Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
w sprawie udzielenia rekomendacji dla kandydatury
Pana Prof. dr. hab. n. med. Marka Brzosko
na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w latach 2021-2026