Wynik postępowania oceny ofert celem wyłonienia przedsiębiorcy do organizacji XXV Kongresu PTR w Krakowie.

Data publikacji:
27 listopada 2023

Wyłoniona przez ZG PTR komisja w składzie:

Przewodniczący: prof. Zb. Żuber

Członkowie : prof. W. Samborski, prof. M. Krajewska-Włodarczyk, prof. B. Batko, dr W. Romanowski

w dniu 24.11.2023 r. po przeprowadzonej analizie otrzymanych ofert dokonała wyboru Przedsiębiorcy do organizacji XXV Kongresu PTR, którym została Termedia Sp. z o.o.

prof. Zbigniew Żuberprzewodniczący komisji