prof. dr hab. n. med. Zdzisława Świerczyńska, zmarła w 2016r

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że dnia 17 maja 2016r. odeszła

śp. prof. dr hab. n. med. Zdzisława Świerczyńska

reumatolog i immunolog wieloletni pracownik Instytutu Reumatologii w Warszawie