Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Sprawozdania z konferencji i zjazdów