Stypendium

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału
w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.


• Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.
• Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.
• O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz czy wnioskujący jestpierwszym, czy kolejnym autorem.