Kontrowersje i Postępy w Reumatologii 2024

Data publikacji:
15 kwietnia 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii, która odbędzie się w dniach 16-18 maja w Krakowie w hotelu Holiday Inn.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie www.termedia.pl/kwr.

Konferencja uzyskała patronat PTR.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego