Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2015 rok

Data publikacji:
03 lutego 2022

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2016 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2015 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).

Warunki udziału w Konkursie:

  1. Wiek aplikującego pierwszego autora pracy - do 40 roku życia.
  2. Przynależność do PTR i opłacenie składek członkowskich.
  3. Przedłożenie (w terminie do końca czerwca 2016 roku) do Konkursu pełnotekstowej pracy o tematyce reumatologicznej, opublikowanej w roku 2015 w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (preferowane będą prace oryginalne).
  4. Praca może mieć kilku autorów, ale nagrodę uzyskuje pierwszy autor pracy.
  5. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być zgłoszone do innych nagród.

Prace należy nadsyłać do Zarządu Głównego PTR (adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie VI Krajowych Spotkań Reumatologicznych 22-24 września 2016r. we Wrocławiu

Przewodnicząca Komisji NagródProf. dr hab. med. Maria Majdan

SekretarzDr med. Anna Kotulska

PrezesProf. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz