Uchwała Zarządu Głównego PTR

Data publikacji:
27 grudnia 2021

Uprzejmie informujemy, że podczas 2 posiedzenia ZG PTR podjął uchwałę dotyczącą treści umowy regulującej zasady współpracy między Organizatorami konferencji a PTR i udzielenia przez PTR patronatu nad wydarzeniem.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała reguluje obowiązki Organizatora, obowiązki PTR oraz świadczenia finansowe na rzecz PTR wynikające z objęcia patronatem konferencji.

Organizator konferencji (np. Termedia,ViaMedica) wspólnie z jej liderem/przewodniczącym komitetu organizacyjnego mogą ubiegać się o patronat PTR.

Wszystkim Państwu życzymy szczęśliwego 2022 Roku .

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego