EULAR Global Rheumatology Alliance – ocena wpływu pandemii COVID-19 na przebieg kształcenia w ramach rezydentury z reumatologii

Szanowni Państwo,
Działający w ramach EULAR Global Rheumatology Alliance przygotował ankietę dla rezydentów z reumatologii celem oceny wpływu pandemii COVID-19 na przebieg ich kształcenia w ramach rezydentury z reumatologii.

Proszę o zapoznanie się z listem od Global Rheumatology Alliance i ankietą dostępną pod linkiem

link do listu


(https://rheum‐covid.org/trainee‐survey/)
i rozpowszechnienie jej w swoich społecznościach w celu zapewnienia szerszego udziału stażystów reumatologii.

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego