Ogłoszenie

Data publikacji:
22 września 2021

W dniu 16 września 2021 r. obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (WZD PTR).

Zgromadzenie Delegatów odbyło się podczas XXIV Kongresu PTR w Poznaniu.

  1. WZD PTR udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

  2. WZD PTR dokonało wyboru składu Zarządu Głównego PTR oraz Głównej Komisji Rewizyjnej

  3. WZD PTR uchwaliło zwiększenie wysokość składki członkowskiej do 100 zł, dla emerytów 30 zł, która będzie obowiązywała od 2022 roku.

  4. Uchwalono termin kolejnego Kongresu PTR na 19-21 września 2024 roku.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego