Aktualności

Poziom dostępu polskich pacjentów do leczenia innowacyjnego jest bardzo niski. W chorobach reumatycznych, takich jak RZS, ŁZS i ZZSK, odsetek leczonych biologicznie nie przekracza kilku procent, podczas gdy w innych krajach europejskich leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych są częścią rutynowego postępowania terapeutycznego, co w populacji chorych z zapaleniami stawów przekłada się na kilkadziesiąt procent leczonych nimi pacjentów.

Raport, który powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w bardzo precyzyjny sposób podaje najważniejsze przyczyny takiego stanu w Polsce. Obowiązujące regulacje wynikające z ustawy refundacyjnej, na mocy której kosztochłonne terapie refundowane są w ramach programów lekowych, to najważniejsza przyczyna niskiej dostępności do leczenia w naszym kraju.

Przedstawione w Raporcie dane wyraźnie wskazują, że osiągnięcie stopnia dostępności, jaki obserwujemy w innych krajach, nie będzie możliwy bez przebudowy systemu.

Konieczna zatem jest ewolucyjna zmiana kategorii dostępności leków biologicznych poprzez ich stopniowe uwalnianie z programów lekowych do aptek ogólnodostępnych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawiło ministrowi zdrowia propozycje zmiany ustawy refundacyjnej, która umożliwi jednoczesny dostęp do leczenia biologicznego w tych samych wskazaniach klinicznych zarówno w programach, jak i aptekach – tzw. system hybrydowy.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne popiera wszystkie rekomendacje przedstawione w Raporcie i ma nadzieję, że ich pełna implementacja będzie możliwa w niedalekiej przyszłości. Pozwoliłoby to na podjęcie próby zrównania z europejskimi standardami dostępności do innowacyjnych terapii polskich pacjentów i lekarzy w ciągu kolejnych kilku lat.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Raport do pobrania

Konferencja

Data publikacji:
06 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji oficjalnych czasopism edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Forum Reumatologiczne Edukacja i Rheumatology Forum EULAR HOT NEWS 2022

Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 czerwca 2022 roku w Novotel Gdańsk Marina przy ulicy Jelitkowskiej 20 w Gdańsku oraz online

Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Więcej informacji - https://eular.viamedica.pl

Rejestracja: https://eular2022.konferencje.viamedica.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Konferencja: Kontrowersje i Postępy w Reumatologii , Kraków 2022 uzyskała patronat PTR .

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Informacja

Data publikacji:
11 maja 2022

Wszyscy Członkowie PTR, którzy opłacili składkę będą otrzymywali „Forum Reumatologiczne”.

Prezesi Oddziałów PTR otrzymali listy osób, które zapłaciły za rok 2021 i te osoby automatycznie otrzymują czasopismo w roku 2022.

Od tego roku otrzymywanie Forum i inne przywileje członkowskie będą przysługiwały osobom, które za dany rok opłacą składkę.

Jeśli w 2022 roku i następnych opłacą Państwo składkę, prosimy wejść tutaj (Dział informacyjny > Linki > Formularz do zbierania danych do wysyłki czasopisma)

Po wypełnieniu formularza należy zaznaczyć „wyślij”.

Via Medica przed drukiem każdego numeru prześle wypełnione Formularze do Sekretariatu PTR.

Sekretariat sprawdzi czy składka została opłacona.

Informacja o wysokości składki, nr konta znajduje się w „dziale informacyjnym”, zakładka członkostwo PTR.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 maja 2022 r., dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii w Polsce nie uległ dalszemu poszerzeniu.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że od 1 maja 2022 r. lek Benepali zawierający biopodobny etanercept nie jest już refundowany w programach lekowych w reumatologii. Jest to kontynuacja wcześniej zaobserwowanego trendu wycofywania z Polski leków biologicznych, w tym biorównoważnych, przez część podmiotów odpowiedzialnych.

Aktualnie refundacją w ramach ww. programów objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych):

 • adalimumab (Amgevita, Humira, Hyrimoz, Idacio),

 • baricytynib (Olumiant),

 • certolizumabpegol (Cimzia),

 • etanercept (Enbrel, Erelzi),

 • golimumab (Simponi),

 • infliksymab (Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly),

 • ixekizumab (Taltz),

 • rituksymab (Mabthera, Riximyo),

 • sekukinumab (Cosentyx),

 • tocilizumab (RoActemra, forma dożylna oraz podskórna),

 • tofacytynib (Xeljanz).

W opisie programów lekowych brak jest nadal zmian proponowanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Przejrzystości lub Prezesa AOTMiT:

 • umożliwienie pacjentom z RZS kwalifikacji do programu od stopnia umiarkowanej aktywności choroby (DAS28 >3,2 lub DAS >2,4),

 • skrócenie czasu nieskutecznego leczenia dwoma lekami z grupy NLPZ u pacjentów z chorobami ze spektrum spondyloatropatii (ZZSK, ŁZS, SpA) do 4 tygodni łącznie.

Jednocześnie nie zostały objęte refundacją żadne nowe leki i substancje czynne oraz nie zostały poszerzone wskazania dla już refundowanych leków.

Z uwagi na czas i zaawansowanie toczącego się procesu refundacyjnego oraz potrzeby kliniczne pacjentów, lekami, które najpilniej powinny zostać udostępnione chorym są:

Leki biologiczne:

 • iksekizumab (inhibitor IL-17) – ZZSK oraz osiowa i obwodowa postać SpA

 • sekukinumab (inhibitor IL-17) – osiowa i obwodowa postać SpA

Inhibitory kinaz janusowych:

 • upadacytynib (inhibitor JAK1) – RZS, ZZSK i ŁZS

Dla pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne, zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ma nadzieję, że w dalszej kolejności refundacją objęte zostaną oczekiwane przez pacjentów i lekarzy kolejne terapie w następujących wskazaniach klinicznych:

 • tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS

 • filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS

 • guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

 • ryzankizumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

 • anakinra (inhibitor receptora IL-1) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych

 • canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i ch. Stilla u dorosłych

 • anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy

 • nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – ch. śródmiąższowa płuc związana z twardziną układową (SSc-ILD) oraz ch. śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS

Ze względu na złożony patomechanizm, heterogenny obraz kliniczny, współwystępowanie innych chorób oraz zróżnicowaną osobniczo odpowiedz na leczenie istnieje potrzeba dostosowanej, skrojonej na miarę pacjenta terapii. Dostępność do innowacyjnych leków o różnych mechanizmach działania pozwala na osiągnięcie remisji klinicznej u co raz większej liczby pacjentów i utrzymanie tego stanu przez co raz dłuższy czas w ciągu całego ich życia.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko Przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Humanitarian support for people with RMDs

Data publikacji:
29 kwietnia 2022

Prezes PTR Prof. Włodzimierz Samborski otrzymał następujące pismo od Pani Dyrektor Wykonawczej EULAR dr Julii Rautenstrauch:

Dear EULAR Members organisations bordering with Ukraine,

 

Please note that EULAR has opened a EULAR-EMEUNET support programme for young Ukrainian rheumatologists who fled their country, sponsoring their employment in a hospital/medica institution of the host country.

This means that hospitals in your countries (and beyond) can apply for this grant, if they want to employ a young Ukrainian rheumatologist. Meanwhile, information for hospitals is available in Ukrainian, Romanian, Polish, Slovak and Hungarian language (see translations at the bottom of the following webpage):

https://emeunet.eular.org/emeunet_support_programme_for_ukraine.cfm

With best wishes

Julia

Szanowni Państwo,

Rejestracja: http://www.diagnostyka.viamedica.pl/

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne tutaj

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

lek. Rafał Wojciechowski

przy wsparciu Sekcji Badań Obrazowych PTR

Kurs kapilaroskopii

Data publikacji:
04 kwietnia 2022

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Sekcja Badań Obrazowych

 

Informujemy, że w dniu rozpoczęcia III Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego, w Toruniu, tj. 22.04.2022, odbędzie się kurs kapilaroskopii organizowany przez Sekcję Badań Obrazowych PTR

Kurs jest bezpłatny.

20 miejsc przeznaczonych zostało dla młodych reumatologów w trakcie specjalizacji z reumatologii z poszczególnych województw - decyzję o skierowaniu na kurs podejmą Przewodniczący Oddziałów w Polsce: 1-2 miejsca na każdy Oddział.

 

Prosimy o zgłaszanie lekarzy przez Przewodniczących Oddziałów lub osoby wyznaczone:

tel. 52 3655531

mgr Marta Starczewska

Kierownik Sekretariatu Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łacznej, Szpital Uniwersytecki nr 2, im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 

więcej informacji dotyczących kursu tutaj

Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Wilanda zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji „Trendy w Reumatologii na przełomie 2021/2022”.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – 30 marca wykłady będą odbywały się wyłącznie online, natomiast 31 marca i 1 kwietnia uczestniczyć w nich będzie można stacjonarnie w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum lub też wysłuchać online.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne są po kliknięciu w poniższy banner.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Kongres Reumatologiczny Europy Centralnej

Data publikacji:
14 marca 2022

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej W Bratysławie, w terminie 1 – 3 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji po kliknięciu w banner poniżej. 

 

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego