lek. med Adam Foltyn, zmarł w 2003r

Adam Foltyn [1943-2003] założyciel pierwszego w województwie Świętokrzyskim oddziału reumatologicznego.

Urodził się 29 kwietnia 1943 r w Sędziszowie/ woj. Świętokrzyskie/.

W 1966 r ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, uzyskując tytuł lekarza medycyny i rozpoczął pracę jako młodszy asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Starachowicach. W latach 1969 do 1978 był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Wohyniu/ powiat Radzyń Podlaski/. W tym okresie , w roku 1973, uzyskał tytuł specjalisty I stopnia z chorób wewnętrznych a w 1978 specjalisty II stopnia z reumatologii, którą to specjalizację odbywał w Klinice Reumatologii w Lublinie.

W 1978 r rozpoczął pracę w Poradni Reumatologicznej we Włoszczowie jednocześnie podejmując się organizacji, w tamtejszym szpitalu, pierwszego w województwie Oddziału Reumatologicznego z dużym zapleczem rehabilitacyjnym , który został otwarty we wrześniu 1982 . Dr Adam Foltyn był Ordynatorem tego Oddziału do 13 lutego 2003 r dnia swej nagłej śmierci.

Stworzony przez niego Oddział Reumatologiczny stał się ważnym ośrodkiem na terenie województwa, gdzie równolegle z wiodącymi ośrodkami w Polsce wprowadzane były nowe metody diagnostyczne, terapeutyczne, prowadzone badania kliniczne, kształcone nowe kadry reumatologów.

Od 1990 do 2003 był przewodniczącym Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

We wspomnieniach pacjentów, personelu, kolegów pozostawał i pozostaje jako człowiek niezwykle pogodny - wesoły, ciepły, życzliwy, niosący pomoc w każdych warunkach. Był szczególnie wrażliwy na krzywdę , ubóstwo dzieci, czego wyrazem było przyznanie mu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , w 1975r, odznaki Przyjaciel Dzieci. O Jego i Jego Żony rozległej działalności charytatywnej wie niewiele osób.

Swój wolny czas, którego zresztą miał niewiele, poświęcał Rodzinie- żonie Barbarze, dzieciom Kindze i Piotrowi/ w przyszłości lekarzom/ potem wnuczkom i oczywiście ukochanym psom.