III Krajowej konferencji diagnostyki obrazowej chorób reumatycznych i monitorowania leczenia biologicznego

Data publikacji:
07 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

Rejestracja: http://www.diagnostyka.viamedica.pl/

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne tutaj

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

lek. Rafał Wojciechowski

przy wsparciu Sekcji Badań Obrazowych PTR