dr n.med. Aleksandra Wolny-Niedzielska, zmarła w 2015r

Dr n.med. Aleksandra Wolny-Niedzielska ur. 05.07.1955r., uczęszczała do liceum im. Żeromskiego i liceum muzycznym im. Różyckiego w Kielcach, była wzorowym uczniem (co roku była nagradzana odznaką „Wzorowy Uczeń”). Miała dwie matury ogólną i muzyczną, obie zdane z wyróżnieniem, dzięki czemu miała wstęp bez egzaminu na Akademię Medyczną i Akademię Muzyczną. Na tzw. popisach muzycznych koncertowała z filharmonią kielecką. Jej ulubionymi i popisowymi utworami były: „Etiuda rewolucyjna” F. Chopina i koncert b-moll P. Czajkowskiego. Ola wybrała Akademię Medyczną w Krakowie, gdzie zdawała w zerowych terminach wszystkie najtrudniejsze egzaminy na najwyższe oceny. Gdy była studentką IV roku studiów medycznych wiedzę Jej i zdolności docenił prof. Julian Aleksandrowicz - największa sława polskiej medycyny, który zaproponował Jej współpracę z Katedrą Hematologii Akademii Medycznej w Krakowie. Z profesorem Aleksandrowiczem i Jego zespołem współpracowała do ukończenia studiów. Olajednak po studiach wróciła do Kielc, bo rodzina była dla Niej najważniejsza (wyszła za mąż w 1975 roku, gdy była na II roku studiów).
Wiedzę swą pogłębiała, a umiejętności medyczne doskonaliła w praktyce (co ciekawe egzaminy ze specjalizacji też zdała z wyróżnieniem), miała doskonały kontakt z pacjentami, którym umiała pomóc, a pomocy nigdy nie odmawiała. Dopiero po latach, gdy zdobyła spore doświadczenie zawodowe, napisała pracę doktorską pod kierunkiem prof. Anny Romickiej, którą obroniła w 2005 roku także z wyróżnieniem w Instytucie Reumatologii w Warszawie, godząc z powodzeniem obowiązki zawodowe z rodzinnymi, arodzinne z naukowymi (oprócz pracy w przychodni i szpitalu, prowadziła zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także we Wszechnicy Świętokrzyskiej). Temat jej pracy doktorskiej „Ocena chorób układu ruchu u dzieci z województwa świętokrzyskiego objętych opieką Poradni Reumatologicznej w Kielcach w latach 1999- 2003r.” Myślała nawet o habilitacji, zbierała materiały, robiła badania i na pewno by ją napisała, ale musiała ostatnio zmierzyć się z innymzadaniem. Ola była także autorką, jak na obwolucie tej publikacji zaznaczyła prof. Romicka - pierwszego w Polsce podręcznika pt. Kliniczne podstawy reumatologii; dla studentów fizjoterapii (2009).
Zmarła we wtorek 10 listopada 2015r.

Nadesłała: dr Barbara Chara