Kontrowersje i Postępy w Reumatologii , Kraków 2022

Data publikacji:
25 maja 2022

Uprzejmie informujemy, że Konferencja: Kontrowersje i Postępy w Reumatologii , Kraków 2022 uzyskała patronat PTR .

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego