Nekrolog

Data publikacji:
10 kwietnia 2024

22 grudnia 2023 roku zmarł profesor Jacek Andrzej Pazdur (ur. 26 października 1935).

Od 1962 do 1984 i następnie od 1990 do 2010 pracował w Instytucie Reumatologii w Warszawie. W Instytucie pracował z przerwą w 1978 r., kiedy to odbył staż na Uniwersytecie w Rochester. W latach 1984-1990 pracował w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Pediatrii w Warszawie. Do przejścia na emeryturę był kierownikiem Kliniki Hematologii i Reumatologii Instytutu Reumatologii. 12 kwietnia 1999 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora. Pełnił także funkcję dyrektora naukowego Instytutu i członka Rady Naukowej, a po przejściu na emeryturę w 2010 roku pozostał konsultantem Kliniki Chorób Reumatycznych Instytutu. Początkowo pełnił funkcję zastępcy naczelnego, a w latach 1994–2010 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Reumatologia” (1997–2005). To z jego inicjatywy zmieniono szatę graficzną Reumatologii na obecną. Został odznaczony przez środowisko reumatologiczne 16 listopada 2007 roku statuetką Salix Aurea (Oscar Reumatologiae Poloniae) jako osoba zasłużona dla polskiej reumatologii. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił także funkcję konsultanta regionalnego ds. reumatologii w Polsce w województwie mazowieckim.Był autorem wielu prac naukowych i redaktorem naukowym wydań książkowych .

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego