Aktualności

Humanitarian support for people with RMDs

Data publikacji:
29 kwietnia 2022

Prezes PTR Prof. Włodzimierz Samborski otrzymał następujące pismo od Pani Dyrektor Wykonawczej EULAR dr Julii Rautenstrauch:

Dear EULAR Members organisations bordering with Ukraine,

 

Please note that EULAR has opened a EULAR-EMEUNET support programme for young Ukrainian rheumatologists who fled their country, sponsoring their employment in a hospital/medica institution of the host country.

This means that hospitals in your countries (and beyond) can apply for this grant, if they want to employ a young Ukrainian rheumatologist. Meanwhile, information for hospitals is available in Ukrainian, Romanian, Polish, Slovak and Hungarian language (see translations at the bottom of the following webpage):

https://emeunet.eular.org/emeunet_support_programme_for_ukraine.cfm

With best wishes

Julia

Szanowni Państwo,

Rejestracja: http://www.diagnostyka.viamedica.pl/

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne tutaj

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

lek. Rafał Wojciechowski

przy wsparciu Sekcji Badań Obrazowych PTR

Kurs kapilaroskopii

Data publikacji:
04 kwietnia 2022

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Sekcja Badań Obrazowych

 

Informujemy, że w dniu rozpoczęcia III Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego, w Toruniu, tj. 22.04.2022, odbędzie się kurs kapilaroskopii organizowany przez Sekcję Badań Obrazowych PTR

Kurs jest bezpłatny.

20 miejsc przeznaczonych zostało dla młodych reumatologów w trakcie specjalizacji z reumatologii z poszczególnych województw - decyzję o skierowaniu na kurs podejmą Przewodniczący Oddziałów w Polsce: 1-2 miejsca na każdy Oddział.

 

Prosimy o zgłaszanie lekarzy przez Przewodniczących Oddziałów lub osoby wyznaczone:

tel. 52 3655531

mgr Marta Starczewska

Kierownik Sekretariatu Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łacznej, Szpital Uniwersytecki nr 2, im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

 

więcej informacji dotyczących kursu tutaj

Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Wilanda zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji „Trendy w Reumatologii na przełomie 2021/2022”.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – 30 marca wykłady będą odbywały się wyłącznie online, natomiast 31 marca i 1 kwietnia uczestniczyć w nich będzie można stacjonarnie w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum lub też wysłuchać online.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne są po kliknięciu w poniższy banner.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Kongres Reumatologiczny Europy Centralnej

Data publikacji:
14 marca 2022

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w Reumatologicznym Kongresie Europy Centralnej W Bratysławie, w terminie 1 – 3 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji po kliknięciu w banner poniżej. 

 

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Zamieszczamy pismo otrzymane od Konsultanta Krajowego, prof. Brygidy Kwiatkowskiej, dotyczące leczenia uchodźców z Ukrainy lekami w ramach programów lekowych.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Warszawa, 10.03.2022

Szanowni Państwo,

Po skontaktowaniu się z panią Agatą Wolnicką z Departamentu Gospodarki Lekami z Centrali NFZ uzyskałam aktualne informacje na temat możliwości leczenia lekami w ramach Programów Lekowych uchodźców z Ukrainy.

Leczenie pacjenta z Ukrainy jest możliwe tylko w przypadku jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1. Pacjent ma status uchodźcy potwierdzony odpowiednimi dokumentami

  2. Pacjent spełnia kryteria kwalifikacji obowiązujących w Polsce Programów lekowych

Nie można włączyć do Programu chorego, który nie spełnia aktualnie kryteriów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość w wyjątkowych przypadkach włączenia do Programu chorego, który aktualnie nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu lekowego, tylko u pacjenta, który posiada medyczną dokumentacją ukraińską, na podstawie której można udokumentować, że w momencie włączenia do leczenia na Ukrainie, chory spełniał polskie kryteria kwalifikacyjne do Programu Lekowego.

Aktualnie trwają pracy nad zmianą systemu SMPT tak aby można było w systemie wpisywać chorych z Ukrainy, którzy jeszcze nie posiadają polskiego numeru PESEL.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii

Польське Товариство Ревматологів із сумом і жахом сприймає інформацію про війну на українській землі. Ми - як лікарі - добре знаємо, що таке страждання, і щосили протистоїмо всім актам агресії проти народу вільної України, які завжди спричиняють смерть і страждання багатьох невинних людей.

Ми хочемо подякувати всім польським ревматологам за акти підтримки народу України, особливо за допомогу громадянам цієї країни, які знаходять притулок на нашій батьківщині. Ми закликаємо вас надавати подальшу, ширшу допомогу всіма способами, як інституційно організованими, так і індивідуальними.

Як ревматологи, ми висловлюємо підтримку нашим колегам з України та запевняємо їх у своїй готовності їм допомогти.

Ми усвідомлюємо, що серед сотень тисяч людей з України, які втікають з країни, в якій триває збройний конфлікт, також будуть особи, що потребують спеціалізованого ревматологічного лікування, включно з застосуванням імуносупресивних препаратів та біологічної терапії, які в Польщі доступні лише за Державними програмами лікування. Це стосується як дорослих, так і дітей з запальними захворюваннями суглобів.

Згідно з повідомленням Національного фонду здоров’я, «Громадянину України, який прибув до Польщі у зв’язку з воєнною агресією Росії в Україні та який звернувся у зв’язку з проблемами зі здоров’ям до сімейного лікаря, до лікаря-спеціаліста в поліклініці, або в лікарню, повинна бути надана адекватна медична допомога. Медичні послуги, надані громадянам та громадянкам України, будуть безкоштовні, оплачені Національним Фондом Здоров’я»

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Польське Товариство Ревматологів закликає, щоб положення про додаткове право щодо отримання медичних послуг у Польщі для громадян України також включали можливість призначення лікарських засобів відповідно до принципів реімбурсації в Польщі, включаючи можливість використання біологічного лікування в рамках Державних програм лікування. Польське Товариство Ревматологів заявляє про готовність надавати всіляку допомогу в роботі над такими положеннями, які дозволять ефективно лікувати громадян України в Польщі.

Головне правління Польського Товариства Ревматологів
Влодзімєж Самборський - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Марек Бжоско - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Богдан Батко - dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
Славомир Єка - prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Пшемислав Котила - prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
Ганна Пшеп’єра-Бенджак - dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Войцех Романовський - dr n. med. Wojciech Romanowski
Марцін Стайщик - dr n. med. Marcin Stajszczyk
Ельжбета Смолевська - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Пьотр Віланд - prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Збігнєв Жубер - dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Голова історичної секції Польського Товариства Ревматологів
Евгеніуш Ю. Кухаж - prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ze smutkiem i przerażeniem przyjmuje informacje o wojnie toczącej się na ziemi ukraińskiej. Jako lekarze dobrze wiemy czym jest cierpienie i z całą mocą przeciwstawiamy się wszelkim działaniom agresji przeciwko ludności wolnej Ukrainy, które zawsze wywołują śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi.

Dziękujemy wszystkim polskim reumatologom za akty wspierania ludności Ukrainy, szczególnie pomoc niesioną obywatelom tego kraju chroniącym się w naszej ojczyźnie. Zachęcamy do świadczenia dalszej, szerszej pomocy wszelkimi drogami, tak zorganizowanymi instytucjonalnie, jak i indywidualnymi.

Jako reumatolodzy przekazujemy wyrazy wsparcia naszym kolegom lekarzom z Ukrainy i zapewniamy o chęci niesienia im pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że wśród setek tysięcy osób z Ukrainy, które uciekają z ogarniętego konfliktem zbrojnym kraju będą także takie wymagające specjalistycznego leczenia reumatologicznego, w tym stosowania leków immunosupresyjnych oraz terapii biologicznych, które w Polsce dostępne są jedynie w ramach programów lekowych. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci z chorobami zapalnymi stawów.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia „Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne apeluje, aby przepisy dot. dodatkowego tytułu dla obywateli Ukrainy, uprawniającego do świadczeń zdrowotnych w Polsce, obejmowały także możliwość ordynacji lekarskiej zgodnie z przepisami refundacyjnymi w Polsce, w tym także możliwość stosowania leczenia biologicznego w ramach programów lekowych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne deklaruje wszelką pomoc w pracy nad takimi przepisami, które umożliwią skuteczne leczenie obywateli Ukrainy w Polsce.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
dr n. med. Wojciech Romanowski
dr n. med. Marcin Stajszczyk
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Przewodniczący Sekcji Historycznej PTR
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

The Polish Society for Rheumatology with sadness and dismay learned about the war on the Ukrainian soil. As physicians, we know well what suffering is and we strongly oppose all actions of aggression against the people of free Ukraine, which always cause death and suffering of many innocent individuals.

We would like to thank all Polish rheumatologists for their acts of supporting the people of Ukraine, especially the assistance provided to the citizens of this country who have taken refuge in our homeland. We encourage to provide further and wider assistance by all means, both institutionally organized and provided individually.

As rheumatologists, we express our support to our colleagues from Ukraine and we assure them that we are willing to help them.

We are aware that among the hundreds of thousands of citizens of Ukraine who are forced to flee due to an armed conflict, there will be also those requiring specialist rheumatological treatment, including the application of immunosuppressive drugs and biological therapies. These medication is available in Poland only as part of the drug programs. This applies to both adults and children with arthritis.

According to the announcement of the National Health Fund, "A citizen of Ukraine who came to Poland due to Russia's military aggression in Ukraine and who reports a health problem to a family doctor, specialist outpatient clinic or hospital should be provided with adequate medical assistance. Benefits provided to Ukrainian citizens will be paid by the National Health Fund."

The Polish Society for Rheumatology calls for that the regulations of the National Health Fund regarding an additional rights for Ukrainian citizens entitling them to health services in Poland include also the possibility of medical prescription in accordance with the Polish reimbursement regulations, including the possibility of administration of biological treatment as part of the drug programs. The Polish Society for Rheumatology declares all assistance in elaboration of such regulations that will facilitate effective treatment of Ukrainian citizens in Poland.

Executive Board of the Polish Society for Rheumatology
President of Polish Society of Rheumatology
prof. dr hab. n. med.
Włodzimierz Samborski
The board of Polish Society of Rheumatology
prof. dr hab. n. med.
Marek Brzosko
dr hab. n. med. Bogdan Batko prof. KA AFM
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
dr n. med. Wojciech Romanowski
dr n. med. Marcin Stajszczyk
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM
Chairman of the Historical Committee of the Polish Society for Rheumatology
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Patronat PTR

Data publikacji:
07 lutego 2022

Uprzejmie informujemy, że Konferencje:

  1.  „Zdrowe Kości i Stawy" w Poznaniu, w dniach 9 – 12 marca 2022 r.
  2. „Trendy w Reumatologii" we Wrocławiu, w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 r.

uzyskały patronat PTR . Zapraszamy do wzięcia w nich udziału.

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego