Kongres EULAR 2024

Data publikacji:
25 czerwca 2024

Kongres EULAR 2024W dniach od 12 do 15 czerwca odbył się Kongres EULAR 2024 (Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem) w Wiedniu, z którego pochodzi nowy prezydent EULAR, prof. Daniel Aletacha.

 

W trakcie tegorocznego Kongresu EULAR zaprezentowano m.in. następujące doniesienia:

Dr hab. n. med. Krzysztof Wójcik (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) – ustna prezentacja badania mającego na celu identyfikację czynników ryzyka nawrotu zapaleń naczyń związanych z ANCA w celu stworzenia modelu spersonalizowanego podejścia do terapii podtrzymującej (Identification of ANCA-associated vasculitis relapse risk factors for building a personalized maintenance therapy scheme model).

Lek. med. Radosław Dziedzic (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) – prezentacja plakatu dotyczącego badania stresu oksydacyjnego u pacjentów z idiopatycznym zapaleniem mięśni (Increased oxidative stress response in idiopathic inflammatory myopathies patients – assessment using coumarin boronic acid assay).

Dr n. med. Zofia Guła (Kraków, Uniwersytet Jagielloński) – plakat omawiający wpływ obniżonego nastroju u pacjentów z RZS na aktywność choroby i odpowiedź na leczenie (Low mood may be related to higher disease activity and minor response to treatment in RA).

Prof. Maria Majdan (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – plakat omawiający związek przeciwciał antyfosfolipidowych z ryzykiem progresji niewydolności nerek u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek (Association of antiphospholipid antibodies’ presence in patients with lupus nephritis with the progression of kidney failure).

Dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – plakat omawiający znaczenie angiografii OCT u pacjentów z mieszaną układową chorobą tkanki łącznej (Optical coherence tomography angiography in patients with mixed connective tissue disease).

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego