• Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 6 listopada 2014 roku

  dot. funkcjonującej w obiegu publicznym informacji na temat skuteczności leczenia biologicznego w Polsce

   

  W związku z rozpowszechnianą w opinii publicznej informacją nt skuteczności leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych w Polsce Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego przedstawia stanowisko w tej sprawie.

  Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje sugerujące małą skuteczność leczenia biologicznego w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Głoszą one tezę, że odsetek tzw. remisji u leczonych wynosi tylko 15%. Ponadto w ostatnim czasie pojawiła się informacja sugerująca, że skuteczność terapii biologicznych w jednym z ośrodków reumatologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż we wszystkich innych i wynosi 70% w porównaniu do wcześniej przywołanej 15% skuteczności. W opinii ZG PTR powyższe dane dot. skuteczności terapii w całej Polsce nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i oparte są na błędnej analizie danych z systemu NFZ.

  Należy także zaznaczyć, że określenie „remisja” może być stosowane tylko w odniesieniu do reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ w innych chorobach aktualna wiedza medyczna i stosowane do oceny aktywności choroby wskaźniki nie pozwalają  na posługiwanie się powyższym terminem. W programach lekowych definicja tzw. remisji lub niskiej aktywności choroby w innych chorobach  niż reumatoidalne zapalenia stawów została stworzona na potrzeby realizacji programów lekowych.

  Wypowiedzi publiczne na temat skuteczności terapii biologicznych błędnie zostały oparte na danych zaczerpniętych z systemu NFZ (SMPT). Z uwagi na skomplikowane zasady działania SMPT i rozbieżności z rekomendacjami naukowymi wnioskowanie o skuteczności leczenia biologicznego jest praktycznie niemożliwe. Skuteczność terapii biologicznych została określona w badaniach klinicznych opartych na Medycynie Opartej na Faktach (Evidence-based medicine). W krajach, w których prowadzone są wiarygodne rejestry leczenia biologicznego zbliżone dane potwierdzone zostały w praktyce klinicznej.

  Ponadto nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że skuteczność terapii biologicznych w Polsce w różnych ośrodkach reumatologicznych znacząco się różni. Takie wypowiedzi podważają zaufanie pacjentów do lekarzy. ZG PTR zwraca się do autorów publicznych wypowiedzi na przedstawiony temat o nierozpowszechnianie dalej tych informacji jako nieprawdziwych oraz ich sprostowanie.

  ZG PTR dysponując demokratycznym mandatem środowiska ma obowiązek reagowania w przypadkach, w których rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje. Tak więc środowisko reumatologów oczekuje przedstawienia pełnej wiarygodnej analizy danych na podstawie których wysunięte zostały powyższe wnioski.

  ZG PTR wyraża nadzieję, że pewne informacje publiczne mogą być wynikiem braku autoryzacji wypowiedzi. Jeśli taka sytuacja miała miejsce powinny być także niezwłocznie publicznie sprostowane.

  Zarząd Główny

  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 • Kursy Kapilaroskopii 2014

   

  Informujemy, że we wrześniu i listopadzie 2014 odbędą się podstawowe kursy kapilaroskopii. Zapisy przyjmuje mgr inż. Marta Starczewska Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520). Plany poszczególnych kursów będą zamieszczane w odpowiednim czasie.

  Na wszystkie kursy serdecznie zapraszamy.  Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

  Kursy podstawowe

  26-27.09.2014 – Bydgoszcz - Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj

  7-8.11.2014 – Sopot - Szczegółowy plan kursu dostępny tutaj

   

  Sponsorem kursów jest firma Abbvie Polska.

 • KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTR

   

       Uprzejmie prosimy Oddziały zainteresowane organizacją Krajowej Konferencji Reumatologicznej w roku 2016 o przedstawienie propozycji zawierającej opis warunków organizacji i przesłanie go do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego pocztą elektroniczną do 21 października 2014 roku.

  Anna Kotulska                                Eugeniusz J. Kucharz

  Sekretarz ZG PTR                         Prezes ZG PTR               

 • Kursy USG w roku 2014

    

  Informujemy, że podobnie jak w roku 2012 i 2013 strategicznym sponsorem wszystkich kursów usg jest firma Abbvie Polska. Od 01.03.2014r. rozpoczną się zapisy na kurs w Bydgoszczy (zapisy przyjmuje mgr inż. Marta Starczewska Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy pod numerem tel. 52- 3655 520).

   

  Na kurs w Poznaniu i we Wrocławiu w pierwszej kolejności rejestrowane będą osoby, które uczestniczyły w kursie podstawowym w 2013r. Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa (Poznań do 11.04.2014r.; Wrocław do 29.08.2014r.) Po tym terminie będą rejestrowane inne zainteresowane osoby. Plany poszczególnych kursów będą zamieszczane w odpowiednim czasie.

   

  Na wszystkie kursy serdecznie zapraszamy. 

   

  Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

   

  Przewodniczący Sekcji Obrazowej PTR

   

  Kursy podstawowe: 

  8-10.05.2014 – Ustroń  - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

  22-24.05.2014 – Szczecin - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy  Kursy średniozaawnsowane:

  24-26.04.2014 – Poznań - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

  12-14.09.2014 – Wrocław - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy  Kurs „Ręka i stopa reumatologiczna” - rozszerzenie kursu średniozaawansowanego:

  14-15.03.2014 r. - Bydgoszcz - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

  24-25.10.2014r. - Sopot  - kliknij tutaj aby zobaczyć plan szczegółowy

 • 130 rocznica urodzin profesor Eleonory Reicher

  Dnia 29 września 2014 roku mija 130 lat od dnia urodzenia profesor Eleonory Reicher – zasłużonej reumatolog polskiej.

   

  Więcej informacji o Jej życiu i działalności znaleźć można m.in.:

  tutaj  oraz w artykule dr. Maślińskiej tutaj

 • Zmiany Kryteriów Refundacyjnych Preparatu Prolia

   

  Szanowni Państwo

  Pragniemy poinformować, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2014 dotyczącego wykazu leków refundowanych od 1.09.2014 zostały rozszerzone kryteria refundacji leku Prolia w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej.

  Od dnia 1.09.2014 refundacja leku Prolia w wysokości 70% dotyczy pacjentek spełniających wszystkie poniższe kryteria:

  • osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA)
  • u kobiet w wieku powyżej 60 lat,
  • ze złamaniem osteoporotycznym,
  • po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania. 
 • WAŻNA INFORMACJA DLA DELEGATÓW PTR OD KOMISJI STATUTOWEJ

  Szanowni Państwo,

  Przedstawiam Państwu najnowszą wersję projektu nowego Statutu PTR opracowaną na zebraniu Komisji Statutowej w dniu 29.08.2014 po rozpatrzeniu ostatnich uwag jakie Państwo mieli do poprzedniego projektu opracowanego przez Komisję Statutową i umieszczonego na stronie PTR. Projekt ten zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu w dniu 03.09.2014 a wcześniejsze zapoznanie się z nim usprawni przebieg zebrania i głosowanie nad zmianami.

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Komisji Statutowej

  Prof. nadzw. dr hab. n .med. Brygida Kwiatkowska

   

  plik do pobrania tutaj

 • Szanowni Państwo, 
  Delegaci PTR
   
  Uprzejmie informuję, że Walne Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów PTR
  odbędzie się 3.09.2014 o godz. 9.00
  w Katowicach w Hotelu Qubus, ul. Uniwersytecka 13
   
  Sekretarz  PTR
  Beata Maciążek Chyra

 • Nagrody Naukowe PTR

  za 2013 rok!!!

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłasza

  Konkurs na Najlepsze Prace Naukowe  o tematyce reumatologicznej dla  młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2013 roku. 


  więcej informacji tutaj

 • WAŻNY KOMUNIKAT –  STYPENDIUM PTR

   

  Zarząd Główny PTR informuje, że uchwałą z dnia 29.11.2013 zdecydowano o kontynuacji przyznawania jednorazowego stypendium dla doktorantów i habilitantów, którzy obronili rozprawy z zakresu reumatologii a koszty przewodu nie zostały opłacone przez instytucję, w której są zatrudnieni. O stypendium mogą ubiegać się członkowie PTR mający, co najmniej 2 letni staż członkowski w PTR i którzy ukończyli przewód habilitacyjny czy doktorski w roku 2013r. i 2014

   

  więcej informacji tutaj

  Sekretarz ZG PTR
  Beata Maciążek Chyra

 • Szanowni Koleżanki i Koledzy,

  W imieniu Komisji Statutowej przedstawiam opracowaną przez  Komisję propozycję nowego Statutu PTR. W nowy  Statucie  zostały uwzględnione Wasze uwagi, które nadsyłaliście do końca grudnia ubiegłego roku. Komisja zaproponowała 2 wersje paragrafów 26, 27 i 30, tak aby na  Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogli Państwo przegłosować jedną z wersji.

  W wersji I utrzymano jak dotychczas funkcję Prezesa-Elekta zaś w wersji II zrezygnowano z tej funkcji .

  Proszę Państwa o szczegółowe zapoznanie się z propozycją nowego Statutu  PTR i ewentualne zgłaszanie ostatecznych uwag do 27.05.2014 na mój adres internetowy kwiatkowskabrygida@gmail.com . Po wpłynięciu ostatecznych uwag od Państwa Komisja Statutowa dokona końcowej korekty, tak aby na Walnym Zgromadzeniu sprawnie przegłosować nowy statut PTR. 

  Z projektem nowego statusu można zapoznać się tutaj                                                          

                                                                                    Brygida Kwiatkowska

                                                                  Przewodnicząca Komisji Statutowej PTR

 • Szanowni Państwo !
   
  Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawym raportem:
   

  "JA PACJENT!    Perspektywa Organizacji Pacjenckich na Stan Opieki Reumatologicznej "

  na temat opieki reumatologicznej w Polsce opublikowanym przez Organizacje Pacjenckie wraz z licznymi komentarzami na ten temat, które ukazały się w prasie.

  W wstepie do raportu autorzy informują :"Głównym celem Raportu jest zaprezentowanie stanu opieki reumatologicznej w Polsce z perspektywy Pacjentów. Ustalenia prezentowane w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych zgromadzonych w 2013 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” oraz Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających"  

  Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach stowarzyszeń :

  http://www.3majmysierazem.pl/RAPORT_JA_PACJENT_Perspektywa_Organizacji_Pacjenckich_na_Stan_Opieki_Reumatologicznej_w_Polsce.pdf

  http://zzsk.org.pl/akcje/raport-ja-pacjent

 • Szanowni Państwo
   
  Informujemy, że  XXII Kongres PTR,
   odbędzie się w Katowicach
  w dniach 3-5.09.2014
   
  Dokładne informacje znajdą Państwo na stronie www.symposion.pl/xxii-kongres-ptr/
   
  Serdecznie zapraszamy.
 • Przedstawiamy treść listu przesłanego do Ministra Zdrowia w imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
  Pismo tej samej treści zostało wysłane również do Pani Prezes NFZ w dniu 29.11.2013
  Link do treści listu

 • Szanowne Koleżanki i Koledzy

   

  W związku z planowanym wyjazdowym spotkaniem szkoleniowym w styczniu 2014r. uprzejmie informuję o terminie i  sprawach formalnych

   

  Tematyka:

  1. Wpływ leczenia DMARDS i leków biologicznych na zmiany strukturalne n. ruchu  w chorobach zapalnych - panel ekspertów.
  2. RZS wytyczne EULAR 2013
  3. Obrazowanie zmian w narządzie ruchu- anatomia prawidłowa, rtg, MRI, USG wybranych okolic- ręka, stopa, bark, kolano, biodro.

   

 • UWAGA
  Zalecenia Komitetu ds. Planowania Rodziny
  przy Sekcji Rekomendacji i Inicjatyw Klinicznych PTR
   udostępnione zostały na podstronie Sekcji .
   Opracowane w nich zostały następujące zagadnienia:
   
  1.„Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne zapalne choroby stawów”. 

  dr hab. n. med. Marzena Olesińska 

  2.„Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych na toczeń rumieniowaty układowy”. 

  prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

  3.„Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią u chorych z zespołem antyfosfolipidowym”. 

  dr n. med. Lidia Ostanek 

  4.„Rekomendacje postępowania położniczego oraz zasad współpracy reumatologiczno-położniczej u kobiet w ciąży z chorobami reumatycznymi”.

  dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

  5.„Zasady edukacji i komunikacji z pacjentami chorymi na choroby reumatyczne w aspekcie planowania ciąży”.

  dr n. med. Mariola Kosowicz  • Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej

   

  Instytut Reumatologii, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zapraszają na konferencję Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej,
  która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Warszawie.
   

  Do 31 października można zapisać się na konferencję w promocyjnej cenie 249 zł brutto.
  więcej informacji tutaj

 •  

   

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

   

  Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich uczestników IV Krajowych Spotkań Reumatologicznych w Sopocie na I Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, który odbędzie się w dniu 13/09/2013 r. o godz. 18:00 w Parku Północnym w Sopocie. Organizatorem akcji i biegu jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, którego partnerem w tym wydarzeniu został portal edukacyjny dla pacjentów „Poruszyć Świat”, a sponsorem firma AbbVie Polska.

   

  Bieg będzie zwieńczeniem akcji promocyjnej odbywającej się przez cały dzień w Sopocie, której zadaniem będzie uświadomienie społeczeństwu problemów pacjentów cierpiących na zapalne choroby reumatyczne w Polsce. Jednym z ważnych celów akcji będzie pokazanie jak ważna jest wczesna diagnoza takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy toczeń rumieniowaty układowy, która umożliwia szybkie rozpoczęcie właściwego i skutecznego leczenia. Chcemy poprzez akcje podnieść wrażliwość społeczną na problemy reumatologii w Polsce, pokazać, że jest tojedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się specjalizacji na świecie, której finansowanie przynosi ogromne korzyści obywatelom i ich państwu.

   

  W dniu 13/09/2013 r. w Parku Północnym w Sopocie ustawiony zostanie namiot „Poruszyć Świat”, w którym będzie prowadzona akcja edukacyjna. Zakończeniem akcji będzie I Bieg „Move Improve – Ruch Usprawnia”, w ramach którego uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 km biegu lub 2,5 km marszu z kijami „nordicwalking”. Marsz będzie prowadzony przez licencjonowanych instruktorów, a kije będą zapewnione przez organizatora. Celem biegu jest pokazanie, że zalecenia zdrowego trybu życia, w tym aktywności fizycznej, jakie na co dzień jako reumatolodzy ordynujemy naszym pacjentom są nam równie bliskie. Dajmy dobry przykład pacjentom, którymi się opiekujemy! Liczy się uczestnictwo a nie wynik! To co dla większości z nas, zdrowych i sprawnych osób, jest niewielkim wysiłkiem, dla pacjentów może być trudnym wyzwaniem. Pokażmy, że stać nas na to! Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie pamiątkowy medal. Pomiar czasu na trasie będzie odbywał się elektronicznie za pomocą specjalnych chipów. Będzie więc możliwość poznania dokładnie swojego czasu. Być może dla części uczestników będzie to początek fascynującej przygody jaką jest bieganie.

   

  W celu sprawnej organizacji biegu rejestracja wszystkich chętnych odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez specjalnie dedykowaną temu wydarzeniu stronę internetową, do której link znajduje się na stronie konferencji (link). Bieg ma charakter zamknięty, co oznacza, że mogą w nim brać udział tylko uczestnicy, którzy mają opłacony udział w kongresie. Organizator zastrzega sobie prawo umożliwienia udziału w wydarzeniu zaproszonym osobom, które nie są uczestnikami kongresu. Brak rejestracji elektronicznej przed biegiem nie wyklucza uczestnictwa ale organizator w takim przypadku może nie zapewnić koszulki i medalu pamiątkowego. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wydarzeniem. Dalsze informacje nt biegu będzie można uzyskać w trakcie kongresu.

   

  Zachęcamy do rejestracji. Do zobaczenia na biegu! 

   

  Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  I Biegu "Move Improve - Ruch Usprawnia"
                               Prezes Zarządu Głównego PTR

   

   

   

 • Wrocław, dnia 01/07/2013

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

   

  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

   1/ refundacją objęto nowy preparat metotreksatu podskórnego – EBETREXAT – w postaci ampułko-strzykawek 20 mg/ml w następujących dawkach: 7,5 mg (0,375 ml), 10 mg (0,5 ml), 15 mg (0,75 ml), 20 mg (1,0 ml), 25 mg (1,25 ml) oraz 30 mg (1,5 ml). Odpłatność dla wszystkich dawek leku jest ryczałtowa (R) i wynosi od 3,2 do 4,52 PLN za jedną ampułko-strzykawkę w zależności od dawki leku. Wskazania refundacyjne dla preparatu Ebetrexat ograniczone są jedynie do wskazań rejestracyjnych wymienionych w ChPL czyli obejmują czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca. Rozszerzenia wskazań na „choroby autoimmunizacyjne” można się spodziewać najwcześniej przy okazji publikacji kolejnego wykazu tak jak to miało wcześniej miejsce dla preparatu Metex.

   2/ w związku z objęciem refundacją w/w nowego preparatu metotreksatu podskórnego, który stał się jednocześnie podstawą limitu, wzrosła dopłata przez pacjenta do wszystkich refundowanych dawek preparatu METEX. Od 1 lipca 2013 r. odpłatność dla pacjenta za jedną ampułko-strzykawkę w dawce 10 mg, 15 mg, 20 mg i 25 mg wynosi odpowiednio 28,29; 22,09; 26,88 oraz 23,97 PLN.

   3/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leku  tacrolimus na miopatie zapalne, toczniowe zapalenie nerek w przypadkach nietolerancji lub oporności na cyklosporynę A oraz choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności. Odpłatność dla wszystkich preparatów jest ryczałtowa (R), a dopłata pacjenta różna w zależności od dawki leku choć w większości przypadków wynosi 3,2 PLN.

   4/ objęto refundacją nowy preparatcyklosporyny A (CYCLAID) w postaci kapsułek 25 mg, 50 mg i 100 mg we wskazaniach choroby autoimmunizacyjne oraz zespół aktywacji makrofagów (MAS). Odpłatność jest ryczałtowa (R) i wynosi od 3,2 do 4,46 PLN za opakowanie leku 50 kaps.

   5/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów sulfasalazyny na kolejne poza ch. L-C oraz CU wskazania gastroenterologiczne, które mogą towarzyszyć chorobom reumatycznym tj. mikroskopowe zapalenie jelita oraz chorobę uchyłkową jelit.

   Jednocześnie przypominamy, że leflunomid nadal nie jest refundowany w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów pomimo tego, że jest to zarejestrowane wskazanie dla tego leku. Ponownie nie objęto refundacją hydroksychlorochiny (Plaquenil). W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego hydroksychlorochina powinna być objęta refundacją na takich samych zasadach jak chlorochina tzw. we wskazaniu „choroby autoimmunizacyjne”.

   

  Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
  Przewodniczący
  Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
  i Programów Terapeutycznych PTR
                               Prezes Zarządu Głównego PTR

   

  Tabela 1. Zakres wskazań objętych refundacją i odpłatność dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujący na dzień 1 lipca 2013 r.

  Lp

  Substancja czynna

   

  Zakres wskazań objętych

  refundacja

  Odpłatność

  1

  Metoreksat

  choroby autoimmunizacyjne;

  sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

  ryczałt

  1’

  Metotreksat podskórny

  choroby autoimmunizacyjne*;

  czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca;

  ryczałt

  2

  Cyklosporyna A

  choroby autoimmunizacyjne;

  zespół aktywacji makrofagów (MAS)

  ryczałt

  3

  Tacrolimus

  toczniowe zapalenie nerek w przypadkach nietolerancji lub oporności na CsA; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności;

  ryczałt

  4

  Chlorochina

  choroby autoimmunizacyjne

  30%

  5

  Azatiopryna

  choroby autoimmunizacyjne;

  sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

  ryczałt

  6

  Sulfasalazyna

  choroby autoimmunizacyjne

  ryczałt

  7

  Cyklofosfamid

  choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL;

  zespół aktywacji makrofagów (MAS);

  ryczałt

  8

  Mycofenolan mofetilu

  toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; zapalenia naczyń; zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności;

  ryczałt

  9

  Leflunomid

  aktywna postać RZS;

  młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu**

  ryczałt

  10

  Kwas alendronowy

  osteoporoza

   

  30%

  11

  Ryzendronian

  osteoporoza; profilaktyka osteoporozy posterydowej

  30%

  12

  Kalcytonina

  osteoporoza

  30%

  13

  Denosumab

  Osteoporoza u pacjentek w wieku powyzej 65 lat ze stwierdzoną pierwotna osteoporoza

  pomenopauzalna (T score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metoda DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów

  30%

  14

  Cholekalcyferol

  osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej

  ryczałt

  15

  Amlodypina

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  30%

  16

  Diltiazem

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  ryczałt

  17

  Nitrendypina

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  ryczałt

  18

  Verapamil

  pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

  ryczałt

  19

  Kwas foliowy

  u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatologicznych

  ryczałt

  20

  Allopurinol

  dna moczanowa; hiperurykemia

  ryczałt

   * rozszerzenie refundacji na choroby autoimmunizacyjne dotyczy preparatu Metex
  * * rozszerzenie refundacji na MIZS dotyczy preparatów Arava i Leflunomid Medac 

  Aby pobrać werjsę PDF kliknij tutaj

 • Szanowni Państwo
   
  Z przyjemnością informuję, że w 2013 r. odbędą się dwa kursy z ultrasonografii narządu ruchu wieku rozwojowego. Pierwszy z nich odbędzie się w Krakowie w terminie 12-13.04.2013 r., drugi 10-11 października 2013 r. w Lublinie. W każdym z kursów uczestniczyć może maksymalnie 15 osób, których szkolić ma 3 wykładowców na 3 aparatach. Zapisy na oba kursy rozpoczynają się z chwilą umieszczenia programu kursu na stronie PTR.
  Prosimy zainteresowanych udziałem w kursie krakowskim o kontakt z mgr Martą Leszczyńską z Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy pod numerem telefonu 052- 3655 531.
   
  Całkowity koszt udziału w kursie ( z noclegami i posiłkami) wynosi 1300 zł. W przypadku rezygnacji z noclegu z soboty na niedzielę 13/14.04.2013r. cena wynosi 1200 zł. Jeśli uczestnik zrezygnuje również z kolacji pożegnalnej koszt kursu wynosić będzie 1150 zł.
   
  Przewodniczący Sekcji Obrazowej
  Dr hab. n.med. Sławomir Jeka
   
   
 • Wrocław, dnia 01/03/2013

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 marca 2013 r.

   

  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

  1/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów metotreksatu podskórnego (METEX)na „choroby autoimmunizacyjne” – w związku z tym METEX może być, podobnie jak preparaty metotreksatu doustnego, ordynowany pacjentom ze wszystkimi chorobami autoimmunizacyjnymi także tymi nie wymienionymi w ChPL, w tym m.in. w skąpostawowej postaci MIZS, w zapaleniach naczyń, w zapaleniu skórno- i wielomięśniowym, w toczniu rumieniowatym oraz w innych układowych chorobach tkanki łącznej, o co apelowaliśmy w 2012 roku.

  2/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów metotreksatu doustnego (METOTHREXAT-EBEWE i TREXAN) oraz preparatu cyklofosfamidu (ENDOXAN) oraz preparatów azatiopryny (AZATHIOPRINE-VIS i IMMURAN) na „sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL”.

  3/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów mycofenolanu mofetilu (CELL CEPT, LIMFOCEPT, MOFIMUTRAL, MYCOFENOR, MYFENAX, MYCOFENOLATE MOFETIL Apotex, Sandoz, Stada, NOLFEMIC) na „choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności”.

  4/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów cyklosporyny A (SANDIMMUN NEORAL, EQUORAL) oraz preparatu cyklofosfamidu (ENDOXAN) na „zespół aktywacji makrofagów (MAS)”.

  5/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leków z grupy heparyn drobnocząsteczkowych (enoksaparyna, nadroparyna) oraz leku z grupy inhibitorów czynnika Xa (dalteparyna) na „zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy”.

   

 •  

  Zarząd Główny PTR informuje, że decyzją z dnia 3.04.2013 przedłużył okres nadsyłania podań o przyznawanie jednorazowego stypendium dla doktorantów i habilitantów, którzy obronili rozprawy z zakresu reumatologii a koszty przewodu nie zostały opłacone przez instytucję, w której są zatrudnieni. O stypendium mogą ubiegać się członkowie PTR mający, co najmniej 2 letni staż członkowski w PTR i którzy ukończyli przewód habilitacyjny czy doktorski w roku 2011 lub 2012r.

 •     Wrocław, dnia 05 listopada 2012

   
   

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 listopada 2012 r.

   

  Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

  1/ rozszerzono wskazania refundowane dla 2 preparatów leku LEFLUNOMID na „młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu” (dot. tylko preparatów Arava oraz Leflunomid Medac; nie dotyczy nowego preparatu Leflunomidu, który został objęty refundacją od 1 listopada 2012 r. – Leflunomidu Sandoz, dla którego refundacja obejmuje jedynie aktywną postać rzs)

  2/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leku MYCOFENOLAN MOFETILU na „miopatie zapalne” (zmiana została wprowadzona w poprzednim obwieszczeniu i obowiązuje od 1 września 2012 r.)

  3/ zmieniła się odpłatność dla pacjenta – wzrosła dopłata pacjenta – za 3 dawki preparatu METEX tj. dawkę 10 mg (do 20,93 zł), 15 mg (do 10,14 zł) i 20 mg (do 10,96 zł) – bez zmian pozostała dopłata pacjenta za dawkę 25 mg (3,2 zł) – wszystkie dawki leku przepisywane są z odpłatnością ryczałtową.

   

   

 •   Wrocław, dnia 16/08/2012

   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. kwalifikacji do programów lekowych w chorobach reumatycznych poza opisem programów

   

  Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w dniu 1 sierpnia odbyło się 42 posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia w Chorobach Reumatycznych, na którym dyskutowany był problem kwalifikacji pacjentów do leczenia w programach lekowych w przypadkach wykraczających poza opis przedmiotowych programów (http://www.nfz.gov.pl/new/art/4477/protokol_nr_42.pdf). 

 •    Wrocław, dnia 12 lipca 2012
   

      Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. realizacji programów lekowych w chorobach reumatycznych od 1 lipca 2012 r.

  Zgodnie z ustawą refundacyjną od dnia 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne dot. leczenia RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS zostały zamienione w programy lekowe. Opis programów lekowych stanowi załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych (załącznik B.33., B.35., B.36. dla leczenia biologicznego oraz B.34. dla MTX w postaci podskórnej).

 • Wrocław, dnia 2 lipca 2012

   

      Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. zmian w refundacji dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujących od 1 lipca 2012 r.

   

  W dniu 28 czerwca 2012 r. minister zdrowia wydał decyzję o objęciu refundacją leku metotreksat do stosowania podskórnego – preparat Metexroztwór do wstrzykiwan w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml (obwieszczenie wchodzi w życie 1 lipca 2012 r.).

 •   Wrocław, dnia 22/06/2012

      

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot.
  PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA
  w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

   

    

  W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz pacjentów z chorobami reumatycznymi wyrażamy swoje zadowolenie z faktu objęcia refundacją leku metotreksat do stosowania podskórnego Metex (grupa limitowa 120.2).

 •  Wrocław, dnia 26/04/2012
   

  Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. rozszerzenia refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 maja 2012 r.

   

  W dniu 25 kwietnia 2012 r. Minister Zdrowia wydał kolejną decyzję o objęciu refundacją leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (obwieszczenie wchodzi w życie 1 maja 2012 r.). Nowe decyzje dotyczą leków zawierających następujące substancje czynne w następujących wskazaniach:

  1/ mykofenolan mofetilu – steroidozależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń u dorosłych (wcześniejsza decyzja dotyczyła jedynie dzieci); leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej (bez ograniczeń wiekowych);

  2/ cyklofosfamid – choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza;

  3/ azatiopryna – choroby autoimmunizacyjne;

  4/ ryzedronian –  inne osteoporozy niż wymienione w ChPL, profilaktyka osteoporozy posterydowej;

  5/ amlodypina, diltiazem, nitrendypina, verapamil (antagoniści wapnia) – pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową (SSc-RP – ang. Systemic Sclerosis-related Raynaud’s Phenomenon);

  6/ cholekalcyferol – osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej;

  7/ kwas foliowy – u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych.

 • Wrocław, dnia 16/04/2012

   

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. konieczności wprowadzenia pilnych zmian do programu lekowego leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

  W programie terapeutycznym obejmującym leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) terapia etanerceptem jest refundowana od 4 r.ż., a terapia adalimumabem od 13 r.ż. Tak ustalone kryteria kwalifikacji, a tym samym refundacji leczenia, wynikały z zakresu zarejestrowanych wskazań dla obu leków w czasie formułowania zapisu programu terapeutycznego przed kilkoma laty. W tamtym okresie brak było badań klinicznych opartych o EBM wskazujących na skuteczność oraz bezpieczeństwo terapii oboma lekami u młodszych dzieci. Nie było żadnych innych przesłanek dla określenia takich warunków w programie.

 • Wrocław, dnia 20/03/2012 r.

   

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ws rozszerzenia wskazań refundowanych dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych

    

  W związku z tym, że zgodnie z ustawą refundacyjną od 1 stycznia 2012 r. wskazania objęte refundacją ograniczono do wskazań rejestracyjnych leków i wskazań określonych stanem klinicznym oraz w związku z tym, że nowelizacja ustawy refundacyjnej umożliwia rozszerzenie wskazań objętych refundacją na pozarejestracyjne poniżej przedstawiamy listę substancji czynnych oraz zakres wskazań jakie w opinii PTR powinny być objęte refundacją na nowej liście, która będzie obowiązywała od 1 maja 2012 r. (tabela 1).

 • Wrocław, dnia 29 lutego 2012 r.

   

  Komunikat nr 2 Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi ws refundacji leczenia w chorobach reumatycznych w 2012 r.

  Rozszerzenie zakresu wskazań refundowanych w chorobach reumatycznych

    

   Od dnia 1 marca 2012 r. obowiązywać będzie zaktualizowana lista leków refundowanych. Dla części leków stosowanych w chorobach reumatycznych Minister Zdrowia rozszerzył wskazania objęte refundacją na niezarejestrowane czyli nie wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

 • Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi nt potencjalnych zagrożeń w realizacji leczenia biologicznego w ramach programów lekowych w 2012 r. wynikających z ustawy refundacyjnej

       W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wyrażamy swoje obawy z powodu planowanych zmian w realizacji innowacyjnego leczenia w Polsce w roku 2012 i latach następnych. Leczenie to jest obecnie realizowane poprzez terapeutyczne programy zdrowotne, a w myśl ustawy refundacyjnej od 1 lipca 2012 r. zastąpią je programy lekowe. W przypadku reumatologii aktualnie pacjenci mają dostęp do innowacyjnej terapii (leki biologiczne) w reumatoidalnym zapaleniu stawów, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa oraz łuszczycowym zapaleniu stawów.

 •  

   Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów z chorobami reumatycznymi ws refundacji leczenia w chorobach reumatycznych w 2012 r.

   

  W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia dotyczącym refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 29 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zakres wskazań objętych refundacją został ograniczony do zarejestrowanych wskazań.