Stypendium EULAR 2020

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału

w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.

Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.

Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.

O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz czy wnioskujący jest pierwszym, czy kolejnym autorem.