
  • dr hab. med. Ewa Bryl prof. nadzw
  • lek. med. Joanna Gryń

Obecna liczba członków : 115


Działalność

Oddział gdański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego powstał 27-01-1953 roku. Jego założycielem i pierwszym, wieloletnim Przewodniczącym była dr Jadwiga Titz-Kosko.

Aktualną siedzibą oddziału gdańskiego PTR jest Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie.

Działalność założycielki Towarzystwa kontynuowały dr Zofia Redlicka-Kaznowska, dr Wanda Miernik-Kunc, dr Małgorzata Sochocka-Bykowska, a obecnie dr Jarosław Marcinkiewicz.

Oddział gdański PTR aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowo-naukowej i społecznej. Z inicjatywy Towarzystwa odbywają się spotkania naukowe, na których zaproszeni wykładowcy z kraju jak również lekarze innych specjalności prezentują najnowsze doniesienia medyczne. Ponadto z inicjatywy oddziału gdańskiego PTR organizowano w Sopocie liczne zjazdy i konferencje naukowe - ostatnio jesienią 2013 roku.

W 2015 roku oddział gdański PTR był dwukrotnie organizatorem „Warsztatów densytometrycznych” razem z Krakowskim Centrum Medycznym i firmą „Amgen”.

Członkowie oddziału gdańskiego PTR we współpracy z Gdańskim Centrum Medycznym uczestniczyli w latach 2013-2016 w badaniu „Wczesne zapalenie stawów”.

Oddział gdański PTR we współpracy z sekcją Badań Obrazowych PTR uczestniczy w organizowaniu kursów z zakresu kapilaroskopii i ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego.

Członkowie Towarzystwa czynnie wspierają organizację społeczną pacjentów Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Reumatycznymi.

Przedstawiony skład zarządu, na kolejną kadencję 2021-2024 rok, został wybrany w dniu 18-06-2021 roku na walnym zebraniu oddziału gdańskiego PTR.

Od dnia 01.01.2017 roku proszę o dokonywanie wpłat na konto Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Numer konta:

Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282

Przy każdej wpłacie, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i NAZWY ODDZIAŁU.

Wysokość obowiązującej składki:

  1. osoba pracująca 100 złotych rocznie – wysokość opłaty obowiązuje od 2022 roku

  2. emeryt 30 złotych rocznie (składka obowiązkowa od 2010 roku) – wysokość opłaty obowiązuje od 2022 roku