Konkurs na organizację przeprowadzenia szkoleń z zakresu diagnostyki wczesnych postaci spondyloartropatii zapalnych.

Data publikacji:
22 września 2022

W trosce o dalszy rozwój działalności statutowej PTR, której podstawowym celem jest wspieranie rozwoju reumatologii, promowanie wiedzy z zakresu reumatologii oraz kształcenie specjalistyczne i ustawiczne lekarzy, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłasza konkurs na organizację programu szkoleniowego , który skierowany jest do lekarzy reumatologów oraz lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych diagnostyką pacjentów z przewlekłym zapalnym bólem pleców. Środki na organizację programu pilotażowego pochodzą z grantu naukowego firmy Novartis.

Założeniem konkursu jest organizacja spotkań naukowo-szkoleniowych, obejmujących epidemiologię, objawy kliniczne, kryteria klasyfikacyjne oraz metody diagnostyczne spondyloartropatii zapalnych. Kursy powinny odbywać się w formie wykładów połączonych z warsztatami praktycznymi z zakresu metod diagnostycznych ze szczególnym naciskiem na obrazowanie RTG oraz MRI w diagnostyce i ocenie aktywności SpA. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość samodzielnej oceny badań MRI oraz RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa na specjalnie przygotowanych stanowiskach multimedialnych. Szkolenie powinno zakończyć się testem weryfikującym nabytą wiedzę i umiejętności oraz ankietą oceniająca merytoryczną i organizacyjną formułę kursu. Patronat naukowy obejmie ZG PTR.

Program szkoleń zakłada:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu obrazowania wczesnych postaci spondyloartropatii zapalnych wśród reumatologów skutkujące szybką oraz efektywną ścieżką diagnostyczną u pacjentów z podejrzeniem SpA

  • upowszechnienie wiedzy z zakresu spondyloartropatii zapalnych wśród lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności mające na celu identyfikację pacjentów z przewlekłym zapalnym bólem pleców;

  • skrócenie czasu od wystąpienia pierwszych objawów SpA do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia,

  • nabycie umiejętności samodzielnej interpretacji obrazów RTG i MRI stawów krzyżowo-biodrowych.

Warunki konkursu:

  1. członkostwo w Polskim Towarzystwie Reumatologicznym

  2. członkostwo lub współpraca z Sekcją Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  3. doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej spondyloartropatii zapalnych pod patronatem PTR

  4. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów MRI stawów krzyżowo-biodrowych

  5. praca w reumatologicznym ośrodku uniwersyteckim/klinicznym

  6. organizacja szkoleń na terenie województwa , gdzie znajduje się ośrodek prowadzący szkolenie.

Prosimy o składanie ofert:

- drogą pocztową na adres : Prof. Włodzimierz Samborski , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147 , 62-545 Poznań

- lub na adres mailowy romanowski@reumatologia.srem.net

z wyceną całości projektu do dnia 06.10.2022 r.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego