Oddział Łódzki PTR

Data publikacji:
09 lutego 2022

Adres oddziału

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4
im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pankiewicza 16, Sporna 36/50; 91-738 Łódź 

zobacz na mapie

42 617 77 00

42 617 77 00

sekr.11@usk4.umed.lodz.pl


Aktualny adres korespondencyjny

Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
e-mail: oddzial.reumatologii@kopernik.lodz.pl;
tel: 426895313

Skład Zarządu

 • Przewodnicząca: lek.Joanna Kowalska-Majka
 • Wice-Przewodnicząca: dr hab. n. med. Joanna Lipińska
 • Sekretarz: dr n. med. Olga Brzezińska
 • Skarbnik: dr n. med. Aleksandra Opinc
 • Członek zarządu: dr n. med. Sylwia Olechnowicz-Tietz

Skład Komisji rewizyjnej oddziału

 • dr n.med. Agnieszka Zygmunt
 • lek. Radosław Kakowski
 • dr n. med. Justyna Roszkiewicz

Delegaci na walne zgromadzenie PTR

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
 • dr hab. n. med. Joanna Makowska
 • lek. Joanna Kowalska-Majka
 • lek. Grażyna Świerkowska

W trakcie walnego zebrania jednogłośnie przyznano absolutorium poprzedniemu zarządowi - oddziału w składzie:

 • Przewodnicząca: lek.Joanna Kowalska-Majka
 • Wice-Przewodnicząca: dr hab. n. med. Joanna Lipińska
 • Sekretarz: dr n. med. Olga Brzezińska
 • Skarbnik: dr n. med. Aleksandra Opinc
 • Członek zarządu: dr n. med. Sylwia Olechnowicz-Tietz

Obecna liczba członków : 50


Działalność

Do 2010 roku Przewodniczącą Oddziału była dr n.med Jolanta Lewandowicz. Od 2011 r. do maja 2014 Dr Grażyna Świerkowska. Do maja 2022 funkcję Przewodniczącej pełni Prof. E. Smolewska. Obecnie funkcję Przewodniczącej pełni lek. Joanna Kowalska-Majka.

Działalność Oddziału obejmuje organizację spotkań szkoleniowych, zwykle 1x w miesiącu w trakcie, których prezentowane są aktualne problemy diagnostyczno- terapeutyczne układowych zapalnych chorób tkanki łącznej a także ciekawe przypadki kliniczne. Każdy uczestnik spotkania może podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniem. Z sukcesem współpracujemy w gronie reumatologów „dorosłych” oraz lekarzy zajmujących się reumatologią wieku rozwojowego. Na spotkania zapraszamy wybitnych specjalistów z dziedziny reumatologii oraz innych dyscyplin jak kardiologia, dermatologia, gastrologia. Problem reumatologiczny to przecież często problem interdyscyplinarny. Jest też okazja do zapoznania się z nowymi preparatami farmaceutycznymi. W trakcie spotkań omawiamy najnowsze doniesienia z zagranicznych i krajowych zjazdów i konferencji reumatologicznych, w których uczestniczą nasi członkowie.

W 2009 roku OŁ PTR był organizatorem Konferencji naukowo-szkoleniowej: I Krajowe Spotkania Reumatologiczne Łódź 8-10.X.

Prowadzimy Kronikę wydarzeń i spotkań Oddziału Łódzkiego PTR.

W dniu 9.11.2022r. odbyło się kolejne spotkanie Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.