Kongres EULAR 2023

Data publikacji:
29 sierpnia 2023

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2023r. odbył się coroczny Kongres EULAR, w tym roku w Mediolanie. Zaprezentowano najnowsze doniesienia naukowe, wymieniono doświadczenia, nawiązano nowe kontakty.

Z dumą informujemy o polskich akcentach podczas Kongresu. Znakomity wykład zaprezentował prof. Mariusz Korkosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt.: „Postępowanie w trudnej do leczenia osiowej SpA”. Podczas tegorocznego Kongresu odbyły się wybory do 7 głównych komisji, kierujących przez 4 lata pracami EULAR-u. Wybrano 2 przedstawicieli z Polski. Dr hab. Matylda Sierakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wybrana do Komisji Profesjonalistów Zdrowia (Health Professionals in Rheumatology – HPR). Główną funkcją Komisji EULAR HPR jest promowanie multidyscyplinarnej współpracy w leczeniu chorób reumatycznych i układu mięśniowo-szkieletowego w Europie. Dr hab. M. Sierakowska wygłosiła także referat i wzięła czynny udział w panelu HPR, pt. "The contribution of health professionals in rheumatology".

Pan prof. Przemysław Kotyla z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został wybrany do Quality of Care Committee na kadencję na lata 2023-2027, prestiżowej Komisji EULAR-u zajmującej się tworzeniem rekomendacji diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie reumatologii oraz wytycznych do klasyfikacji chorób reumatycznych.

Gratulujemy Pani Profesor i Panom Profesorom. Cieszymy się z ich sukcesu.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego