Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie zmian w obwieszczeniu refundacyjnym z dn. 30 sierpnia 2019 r. dot. objęcia refundacją nowych cząsteczek w programie lekowym B.33 dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów