Leczenie uchodźców z Ukrainy lekami w ramach programów lekowych

Data publikacji:
10 marca 2022

Zamieszczamy pismo otrzymane od Konsultanta Krajowego, prof. Brygidy Kwiatkowskiej, dotyczące leczenia uchodźców z Ukrainy lekami w ramach programów lekowych.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Warszawa, 10.03.2022

Szanowni Państwo,

Po skontaktowaniu się z panią Agatą Wolnicką z Departamentu Gospodarki Lekami z Centrali NFZ uzyskałam aktualne informacje na temat możliwości leczenia lekami w ramach Programów Lekowych uchodźców z Ukrainy.

Leczenie pacjenta z Ukrainy jest możliwe tylko w przypadku jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1. Pacjent ma status uchodźcy potwierdzony odpowiednimi dokumentami

  2. Pacjent spełnia kryteria kwalifikacji obowiązujących w Polsce Programów lekowych

Nie można włączyć do Programu chorego, który nie spełnia aktualnie kryteriów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość w wyjątkowych przypadkach włączenia do Programu chorego, który aktualnie nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu lekowego, tylko u pacjenta, który posiada medyczną dokumentacją ukraińską, na podstawie której można udokumentować, że w momencie włączenia do leczenia na Ukrainie, chory spełniał polskie kryteria kwalifikacyjne do Programu Lekowego.

Aktualnie trwają pracy nad zmianą systemu SMPT tak aby można było w systemie wpisywać chorych z Ukrainy, którzy jeszcze nie posiadają polskiego numeru PESEL.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii