Aktualności

Przypomnienie

Data publikacji:
01 marca 2023

Szanowni Państwo ,

 

Uprzejmie informujemy o terminach zbliżających się konferencji reumatologicznych :

 1. Zdrowe Kości i Stawy, 8 – 11 marca 2023, Poznań
 2. Trendy w Reumatologii na przełomie 2022/23, 23 – 24 marca 2023, Wrocław
 3. Kontrowersje i Postępy w Reumatologii, 25 – 27 maja 2023, Kraków
 4. Konferencja Czasopism "Forum Reumatologiczne"  i "Rheumatology" 16 – 17 czerwca 2023, Gdynia
 5. Skóra i Kości, 14 – 16 września 2023, Olsztyn

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Konferencja uzyskała patronat PTR.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

 Link do strony konferencji  Link do programu Link do rejestracji

Kondolecje

Data publikacji:
31 stycznia 2023

Pani Profesor

Brygidzie Kwiatkowskiej

najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

składają współpracownicy z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów
oraz
Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Konferencja Zdrowe Kości 2023

Data publikacji:
26 stycznia 2023


Konferencja uzyskała patronat PTR.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Link do strony konferencji

Link do programu

Link do rejestracji

Reumatologia przez przypadki

Data publikacji:
03 stycznia 2023

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne promuje Konferencję i zaprasza do wzięcia w niej udziału

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii 2023

Data publikacji:
22 grudnia 2022

 

Program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://www.obliczareumatologii.pl/

 


Konferencja uzyskała patronat PTR.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Konferencja naukowa Płuca Serce Stawy

Data publikacji:
30 listopada 2022

Poniżej do pobrania dwa pliki pdf z informacjami i programem konferencji.


Konferencja Naukowa „Płuca , serce i Stawy" 25 – 27 stycznia 2023 w Białymstoku uzyskała patronat PTR.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Światowy Dzień Reumatyzmu.

Data publikacji:
12 pazdziernika 2022

Dziś Światowy Dzień Reumatyzmu.

Został ustanowiony w 1996 roku przez ARI – międzynarodową  organizację zrzeszającą

chorych na choroby reumatyczne . W Europie obchodzony od 2003 roku .

Z tej okazji EULAR zaprasza o godz. 19.00 na webinar.  ‘Invisible Rheumatology - Why are we facing shortages and delays and how can we change this?’

 

 

dr Wojciech Romanowski Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne 2022

Data publikacji:
04 pazdziernika 2022

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne, które odbędą się w dniach 20–22 października 2022 roku w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

dr n. med. Wojciech Romakowski

dr n. med. Marcin Stajszczyk

 

Więcej informacji: http://www.ksr.viamedica.pl

Rejestracja: https://ksr2022.konferencje.viamedica.pl

Link do zgłaszania streszczeń: https://ksr.viamedica.pl/25192.8.2022.konferencja/zglaszanie-streszczen

 

Zgłaszanie streszczeń

 1. Informacje ogólne
 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim,
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym,
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników zjazdu,
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja),
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 31 lipca 2022 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem,
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów,
 • Ocena przez recenzentów potrwa do 16 września 2022 roku,
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi 30 września 2022 roku.
 1. Kategorie tematyczne streszczeń
 • Chory trudny
 • Chory kontrowersyjny
 • Chory nietypowy
   
 1. Układ streszczenia
 • Streszczenie musi zawierać:
 1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
 2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów,
 3. Nazwę instytucji oraz miejscowość,
 4. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski (nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami).
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Wyzwania reumatologii dziecięcej

Data publikacji:
03 pazdziernika 2022