Konferencja 4-5 listopad 2016

Dnia 4 i 5 listopada 2016r. w siedzibie Opery Nova Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej pod przewodnictwem dr hab. n. med. Sławomira Jeki, prof. UMK świętowała 10- lecie swojego istnienia.

Początki Kliniki połączone z uroczystym otwarciem wyremontowanego Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Rehabilitacji pod kierownictwem dr n. med. Sławomira Jeki miały miejsce 22 marca 2006 roku. Natomiast 19 czerwca 2012 roku uchwałą Senatu Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu nazwę zmieniono na Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej.

Aktualnie w klinice posiadamy dwadzieścia pięć łóżek w kompleksowo wyposażonych sanitarnie salach chorych, przystosowanych dla pacjentów niepełnosprawnych. Ponadto dysponujemy dwiema nowoczesnymi salami wlewów, w których pacjenci poddawani są terapiom biologicznym i leczeniu cytostatykami.

Korzystamy z nowoczesnego sprzętu ultrasonograficznego m.in.: GE LOGIQ P 5, ESAOTE Mylab 25 GOLD oraz unikalnego ESAOTE Mylab 70 XVG wyposażonego w szerokopasmową głowicę wysokiej częstotliwości 18 MHz, dzięki którym można badać nie tylko narządy wewnętrzne jamy brzusznej, ale także naczynia, ślinianki, węzły chłonne, tarczycę, a przede wszystkim stawy rąk i stóp.

Posiadamy nowoczesny densytometr /GE Lunar/ do oceny gęstości masy kostnej kręgosłupa w odcinku L-S, bliższego odcinka szyjki kości udowej u dorosłych i u dzieci, pozwalający nawet ocenić obluzowanie endoprotezy.

W pracowni kapilaroskopii posiadamy 2 mikroskopy optyczne oraz 2 videokapilaroskopy, w tym najnowszej generacji, drugi w Polsce, a pierwszy w reumatologii VIDEOCAP 3.0 DS MEDICA, dzięki któremu ocenia się morfologię naczyń włosowatych łożyska naczyniowego wału paznokciowego, bardzo przydatną w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej.

Od 2010 roku posiadamy rezonans otwarty o indukcji magnetycznej 0,2 Tesli przeznaczony do badania małych stawów rąk i stóp a także stawów skokowych, łokciowych i kolanowych. Badanie MR pozwala na szczegółową ocenę zmian w błonie maziowej, wykrywanie nadżerek oraz ocenę obrzęku szpiku. Dzięki zastosowaniu zintegrowanej fuzji z obrazami ultrasonograficznymi w czasie rzeczywistym możliwe jest diagnozowanie szczególnie skomplikowanych przypadków klinicznych.

Przy Klinice funkcjonują następujące Poradnie: Reumatologiczna, Diagnostyki i Terapii Osteoporozy, Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów- realizująca pierwszy w Polsce, autorski projekt pana profesora Sławomira Jeki, Dzięki zastosowaniu połączenia internetowego do komunikacji pomiędzy lekarzem rodzinnym a reumatologiem możliwy jest łatwy dostęp online do specjalisty dla pacjentów z całego województwa, a nawet z kraju.

Klinika posiada II stopień referencyjności nie tylko dzięki dobremu zapleczu diagnostycznemu, ale przede wszystkim dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze medycznej. Wszyscy lekarze pracujący w Klinice są specjalistami z zakresu chorób wewnętrznych i reumatologii, pięciu posiada tytuł doktora nauk medycznych, kilku jest w trakcie prowadzonego przewodu doktorskiego. Lekarze ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, prezentują doniesienia na zjazdach i konferencjach w kraju i za granicą oraz publikują prace w periodykach krajowych i zagranicznych.

Uroczyste obchody 10- lecia istnienia kliniki były połączone z ogólnokrajową konferencją poświęconą dekadzie leczenia biologicznego w Polsce. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objeli: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor UMK w Toruniu ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Reumatologii dla województwa kujawsko-pomorskiego dr n. med. Iwona Dankiewicz- Fares.

Wśród znakomitych wykładowców znaleźli się m.in. Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii prof. dr hab. Marek Brzosko oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz. W ciągu dwóch dni wykładów obok sesji dla reumatologów równolegle na drugiej sali odbywały się sesje dla lekarzy rodzinnych poświęcone m.in. toczniowi rumieniowatemu układowemu, twardzinie układowej, dnie moczanowej, wczesnemu zapaleniu stawów i spondyloartropatiom, rehabilitacji w chorobach reumatycznych oraz leczeniu bólu. Jeden z wykładów poświęcony był również zmianom w prawie w 2016 r., które dotyczą lekarzy. Konferencję uświetnili swym udziałem również liczni zaproszeni goście z zagranicy, którzy przedstawili słuchaczom jak leczeni są chorzy reumatyczni w krajach takich jak Hiszpania, Dania, Czechy, Szwecja, Norwegia czy Wielka Brytania.