prof. dr hab. n. med. Jan Gietka, zmarł w 2016r

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 13 maja 2016 roku płk. w st. spocz. prof. nadzw. dr. hab. n. med. Jana Gietki, specjalisty chorób wewnętrznych i reumatologii, wieloletniego pracownika, profesora nadzwyczajnego i kierownika IV Kliniki Chorób Wewnętrznych CKP WAM. Msza żałobna odbędzie się 18 maja 2016 roku o godzinie 11:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia Naświętszej Maryi Panny w Nieporęcie Plac Wolności 3, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego

Jan Józef Gietka,pułkownik, prof. nadzw. dr hab. n. med., internista, reumatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie, 1951

Specjalizacja: choroby wewnętrzne - 1953
Specjalizacja II: choroby wewnętrzne - 1956; reumatologia - 1958

Praca doktorska: Wpływ butazolidyny na zachowanie się mukopolisacharydów błony śluzowej żołądka : próba wyjaśnienia mechanizmu powstawania wrzodów żołądka po butazolidynie. Promotor: płk prof. St. Bober Recenzenci: prof. Z. Ruszczewski, prof. M. Kędra WAM Łódź. 26.04.1963

Rozprawa habilitacjyjna: Badania nad metabolizmem mukopolisacharydów tkanki łącznej w doświadczalnym zapaleniu stawów u szczurów, wywołanym adjuwantem Freuda. WAM. 20.05.1969
Nadanie prof. nadzw: 1975
Autor ponad 100 prac naukowych

Przebieg pracy w WIM: asystent - 1953-56; st. asystent - 1956-63; adiunkt II Kliniki Chorób Wewnętrznych - 1964-69; docent - 1970; prof. nadzw – 1975; kierownik IV Kliniki Chorób Wewnętrznych - 3.07.1984-1986

Zainteresowania naukowe:biochemia płynów stawowych, działania leków przeciwzapalnych i diagnostyka kliniczna w chorobach układu ruchu

Nagrody naukowe:Nagroda Komendanta CKP WAM trzykrotnie - 1965, 1973, 1975; Nagroda Rady Naukowej Instytutu Reuamotologii w Warszawie - 1976; Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej - 1984
Odznaczenia: Medal za udział w walkach o Berlin, Medal Zwycięstwa i Walki, Krzyż Oficerski i Kawalerski - 1973 OOP; Złoty Krzyż Zasługi - 1960, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju; Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa PCK - 1971, Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia - 1969, Odznaka Służby Zdrowia Armii Laotańskiej - 1955

Autor: Danuta Augustynowicz (www.wim.mil.pl)