Kondolecje

Data publikacji:
31 stycznia 2023

Pani Profesor

Brygidzie Kwiatkowskiej

najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

składają współpracownicy z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów
oraz
Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie