Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTRSpotkania Poznańskiego PTR

Oddziały PTR » Oddział Poznański PTR » Spotkania Poznańskiego PTR

 

 

kliknij aby powiększyć


 

 

 

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 

 

mają zaszczyt zaprosić

na spotkanie naukowe

oraz 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Poznańskiego Polskiego Towarzystwa

Rematologicznego,


które odbędzie się

 w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)

Poznaniu w hotelu Andersia

   

ul. Plac Andersa 3

61-894 Poznań

tel. +48 61 667 80 00

 

 

 

Program spotkania:

 

19 maja (piątek) 2017r.

 

12:25 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

12:30 Wykłady plenarne
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

 

13:00 (drugi termin 13.15):

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej
  2. Sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczącego Sekcji Społecznej z działalności w latach 2014 - 2017
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2014 - 2017
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Poznańskiego PTR
  5. Zgłoszenie kandydata i głosowanie na nowego Prezesa Oddziału Poznańskiego PTR
  6. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTR
  7. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie na Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTR, które odbędzie się w Szczecinie podczas Zjazdu Krajowego w dniach 21-23 września 2017r.

 

 


Z wyrazami szacunku,
 
 

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTR                                  Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTR 

 

  prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski                                              dr hab. n. med. Piotr Leszczyński